Telekom

check-mark-blue.png

Få värdefulla insikter genom djupgående artiklar

check-mark-blue.png

Öka din branschförståelse med anpassade lösningar

check-mark-blue.png

Ligg steget före med hjälp av de senaste trenderna

Insikter för en bransch i ständig förändring

Insikter för en bransch i ständig förändring

Telekombranschen genomgår nu en omfattande förändringsresa. För att kunna möta kundförväntningar, hitta nya intäktskällor och bibehålla sin konkurrenskraft behöver många telekomföretag bli mer kundanpassade i både erbjudanden och kommunikation. En förutsättning för det är att företagen har möjlighet att hänga med i snabbrörliga kundbeteenden och förstå vad kunderna efterfrågar. Det i sin tur kräver förmågan att analysera stora datamängder, dels från befintlig kunddatabas men också från onlinedata, som består av kundernas beteende på nätet samt offline-data i form av bland annat kontakt- och folkbokföringsuppgifter. Det är kombinationen av dessa informationskällor som utgör nyckeln till att kunna möta kunderna på deras villkor.

När datamängder både ökar i komplexitet och sägs vara lösningen kan utmaningen te sig svår att hantera. Men med rätt verktyg och korrekt information öppnar denna situation upp för nya möjligheter. Genom tillgång till data, skarpa analyser och relevanta insikter finns det på en datadriven och föränderlig marknad stor potential att öka konkurrenskraften, ta fram riktade erbjudanden samt effektivisera sälj- och marknadsaktiviteter. Smart data gör det möjligt.

Vi förstår dina kunder på djupet

Ta reda på saker du inte trodde var möjligt
Läs mer

Ta hjälp av Dun & Bradstreet genom hela kundresan

Använd smart data för att driva försäljning från prospektering till lojala kunder.

Hitta nya kunder

Använd smart data för att locka de kunder som är närmast ett köpbeslut - på en risknivå som passar dina affärsmål. Genom att använda Bisnodes marknadsledande data- och analysmodeller kan vi hjälpa dig hitta de bästa potentiella kunderna och ta reda på när de är mest benägna att köpa.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Öka konverteringen

Förbättra konverteringsgraden på dina bästa kunder genom att använda smart data för att optimera kriterier och processer för dina erbjudanden. Anpassa dina erbjudanden och maximera ROI för olika kundsegment genom att kombinera finansiell information och marknadsdata om varje potentiell kund.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Driv merförsäljning

Använd smart data för att få insikter att agera på i realtid – både om möjligheterna till merförsäljning och om händelser som pekar på en förändrad risknivå hos kunden. Genom att integrera våra analysverktyg för smart data med ditt CRM eller dina system för marketing automation och försäljningsstöd kan vi hjälpa dig att på daglig basis förutsäga dina bästa försäljnings- och kundservicemöjligheter. Samtidigt hjälper vi dig att hantera de risker som uppstår.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Bygg kundlojalitet

Använd smart data för att löpande bevaka och hantera dina kundrelationer genom hela kundlivscykeln. Genom att integrera våra verktyg för smart data med ditt CRM, system för CX eller marketing automation kan vi hjälpa dig att hantera alla dina kundrelationer.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!