Våra behandlingar av personuppgifter i Sverige
 

Uppdaterad senast: 1 April 2022

Nedan får du mer information om våra behandlingar av personuppgifter för olika ändamål. Det kan vara behandlingar vi gör i relation till dig som kund eller leverantör till oss, eller behandlingar vi gör i samband med våra tjänster, till exempel i vår kreditupplysningsverksamhet.

Parad

Parad är Bisnodes företagsregister som innehåller uppgifter om ca 1,3 milj företag och arbetsställen i Sverige samt vissa beslutsfattare på dessa. Informationen används i våra tjänster för direktmarknadsföringsändamål, verifiering och kontroll samt uppdatering av kunders kundregister.

Läs mer

Teledata

Bisnodes Teledatabas innehåller namn, adress och abonnemangsuppgifter om Sveriges samtliga fasta och mobila abonnemang (undantaget hemliga telefonnummer) för både företag och konsumenter. Informationen används i våra tjänster för nummerupplysningsändamål.

Läs mer

MIA

MIA är en persondatabas som innehåller personuppgifter på en stor del av Sveriges befolkning. I databasen finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer och  företagsengagemang så som styrelseledamot, VD eller enskild näringsidkare. Informationen används i våra tjänster för direktmarknadsföring och nummerupplysning.

Läs mer 

Prospect, kund- och leverantörshantering

Bisnodes behandling av personuppgifter i samband med de affärsrelationer du har med oss i egenskap som prospect, kund eller leverantör. Dessa uppgifter används för marknadsaktiviteter och hanteras i CRM-system.

Läs mer

Kreditupplysning

Bisnodes kreditupplysningsregister innehåller företags- och personupplysningar. Informationen används i våra tjänster för kreditupplysningsändamål.

Läs mer

ECP (EuroContactPool)

ECP (EuroContactPool) är en Pan Europeisk företagsdatabas som innehåller marknadsinformation om ca 40 miljoner företag och ca 32 miljoner beslutsfattare i över 21 länder i Europa. Databasen används för direktmarknadsföringsändamål, verifiering och kontroll, analys samt för att uppdatera våra kunders kundregister.

Läs mer

Verklig huvudman

Uppgift om verklig huvudman erhåller Bisnode från Bolagsverkets register över Verkligen huvudman som innehåller ca 700 000 privatpersoner och ca 800 000 företag. Informationen används i våra tjänster för Compliance, verifiering och kontroll, statistik och analys.

Läs mer