Nove informacije o ocenjivanju i korišćenju podataka kompanije Dun & Bradstreet u skladu sa sankcijama prema Rusiji

Kompanija Dun & Bradstreet nastavlja da pažljivo prati uticaj rusko-ukrajinske krize na poslovne aktivnosti širom sveta. Nakon nedavnih sankcija Velike Britanije, SAD, Kanade i EU Rusiji, EU je zabranila firmama da ruskim preduzećima, građanima i ljudima u Rusiji pružaju usluge kreditnog rejtinga i usluge pretplate u vezi sa aktivnostima kreditnog rejtinga. Pored toga, na osnovu aktuelnih događaja, sva ukrajinska preduzeća su prebačena u „neizvesan operativni status”, što znači da lokalno poslovno okruženje otežava pružanje smernica o kreditnoj sposobnosti kompanija.

U svetlu ovih događaja i u cilju poštovanja globalnih sankcija, kompanija Dun & Bradstreet je preduzela sledeće mere:

  • Kao mera koja je odmah stupila na snagu, obustavljen je razvoj bilo kakvih dodatnih uvida ili rezultata o subjektima koji su direktno pogođeni krizom Rusije i Ukrajine. Ovo obuhvata davanje ocena za:
  • sva ukrajinska preduzeća, na osnovu ograničene vidljivosti njihovog neizvesnog operativnog statusa u regionu
  • direktno sankcionisane poslovne subjekte i poslovne subjekte širom sveta koji kontrolišu kompanije koje su sankcionisale Velika Britanija, SAD, Kanada ili EU zbog njihove umešanosti u krizu u Ukrajini
  • Dana 15. aprila 2022. godine, kompanija Dun & Bradstreet će onemogućiti pristup kreditnim proizvodima korisnicima koji se nalaze u Rusiji – u skladu sa važećim regulatornim merama.
  • Dana 15. aprila 2022. godine, kompanija Dun & Bradstreet će takođe zatražiti da administratori naloga koji koriste naša API rešenja treba da procene dozvole i pristup individualnim korisnicima kako bi osigurali poštovanje sankcija Ujedinjenog Kraljevstva, SAD, Kanade i EU.

Kompanija Dun & Bradstreet nastavlja da pažljivo prati situaciju i proaktivno će saopštavati sve dalje promene svojih podataka i usluga i rešenja za ocenjivanje kako bismo sigurno nastavili da se pridržavamo globalnih i lokalnih promena regulative i politike.

Za dodatnu pomoć, lokalni kontakt možete naći na https://www.dnb.com/choose-your-country.html.