Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Branscher

Mer om smart data inom din bransch
Data – vår tids naturresurs

Data – vår tids naturresurs

Fatta kloka beslut med rätt information

Vi kan ta reda på väldigt mycket om vår omvärld med hjälp av data och utvecklingen mot ett mer datadrivet samhälle går fort. Med tillgång till rätt information vid rätt tillfälle kan vi fatta kloka beslut; oavsett om vi bedriver e-handel, handlägger ärenden på en myndighet eller ansvarar för compliancefrågor på en bank.

Med hjälp av data kan vi förstå och tolka våra kunder och vår omvärld. Vi kan skapa mer lönsamma affärer, bli mer relevanta i vår kommunikation, göra skarpare målgruppsurval och nå ut med rätt erbjudanden vid rätt tidpunkt.

Med ständig tillgång till uppdaterad och kvalitetssäkrad information kan vi vara trygga med att våra risk- och kreditbeslut fattas på rätt grunder och vi har också möjlighet att i högre utsträckning luta oss mot automatiserade tjänster.

Med rätt information från källor med rik och uppdaterad data kan vi fatta smarta, trygga och optimerade affärsbeslut – oavsett bransch. 

Ta hjälp av Dun & Bradstreet genom hela kundresan

Använd smart data för att driva försäljning från prospektering till lojala kunder.

Hitta nya kunder

Använd smart data för att locka de kunder som är närmast ett köpbeslut - på en risknivå som passar dina affärsmål. Genom att använda Bisnodes marknadsledande data- och analysmodeller kan vi hjälpa dig hitta de bästa potentiella kunderna och ta reda på när de är mest benägna att köpa.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Öka konverteringen

Förbättra konverteringsgraden på dina bästa kunder genom att använda smart data för att optimera kriterier och processer för dina erbjudanden. Anpassa dina erbjudanden och maximera ROI för olika kundsegment genom att kombinera finansiell information och marknadsdata om varje potentiell kund.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Driv merförsäljning

Använd smart data för att få insikter att agera på i realtid – både om möjligheterna till merförsäljning och om händelser som pekar på en förändrad risknivå hos kunden. Genom att integrera våra analysverktyg för smart data med ditt CRM eller dina system för marketing automation och försäljningsstöd kan vi hjälpa dig att på daglig basis förutsäga dina bästa försäljnings- och kundservicemöjligheter. Samtidigt hjälper vi dig att hantera de risker som uppstår.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

Bygg kundlojalitet

Använd smart data för att löpande bevaka och hantera dina kundrelationer genom hela kundlivscykeln. Genom att integrera våra verktyg för smart data med ditt CRM, system för CX eller marketing automation kan vi hjälpa dig att hantera alla dina kundrelationer.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!