EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Vi berättar vad förordningen innebär och vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda din integritet.

Uppdaterad senast: 1 April 2022

Den 25 maj 2018 började GDPR tillämpas i Europeiska Unionen (EU). GDPR innebär ett starkare skydd för enskilda individer vid behandling av personuppgifter. GDPR ställer nya krav på organisationer som hanterar personuppgifter om EU medborgare, oavsett var organisationen är verksam. Bisnode vill hjälpa dig att få en bättre förståelse för vad den nya förordningen innebär.

Det här gör vi när det gäller GDPR - våra skyldigheter

Det här gör vi när det gäller GDPR - våra skyldigheter

Bisnode tar integritet och säkerhet på allvar. Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och hjälpa dig att utöva dina rättigheter oavsett om du är kund, anställd eller en registrerad individ utan koppling till oss. Vi lagrar minimalt med personuppgifter för våra ändamål och bara de som behöver uppgifterna har tillgång till dem. GDPR finns i vårt DNA.

Läs mer om vad vi gör

Det här kan du göra - dina rättigheter

Det här kan du göra - dina rättigheter

Med GDPR förstärks dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter, t ex vill få ett registerutdrag, begära rättelse eller invända mot en behandling, kan du kontakta oss.

Läs mer om dina rättigheter och kontaktuppgifter - vad du kan göra