PEP- och sanktionslistor nu i Bisnode InfoTorg

Arbetar du inom bank, värdepappersbolag, fondbolag, livförsäkring, försäkringsförmedling, inlåningsföretag, fastighetsmäklare, kasinoverksamhet, revisorer, skatterådgivare, advokater & jurister, valutaväxling, betalningsöverföring, finansiell verksamhet och spelbolag?

Då vet du att du lyder under penningtvättslagen och att du beroende på din verksamhet måste kontrollera mot PEP- och sanktionslistor.

Nu har du möjlighet att slå mot PEP- och sanktionslistor via InfoTorg Person och InfoTorg Företag.

PEP betyder Politically Exposed Person. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. En PEP-lista är en lista med alla personer som anses vara en PEP och närstående till PEP. Med sanktionslistor avses EU:s och FN:s listor med personer och organisationer som är sanktionerade pga att dom är inblandade i/kopplade till terrorism.

Du kan på ett enkelt sätt i InfoTorg göra din kontroll genom att:

  1. Slå upp personer för att se ifall de förekommer på PEP- eller sanktionslistor
  2. Kontrollera en hel styrelse ifall någon av dem förekommer på PEP-och sanktionslistor
  3. Identifiera verklig huvudman samt se ledande befattningshavare samt kontrollera dem som PEP- och sanktionslistor.
  4. Vid träff kan en användare se på vilka grunder den personen bedömts vara PEP eller förekomma på sanktionslistor.

Både PEP och sanktionslistorna uppdateras 1 gång/dygn. Sanktionslistornas innehåll kommer från FN och EU.

Exempel på träff på PEP med länkar till aktuella uppdrag i företag samt närstående till PEP:

Hushållets uppdrag i företag finns tillgänglig i både InfoTorg Person och Infotorg Företag.

PEP och Sanktionslista

Exempel på kontroll av hel styrelse:

Styrelse PEP och Sanktionslista

För att ta del av information om PEP krävs särskilt avtal.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-555 682 00 eller mejla till information.se@bisnode.com.

<< Se fler nyheter