Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Offentlig sektor

check-mark-blue.png

Få värdefulla insikter genom djupgående artiklar

check-mark-blue.png

Öka din branschförståelse med anpassade lösningar

check-mark-blue.png

Ligg steget före med hjälp av de senaste trenderna

Data som tillförlitligt beslutsstöd

Data som tillförlitligt beslutsstöd

Kommuner och myndigheter hanterar dagligen frågor som är avgörande för både privatpersoner och företag. Det kan handla om stora strategiska investeringar eller beslut som påverkar individen. Det alla frågor har gemensamt är att de behöver rätt beslutsunderlag för att säkra en tillförlitlig och rättvis hantering. När ledningen sitter med viktiga utvecklingsfrågor krävs inte bara korrekt data och analyser utan även att information och resultat kan presenteras på ett begripligt och lättillgängligt sätt. För högt belastade tjänstemän är korrekta och verifierade underlag avgörande men också möjligheten att kunna förlita sig på att de är fullständiga. När allt förväntas ske i ett allt högre tempo är förutsättningar för fungerande rutiner grundläggande. Inte minst för att minska stress för personalen och för att medborgarna ska kunna bemötas på ett likvärdigt sätt oavsett handläggare.

När hantering och beslut blir allt mer komplexa finns det samtidigt fler lösningar att tillgå. Tillgång till data, relevanta insikter och rätt verktyg möjliggör säkra beslutsunderlag, effektiva rutiner och förståelse för medborgarna. På så sätt finns förutsättningarna för att säkerställa rättvis behandling och korrekta beslut samt att kommuner och myndigheter fortsatt kan förbli attraktiva arbetsgivare. Smart data gör det möjligt.

Ta hjälp av Dun & Bradstreet genom hela kundresan

Använd smart data för att driva försäljning från prospektering till lojala kunder.

Hitta nya kunder

Använd smart data för att locka de kunder som är närmast ett köpbeslut - på en risknivå som passar dina affärsmål. Genom att använda Bisnodes marknadsledande data- och analysmodeller kan vi hjälpa dig hitta de bästa potentiella kunderna och ta reda på när de är mest benägna att köpa.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Öka konverteringen

Förbättra konverteringsgraden på dina bästa kunder genom att använda smart data för att optimera kriterier och processer för dina erbjudanden. Anpassa dina erbjudanden och maximera ROI för olika kundsegment genom att kombinera finansiell information och marknadsdata om varje potentiell kund.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Driv merförsäljning

Använd smart data för att få insikter att agera på i realtid – både om möjligheterna till merförsäljning och om händelser som pekar på en förändrad risknivå hos kunden. Genom att integrera våra analysverktyg för smart data med ditt CRM eller dina system för marketing automation och försäljningsstöd kan vi hjälpa dig att på daglig basis förutsäga dina bästa försäljnings- och kundservicemöjligheter. Samtidigt hjälper vi dig att hantera de risker som uppstår.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Bygg kundlojalitet

Använd smart data för att löpande bevaka och hantera dina kundrelationer genom hela kundlivscykeln. Genom att integrera våra verktyg för smart data med ditt CRM, system för CX eller marketing automation kan vi hjälpa dig att hantera alla dina kundrelationer.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!