Förbättring av Förbehåll/Avvikelser/Villkor på Grundinformation i InfoTorg Företag

Nu förbättrar vi Förbehåll/Avvikelser/Villkor med mer information från bolagsordning, reglemente eller stadgar.

Förbehåll/Avvikelser/Villkor på Grundinformation i InfoTorg Företag visar om bolaget har några särskilda avvikelser, förbehåll eller villkor i sin bolagsordning som du som användare bör vara uppmärksam på.

Nu förbättrar vi denna information genom att addera fler förbehåll samt kompletterar med datum från Bolagsverket där det förekommer

Ny och ändrad information rörande Förbehåll/Avvikelser/Villkor består av

  • Tvisters avgörande av skiljemän
  • Röstmajoritet
  • Datum för Avstämningsförbehåll
  • Datum för Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor

Exempel: