Uppdaterade uppgifter om utrikeshandel med varor i Infotorg Företag

Statistiska centralbyrån SCB redovisar statistik över Sveriges utrikeshandel med varor. Sedan tidigare är det möjligt att ta del av den informationen i InfoTorg Företag och nu finns uppdaterade siffror per företag för 2020 tillgängliga.

I InfoTorg redovisas om företaget bedriver eller har bedrivit utrikeshandel. Utrikeshandel redovisas i beloppsintervaller för länder samt period/år. Nu finns uppgifter från 2020 tillgängliga (publicerade september 2021). Historik finns från 2014.

Statistiken består av Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Tullen redovisar informationen till SCB och sammanställs en gång per år. Varuexporten uppgick under 2020 till 1421,3 miljarder kronor och varuimporten till 1366,5 miljarder vilket ger ett handelsnetto på 54,8 miljarder kronor.

För mer information kontakta Kundservice genom information.se@bisnode.com eller Product Manager Henrik Hägglund.

<< Se fler nyheter