Česta pitanja

Ko je kompanija Dun & Bradstreet?

Skoro 200 godina kompanija Dun & Bradstreet pomaže klijentima i partnerima da unaprede i razviju svoje poslovanje putem korišćenja podataka, analitika i rešenja zasnovanih na podacima. Više od 6000 naših zaposlenih širom sveta posvećeni su ovom jedinstvenom cilju poštujući pritom vrednosti koje su nas učinile liderom na polju donošenja poslovnih odluka koje su zasnovane na podacima i analitičkim saznanjima. Naši podaci i saznanja su izuzetno važan resurs u svim fazama poslovanja, bez obzira ekonomske uslove.

 

Da li će se moja kontakt osoba promeniti?

Osoba za kontakt će ostati ista. Rukovodioci za odnose kompanije Bisnode AB nastaviće da komuniciraju sa vama putem istih aktuelnih kanala i procesa. Uopšteno govoreći, akvizicija podrazumeva organizacione ili strukturne promene, ali obećavamo vam da ćemo raditi tako da uticaj na vaše poslovanje svedemo na najmanju moguću meru i obećavamo da ćemo vas obavestiti kada i ako dođe do izmene kontaktne tačke.

 

Da li će se izmeniti naš korisnički interfejs?

Uvek ažuriramo i unapređujemo naše usluge. Nastavićemo to da činimo i ubuduće i uvek ćemo vas obaveštavati kada se data ažuriranja odnose na vas, a pobrinućemo se da bilo kakve izmene koje obavljamo što manje utiču na vaše poslovanje.

 

Kako će na nas kao klijente uticati promena naziva i brenda?

Za sada svi ugovori ostaju isti, kao i osoba za kontakt sa kompanijom Bisnode AB. Ukoliko dođe do bilo kakvih izmena, bićete blagovremeno obavešteni o njima.

 

Koje su osnovne prednosti koje ćemo ostvariti?

Objedinjavanjem najboljih aspekata obe kompanije možemo bolje da podržimo globalni rast naših klijenata i da unapredimo preciznost i opseg podataka neophodnih za ostvarivanje rasta i smanjenje rizika. Novi poslovni subjekt će se bolje nositi sa globalnim poslovnim uslovima i zadovoljiće potrebe klijenata koji posluju na međunarodnom nivou tokom njihovih aktivnosti prilagođavanja novim uslovima putem unapređenog pristupa dodatnim, globalnim podacima, kadrovima i znanjima.

 

Da li će naš trenutni ugovor sa kompanijom Bisnode ostati na snazi ili će se promeniti?

Svi ugovori ostaju na snazi sa formalnim nazivom pravnog lica Bisnode u odnosu na registarski broj i poreski identifikacioni broj (PIB).

 

Da li će doći do promene matičnog broja preduzeća, poreskog identifikacionog broja (PIB) ili pravnog lica?

Ostaće formalni naziv pravnog lica Bisnode u vezi sa registarskim brojem i poreskim identifikacionim brojem (PIB). Na primer, dobijaćete fakture sa logotipom i izgledom kompanije Dun & Bradstreet, ali će se transakcija i dalje obavljati sa poslovnim subjektom Bisnode. Ovo važi do daljeg.

 

Da li će se proizvodi i usluge koje smo dobili od Bisnode promeniti kao rezultat spajanja kompanije Dun & Bradstreet?

Nastavićemo sa poslovanjem i pružanjem naših usluga na gotovo identičan način kao i pre, bez planiranih trenutnih izmena. Usled stalne nadogradnje i unapređenja svih naših rešenja dostavićemo nova rešenja i funkcije. Kada dođe do bilo kakvih izmena, blagovremeno ćemo vas o tome obavestiti.

 

Da li planirate da obustavite dostavljanje bilo kojih proizvoda ili usluga?

Naš cilj je pružanje izvanrednog korisničkog iskustva i omogućavanje našim klijentima pristup najnovijim inovacijama i funkcionalnostima na našim najmodernijim platformama, uz njihovu nadogradnju sa zastarelih proizvoda kada je to neophodno. Ukoliko dođe do bilo kakvih izmena naših proizvoda i usluga, bićete o tome blagovremeno obavešteni.

 

Da li će doći do izmena prenosa podataka u vlasništvu entiteta iz SAD?

Dun & Bradstreet posluje u EU putem svojih podružnica u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu (pre Bregzita) i veoma ozbiljno shvata svoje obaveze u pogledu poštovanja svih pravnih zahteva za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti. Svakoga dana poveren nam je prenos podataka za hiljade naših klijenata u EU i Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako je program Privacy Shield povučen iz upotrebe, uspostavljen je alternativni mehanizam za prenos podataka.

 

Kome treba da se obratimo ukoliko imamo dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se osobi za kontakt kompanije Bisnode.