Få uppdaterad CRM data

Berika ditt CRM med uppdaterad affärsdata om dina kunder, leverantörer och leads 
Prova D&B Optimizer – gratis
Ligg steget
före 
dina konkurrenter

Prova D&B Optimizer gratis

Säkerställ att du alltid har den senaste datan

Att hålla datan uppdaterad är en ständig kamp. Faktum är att Salesforce uppskattar att 91 procent av all CRM-data är ofullständig och att 70 procent av informationen förfaller årligen.

Med våra integrationslösningar för Salesforce eller Microsoft säkerställer du att du alltid har den senaste datan och finansiella informationen om alla företag runt om i världen direkt i dina egna system och att data uppdateras och valideras. Kombinera din egen kundinformation med vår unika data och bli ännu klokare om kundernas konsumtionsmönster och deras ekonomiska situation.

Uppdaterad data direkt i ditt CRM-system innebär färre tangenttryckningar, färre fel när du skapar kunder, mindre returer, färre dåliga betalare och inte minst frigör det tid för dina anställda.

Skapa förutsättning för bättre kundupplevelser, skarpare målgruppsinriktning och en mer effektiv och framgångsrik säljkår.