Vår syn på dataskydd

Våra riktlinjer för personuppgiftsbehandling

Varje dag hanterar vi stora mängder data. För oss är det självklart att vi behandlar all denna information med största respekt. I vårt arbete följer vi noggrant utformade riktlinjer och rutiner. Vi använder oss av tillförlitliga system och naturligtvis följer vi de lagar, regler och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Vi tar ansvar för att vi har en god säkerhet och att personuppgifterna endast används för givna ändamål. Insamling, användning, lagring, skydd och utlämnande av personuppgifter regleras i Dun & Bradstreets General Privacy Information och vår interna Sekretesspolicy.

Säkerhet och dataskydd

Säkerhet är viktigt för oss. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vår fysiska miljö, våra nätverk, vår infrastruktur och våra system är skyddade mot obehörig åtkomst. Vi genomför regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser.

Läs mer om säkerhet och dataskydd

Våra bolag i Sverige:

Dun & Bradstreet Sweden AB

556436–3421

Dun & Bradstreet Credit AB

556485–5582

Bisnode D&B Sverige AB

556022–4692

Marknadsinformation Analys MIA AB

556361–0665

Kontaktuppgifter till ovanstående bolag


Vill du veta mer om våra övriga bolags verksamheter i Dun & Bradstreet-koncernen?

Dun & Bradstreet finns på flera marknader i EU och utanför EU. Är det så att du har anknytning till något land där Dun & Bradstreet är verksam och kan förekomma i ett register i ett Dun & Bradstreet-bolag kan du vända dig till det bolaget för att utöva dina rättigheter.
Mer information och kontaktuppgifter till de bolag som finns i Dun & Bradstreet-koncernen kan du hitta via länken nedan.

Kontaktuppgifter till bolag i Dun & Bradstreet-koncernen