Vår syn på dataskydd

Uppdaterad senast: 1 April 2022
Våra riktlinjer för personuppgiftsbehandling

Våra riktlinjer för personuppgiftsbehandling

Varje dag hanterar vi stora mängder data. För oss är det självklart att vi behandlar all denna information med största respekt. I vårt arbete följer vi noggrant utformade riktlinjer och rutiner. Vi använder oss av tillförlitliga system och naturligtvis följer vi de lagar, regler och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Vi tar ansvar för att vi har en god säkerhet och att personuppgifterna endast används för givna ändamål. Insamling, användning, lagring, skydd och utlämnande av personuppgifter regleras i Bisnodes General Privacy Information och vår interna Sekretesspolicy.

Säkerhet och dataskydd

Säkerhet och dataskydd

Säkerhet är viktigt för oss. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vår fysiska miljö, våra nätverk, vår infrastruktur och våra system är skyddade mot obehörig åtkomst. Vi genomför regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs mer om säkerhet och dataskydd

Våra bolag i Sverige:

Våra bolag i Sverige:

Bisnode Sverige AB
556436–3421

Bisnode Kredit AB 
556485–5582                   

Bisnode D&B Sverige AB
556022–4692                      

Marknadsinformation Analys MIA AB 
556361–0665        

Kontaktuppgifter till ovanstående bolag

Vill du veta mer om våra övriga bolags verksamheter i Bisnodekoncernen?

Bisnode finns på flera marknader i EU och utanför EU. Är det så att du har anknytning till något land där Bisnode är verksam och kan förekomma i ett register i ett Bisnodebolag kan du vända dig till det bolaget för att utöva dina rättigheter. Mer information och kontaktuppgifter till de bolag som finns i Bisnodekoncernen kan du hitta via länken nedan.

Kontaktuppgifter till bolag i Bisnodekoncernen