Kako koristimo vaše podatke o ličnosti

Kada su vaši podaci u posedu kompanije Dun & Bradstreet to znači da su usluge koje dobijate svakodnevno nesmetane, dok istovremeno osiguravamo da su podaci bezbedni i da se koriste samo u svrhe na koje ste pristali.