Digital transformation
Den fjärde kommunikationsrevolutionen

Digital transformation genomsyrar vår omvärld


Vår samtid befinner sig mitt uppe i den digitala transformationen, en utveckling som på djupet och under lång tid framöver kommer att påverka företag, organisationer och enskilda individer. Utvecklingen drivs och möjliggörs bland annat av data och det är när företag och organisationer till fullo utnyttjar potentialen i den som den digitala transformationen verkligen tar fart. Det kan innebära nya sätt att sköta verksamheten, nya affärsmodeller, minskade kostnader eller nya samarbetsformer för organisationens olika aktörer. Häng med i utvecklingen och ta del av nyheter, artiklar, trendspaningar och analyser. 

Vill du få vårt nyhetsbrev?