Uppgraderingar i InfoTorg

Ytterligare förbättringar är genomförda i InfoTorg person, läs mer nedan.  
 

Uppdatering

Användare som berörs

Förbättrad användarupplevelse för InfoTorg Person i mobila enheter 

Alla användare

Folkbokföringsdata syns nu både i gemener och versaler

Användare som hämtar data från SPAR

Information om vad ”Medborgarskapsdatum” avser är tillagt 

Användare som hämtar data från Navet

”Null” som stod vid hushållsmedlemmarsålder i Navet är borttaget

Användare som hämtar data från Navet

Kön (Man/kvinna) är adderat i sidhuvudet

Användare som hämtar data från SPAR