Model kreditnog rejtinga za kompanije

Pouzdane, sigurne i proaktivne poslovne odluke

Pojednostavite kreditne odluke sa priznatim modelom rejtinga
Optimizujte svoje kreditne odluke modelom za procenu rizika sa garantovanim kvalitetom
Unapredite kreditno upravljanje korišćenjem pouzdanog kreditnog rejtinga

Donosite bezbedne i pametne poslovne odluke

Model AAA zasnovan je na kvalitetnim podacima
Današnja poslovna klima zahteva brze i tačne kreditne odluke. Da biste pokrenuli poslovni odnos, dali tačne uslove plaćanja novom kupcu ili pratili kreditne sposobnosti trenutnih klijenata, važno je imati bezbednu i pouzdanu osnovu za brzo donošenje odluka. Kao rezultat toga, sve više kreditnih odluka je automatizovano, što zauzvrat povećava zahteve za modelima kreditnog rizika da budu pouzdani i održavaju visok nivo kvaliteta tokom vremena.

Stotine hiljada kompanija svakodnevno koristi naš sistem rejtinga da bi brzo donosili bezbedne i profitabilne odluke. Kroz naš eksplicitni model AAA-a oni dobijaju podatke o određenom rejtingu kompanije i preporučenom kreditnom limitu. To im omogućava da daju pozitivan odgovor za više klijenata, jer znaju kada treba da zahtevaju avans a kada da ograniče ili povećaju iznos kredita.

Uz Dun & Bradstreet kreditni model AAA možete da optimizujete svoj kreditni rizik i da donesete pouzdane, bezbedne i proaktivne poslovne odluke. Rejting je središte našeg sistema upravljanja kreditima i koristeći ga kao polaznu tačku, možete da upravljate novim klijentima i da delujete u slučaju negativnih promena u rejtingu postojećih klijenata.

Optimizujte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz obezbeđeni kvalitet

Pronađite odgovarajući nivo kredita i povećajte profitabilnost

Donosite pouzdane odluke sa AAA - najpoznatijim modelom rejtinga na tržištu

  • Povećajte svoj protok gotovine dajući klijentima odgovarajući nivo kredita na osnovu pouzdanih informacija.
  • Upravljajte rizikom počevši od ukupne procene rizika u portfelju vaših klijenata.
  • Razvijte svoje poslovanje modelom rejtinga koji je pokazao konzistentno visoku tačnost čak i pod promenjivim ciklusima poslovanja.

Pojednostavite kreditni rezultat sa poznatim modelom rejtinga

Donosite dosledne i brze odluke sa dokazanim modelom

Uštedite vreme sa modelom rizika koji je jednostavan za korišćenje

  • Unapredite upravljanje rizikom sa trajnim modelom koji se zasniva na više od 20 godina statistike.
  • Pojednostavite upravljanje rizikom i kreditima sa modelom koji je lagan za razumevanje i komunicira kako interno, tako i prema klijentu ili dobavljaču.
  • Povećajte dugovečnost kreditnih odluka kreditnim sistemom koji prikazuje profil rizika kako za kratkoročno, tako i za periode do tri godine.