EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Vi berättar vad förordningen innebär och vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda din integritet.

Det här gör vi när det gäller GDPR - våra skyldigheter

Dun & Bradstreet tar integritet och säkerhet på allvar. Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och hjälpa dig att utöva dina rättigheter oavsett om du är kund, anställd eller en registrerad individ utan koppling till oss. Vi lagrar minimalt med personuppgifter för våra ändamål och bara de som behöver uppgifterna har tillgång till dem. GDPR finns i vårt DNA.

Läs mer om vad vi gör

Det här kan du göra - dina rättigheter

Med GDPR förstärks dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter, t ex vill få ett registerutdrag, begära rättelse eller invända mot en behandling, kan du kontakta oss.

Läs mer om dina rättigheter och kontaktuppgifter - vad du kan göra