Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Članci

Top pet trendova u području podataka i analitike za rast u 2021

01 feb 2021

Kada je korporacija Dun & Bradstreet anketirala grupu vodećih ljudi u poslovnom svetu, rekli su da svoje odluke donose na osnovu podataka u proseku 16 puta dnevno, ali prema našem istraživanju, polovina ispitanika nije imala odgovarajuća rešenja ili partnere koji bi im pomogli da iskoriste svoje podatke.

Rasprostranjeni poremećaj uzrokovan pandemiji COVID-19 samo je povećao to oslanjanje na podatke. Osim podataka o širenju samog virusa, preduzeća i vladine agencije koriste podatke za praćenje kolebanja u ekonomiji, prepoznavanje rizika u lancu snabdevanja i sticanje uvida u to koje su industrije i regioni najviše pogođene.

Dok većina preduzeća sa strepnjom ulazi u 2021. godinu i suočavaju se sa kontinuiranim ekonomskim turbulencijama, tim stručnjaka iz kompanije Dun & Bradstreet identifikovao je pet glavnih trendova u području podataka i analitike koje smatraju ključnima za rast i napredak kompanijama širom sveta u godini koja je pred nama:

  1. prihvatanje rad na daljinu
  2. određivanje ciljeva na osnovu podataka
  3. predviđanje nepredvidljivog
  4. upravljanje i etika
  5. borba protiv prevara i ekonomskog kriminala

 

Stručnjaci korporacije Dun & Bradstreet:
Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist
Gary Kotovets, Chief Data & Analytics Officer
Rikard Candell, Director of Analytics

 

1. Prihvatanje rad na daljinu

Gary: Rad na daljinu iliti rad od kuće, postao je nova norma i ubrzao digitalizaciju načina na koji preduzeća komuniciraju, posluju i upravljaju podacima. Promena koju vidimo je dramatična. Interakcije sve više postaju digitalne i virtuelne, s eksponencijalnim povećanjem upotrebe platformi za video konferencije. Podaci postaju još vredniji u digitalnom svetu kako bi se osigurala efikasna i prikladno usmerena interakcija.

Anthony: Svedoci smo postojanja tri pojave – poremećaja, digitalizacije i premeštanja. Svi radimo negde drugde, ili barem mnogi od nas, a stvari postaju sve digitalnije dok poremećaj istovremeno predstavlja ogroman izazov. Sada je vreme da se priviknemo na novi način rada. Vrlo je uzbudljivo ako razmišljamo na pravi način.

 

2. Određivanje ciljeva na osnovu podataka

Rikard: Ako se osvrnemo na ranu fazu pandemije COVID-19, mnoštvo kompanija je dalo prednost ublažavanju rizika. Kao rezultat toga, kompanije su potrošile manje vremena na nove poslovne odnose, što nije održiv pristup. Rizici ne prestaju i ne počinju s pandemijom. Dakle, zaključivanje novih poslova uz rad na novi način i poslovanje bez ličnih sastanaka s klijentima moraće ove godine biti prioritet za kompanije.

Anthony: Sličan pomak smo videli smo u finansijskoj krizi 2008. godine. Kompanije su prešle od pokušaja prikupljanja novih klijenata do pokušaja naplate neizmirenog duga.

Gary: Stručnjaci za marketing i prodaju u području B2B će morati da prilagode i nadograde svoje strategije kako bi se one više usmerile na one kojima se obraćaju, kao i način stupanja u kontakt sa svojim klijentima i potencijalnim klijentima. Potreban je mnogo učinkovitiji način za kontaktiranje i komuniciranje s klijentima – i tu dolaze podaci.

Rikard: Uspešne kompanije su uspele da sagledaju svoj portfelj i perspektive i da rasporede svoje napore na osnovu toga na koje klijente ima najviše smisla ciljati. Koji klijenti imaju najveći potencijal? Ko je trenutno prisutan na tržištu i da li sarađuje s nama? Kada sebi možete dopustiti da potrošite više vremena za ručni rad, a kada možete upravljati automatski?

 

3. Predviđanje nepredvidljivog

Gary: Vidimo da je postalo mnogo važnije razumeti promene na tržištu i događaje i promene u aktivnostima preduzeća kojima se bavite. To je zbog nepredvidljivosti krize u kojoj se nalazimo i različitog uticaja na kompanije, u zavisnosti od vrste industrije ili regiona u kojem posluju. Kompanije moraju da razumeju ove promene i da ih često prate – to je presudno za opstanak i poslovanje u ovo vreme.

Rikard: Mislim da ovo stavlja veći naglasak na to da podaci moraju biti robusni i potpuni, ali takođe i sposobnost kombinovanja tradicionalnih izvora informacija s novim i savremenijim signalima, što će pomoći kompanijama da postanu proaktivne – a ne reaktivne – u odnosu na prekid i time daju prednost nad konkurencijom.

Anthony: Takođe je veoma važno uzeti u obzir tempo promena životne sredine kada je brži od brzine promene podataka kad god procenjujemo stvarni svet. Ako to ne učinite, svaki put ćete imati problema. Zamislite fotoaparat koji snima fotografiju svaki minut. Videćete šta se događa u trenutku slikanja u toj minuti, ali ćete propustiti sve između. To se upravo sada događa s podacima i ovim hiper poremećajem.

Prekid izazvan COVID-19 događa se povrh izbornih ciklusa, pregovaranja o trgovini i mnogih drugih stvari koje su se dešavale da poremete životnu sredinu. Zato ovo nazivamo hiper poremećajem. To je poremećaj već postojećeg poremećaja.

 

4. Upravljanje i etika

Anthony: Veoma je važno da svako ko donosi odluke s podacima pita šta imate pravo na korišćenje ovih podataka. Ovo mora biti deo vašeg pristupa upravljanju podacima. Svaka kompanija koja prikuplja podatke mora biti svesna i pridržavati se zakona širom sveta koji se neprestano razvijaju.

Šire perspektive se takođe menjaju i ljudi žele da se stvari sve više personalizuju, ali takođe žele i privatnost - zato je važno da se uspostavi ravnoteža kako bi se osigurala usklađenost, ali i etički pristup. Ovo je složena ravnoteža koju treba postići.

Gary: Mislim da je porast digitalnog i onlajn angažovanja definitivno povećalo pritisak na preduzeća da upravljaju načinom na koji se angažuju i rade sa drugima i da će to i dalje činiti.

Klijenti i partneri imaju sve veća očekivanja koja prevazilaze usklađenost propisa. Ne radi se samo o pružanju „čistih“ i tačnih podataka. Preduzeća i pojedinci žele podatke i analitiku kojima mogu da veruju i koriste ih za donošenje odluka. Važnije je nego ikad biti u mogućnosti da demonstriraju transparentnost i etičke prakse, pri čemu izveštavanje o životnoj sredini, socijalnim pitanjima i upravljanju brzo postaje uslov poslovanja.

Kompanije će sve više morati da dokazuju da podatke prikupljaju i koriste odgovorno kao deo standardnih tenderskih procesa.

 

5. Borba protiv prevara i ekonomskog kriminala

Anthony: Prevaranti znaju da se sve menja i da su organizacije rasejane zbog tih promena. Oni ne čekaju strpljivo da se stvari vrate u normalu pre nego što započnu svoju postojeću trgovinu. Traže nove načine da budu podli i ne obaziru se na zakone o podacima i etiku koje mi poštujemo.

Dakle, nove vrste prevara pojavljuju se u ovom novom okruženju i nastaju mnogo brže nego što smo uspeli da vidimo trag koji ostavljaju za sobom. Praćenje podataka o vašem poslovnom identitetu je presudno za zaštitu vaše organizacije od napada.

Gary: Preduzeća imaju manji fizički uvid na kompanije sa kojima imaju posla kao rezultat eksponencijalnog povećanja digitalne interakcije. Zbog toga je postalo kritičnije koristiti signale za identifikaciju upozorenja koje mogu ukazivati na to da je kompanija sa kojom poslujete ili planirate poslovati umešana u prevarantske aktivnosti.