Nytt i InfoTorg Person

Några viktiga och efterlängtade uppdateringar är nu gjorda i InfoTorg Person. I det här dokumentet kan du läsa om dem och hitta länkar till mer information.

Översikt

Uppdatering

Användare som berörs

Nya uppgifter om samordningsnummer

Användare som hämtar data från SPAR

Nya regler gällande hantering av uppgifter om utvandrade

Användare som hämtar data från SPAR

Uppgift om invandringsdatum

Användare som hämtar data från Navet

 

Samordningsnummer

Samtliga samordningsnummer i SPAR är uppdaterade med uppgift om att identiteten är styrkt, sannolik eller ej tillämplig. I InfoTorg Person kan användaren nu se begreppen ”Identitetsnivå” och ”Identitetsnivå datum”. Identitetsnivå har något av dessa värden:

  • Styrkt
  • Sannolik
  • Inte tillämplig


Exempel på styrkt samordningsnummer

Mer information om samordningsnummer hos SPAR finns här: Nya regler om samordningsnummer från 1 september 2023 (statenspersonadressregister.se)
 

Utvandrade

Uppgifter om personer som utvandrat sparas nu i SPAR i fem år, istället för tre.
En person som utvandrat och vill finnas kvar i SPAR, kan begära förlängning i perioder om fem år i taget. Dessutom kan en person som utvandrat, bli återinläst i SPAR. Mer information om SPAR´s hantering av uppgifter om utvandrade finns här: Utvandrad? (statenspersonadressregister.se)

 

Uppgift om invandringsdatum

Användare som hämtar data från Navet får nu uppgifter om invandringsdatum.
I det här exemplet har Skatteverket registrerat 2021-09-08 som invandringsdatum. Samma datum registrerade man personens ungerska medborgarskap, dvs det som anges under ”Medborgarskapsdatum”.  


Frågor och svar

Var kan jag läsa mer om regelverket kring samordningsnummer?