Personuppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig som kund till oss är i huvudsak kontaktuppgifter för att uppfylla vårt avtal om tillgång till våra tjänster eller för att ge dig annan relevant information om de tjänster du har tillgång till.

Vi kan också hantera dina personuppgifter, även om du inte är kund till oss, om du t ex har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller om du har ett ärende hos oss.

De personuppgifter vi samlar in till våra tjänster kan vara av mer grundläggande karaktär såsom namn, adress, telefonnummer och epost. Det kan också vara mer omfattande information såsom data som används i vår kreditupplysningsverksamhet. Dessa uppgifter används i våra olika tjänster för att ge våra kunder bra och tillförlitligt beslutsunderlag, t ex vem är firmatecknare för ett bolag eller om en person är kreditvärdig.

Läs mer om våra behandlingar i Sverige

Varifrån hämtar vi in uppgifter?

Dun & Bradstreet hämtar in personuppgifter till våra tjänster från ett flertal offentliga register. Vi får uppdateringar löpande, ibland dagligen.

Förutom officiella källor samlar vi in personuppgifter om individer med hjälp av enkät- och registreringsformulär till våra tjänster.

I övrigt behandlar vi personuppgifter i vår kund- och marknadskommunikation samt ärendehanteringssystem som inkommer primärt via webbsidor och epost.

Läs mer om våra behandlingar i Sverige

Hur vi använder dina personuppgifter

Dun & Bradstreet behandlar personuppgifter för många olika ändamål, t ex för att skapa tjänster för kreditkontroll eller för marknadsföring. Om du är kund till oss behöver vi behandla personuppgifter för t ex sedvanlig kundadministration och för egen marknadsföring av våra tjänster.

Läs mer om våra behandlingar i Sverige

Vilka tar del av dina uppgifter?

Personuppgifter som förekommer i våra tjänster används av våra kunder, inom eller utanför EU. Våra kunder kan vara företag eller myndigheter. Personuppgifter kan även behandlas av våra underleverantörer eller ett annat bolag i vår koncern.

Dina uppgifter som kund hos oss behandlas enbart internt inom Dun & Bradstreet.

Läs mer om våra behandlingar i Sverige

Hur du kontrollerar dina uppgifter

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer under länkarna ovan om våra behandlingar. Du kan också läsa mer om dina rättigheter via länken nedan.

Läs mer om dina rättigheter

Verklig huvudman

Uppgift om verklig huvudman erhåller Dun & Bradstreet från Bolagsverkets register över Verkligen huvudman som innehåller ca 700 000 privatpersoner och ca 800 000 företag. Informationen används i våra tjänster för Compliance, verifiering och kontroll, statistik och analys.

Läs mer