Smart data

Från big data till smart data

Utmaning med enorm potential

Varje dag produceras 16 000 miljarder megabyte data. För individen, samhället och näringslivet är den enorma mängden information en guldgruva – men också en jätteutmaning. På Dun & Bradstreet är vi övertygade om att framtiden tillhör den som kan förvandla, förädla och tolka stora datamängder till det vi kallar smart data. Smart data ger agerbara insikter som skapar nya affärsmöjligheter, trygga beslut och automatiserade lösningar. Redan nu, men också i förlängningen kommer det att påverka vår samtid på ett revolutionerande sätt, därför vill vi gärna dela med oss av vår kunskap i ämnet.

Läs om hur vi jobbar med Smart Data

Vill du få vårt nyhetsbrev?