Global bevakning och portföljhantering

Dina fördelar Play

Täckning
i över 210 länder

D&B Credit tillhandahåller nu global bevakning och portföljhantering. Antalet länder ökar från 34 till över 210 länder.

Din portfölj i D&B Credit kommer att dra nytta av global uppdaterad riskdata och vi kommer att informera dig så snart viktiga förändringar inträffar. Detta ger dig en tydlig översikt över relevant information när du fattar kreditbeslut.

Dina fördelar

Genom att använda den bästa lösningen för kreditriskbedömning på marknaden får du:
  • Kreditrapporter som uppdateras regelbundet
  • Total kontroll på din globala portfölj
  • Riskbedömning med bästa tillgängliga lokala analyser (Failure, Paydex, Delinquency, Risk Rating)
  • Segmentering med hjälp av taggar och kundanpassade bevakningsprofiler
Nästintill global täckning*

Nästintill global täckning*

>210 länder

Exklusive Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Swaziland och sanktionerade länder


*Avser täckningen för portfölj- och bevakning. Kreditrapporter tillgängliga i hela världen.