Frågor & svar

Här är en översikt över de vanligaste frågorna vi får.

Dun & Bradstreet har följt förslagen till en ny Dataskyddsförordning under lång tid och vi var därför väl förberedda när förordningen antogs. Dun & Bradstreet startade omgående dels ett GDPR-projekt på koncernnivå och dels på lokal nivå i våra länder där vi arbetat med att löpande anpassa våra interna rutiner och processer till kraven i GDPR, utbildat vår personal samt anpassat utformningen av våra tjänster och leveranssätt.

De tjänster och produkter som Dun & Bradstreet tillhandahåller baseras till viss del på behandling av personuppgifter.  Vissa av dessa tjänster och produkter kommer att omfattas av GDPR, medan andra är reglerade i speciallag (t.ex. kreditupplysningslagen) eller i grundlag. Vi har gått igenom våra tjänster för att säkerställa att de är anpassade och följer GDPR.

I vår översyn av alla produkter och leveranssätt har vi sett till att dessa är förenliga med gällande lagstiftning - oavsett om det är grundlag, speciallagstiftning och eller GDPR som är tillämplig.

Vänligen kontakta vårt GDPR team på epost: dininfo@bisnode.com alternativt telefon: 08-519 013 60