AI hjälper dig hitta
era bästa B2B-leads

Kontakta oss

Kombinationen av global onlinedata, AI-teknik och analyskapacitet skapar nya/unika möjligheter att både hitta och rangordna era mest relevanta leads. Nyckelord och triggers hjälper er veta vem ni ska kontakta, varför och när. Lösningen kallar vi B2B Lead Generation.

Det här hjälper vi er med

 

  • Vi hittar och rangordnar rätt företag utifrån just er affär och behov på ett sätt som traditionella datapunkter så som branschkoder tidigare inte möjliggjort.
  • Ni får mer kunskap om på vilka grunder dessa företag valts ut vilket hjälper er i marknadsföring och säljarbete.
  • Den kvalificerade och skalbara leadsgenereringen kommer effektivisera arbetet för era medarbetare som kan jobba tillsammans och datadrivet.

 

Risker med att inte få hjälp

 

  • För långa och kostsamma säljcykler med låg konvertering.
  • En affär och ett varumärke som påverkas negativt av dålig timing och relevans i erbjudandet.
  • Avdelningar som inte arbetar tillsammans på ett effektivt och datadrivet sätt för att nå tillväxtmålen.

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!