Omsättningsklasser på Grundinformation i InfoTorg Företag

Nu adderar vi Omsättningsklasser till Grundinformation i InfoTorg företag

Omsättningsklasser är en klassificering av organisationer som görs av Statistiska centralbyrån SCB.

Den delar in företag och organisationer i 21 olika omsättningsklasser.

Nu adderar vi information om omsättningsklasser på Grundinformations-bilden i InfoTorg Företag. Omsättningsklass visas tillsammans med år för den period som omsättningen gäller.

Exempel:

 

<< Se fler nyheter