Članci

Najaktuelniji trendovi kreditnog poslovanja

08 maj 2017

Unutar kreditnog poslovanja svedoci smo velikih, uzbudljivih promena. Pročitajte sve o trenutno najaktuelnijim načinima kreditnog poslovanja i šta u vezi kreditnog poslovanja možemo da očekujemo u budućnosti.

Početni trend je sakupljanje informacija. Pre odluke o zajmu nije potrebno povezivati se na internet i sa njega skupljati informacije. Umesto toga, napravite pravila u svom vlastitom kreditnom sistemu, koji kreira automatske odluke.

«Za međunarodna preduzeća integrisane i automatske odluke su nova moda. One postaju što  je više moguće jedinstvene. Kada su sve informacije uvedene u sistem, nema potrebe vršiti ispis iz njega», navodi Bernt-Olof Hellgren, vođa prodaje u Bisnode-u, čiji fokus su međunarodna preduzeća.

On objašnjava da integracija i automatizacija povećavaju efikasnost i novčane tokove. «Ranije je prodajni agent morao da pošalje pitanje centrali preduzeća, odakle su ga onda upućivali za (ne)potvrđivanje finansijskom direktoru. Ovaj proces je često trajao i nekoliko dana. Danas, prodajni agent samo klikne na dugme i potvrda finansijskog direktora je pribavljena u roku 30 sekundi, bez obzira na to da li se nalazi u kancelariji ili u Indiji.»

Proceniti celokupan portfolio klijenata

Došlo je do preokreta i kod toga kako preduzeća razumeju problematiku kredita. Umesto fokusiranja na bonitetnu ocenu, preduzeća sve češće prate celokupan portfolio klijenta.

«Perspektiva se promenila, kako kod pojedinačnih preduzeća, tako i u celokupnom sektoru. Preduzeća počinju da shvataju da moraju fokus da usmere na klijente – naravno, ako žele da znaju šta se sa ovim klijentima dešava – te da se istovremeno pitaju kako to utiče na njihov posao. U portfoliju se nalaze različiti mogući rizici i zavisnosti. Na pitanje «kakva», morate odgovoriti prvenstveno tada kada pravite finansijski plan za budućnost. Ako postoji mogućnost da će 5% klijenata otići u stečaj, potrebno je ovaj podatak dodati u svoja izračunavanja, jer u suprotnom pogled na klijenta neće biti ispravan», navodi Bernt-Olof Hellgren.

On dodaje da to može istovremeno utiče na procenu određenog klijenta. «Obično biste se odrekli klijenta koja vam predstavlja visok rizik, ali ako je njegov ceo portfolio u dobrom stanju, možete sebi da priuštite priliku da sarađujete sa njim.»

Razmislite o više faktora

Ako su se preduzeća nekada fokusirala samo na svoje finansije, danas se – suprotno tome – mnogo njih odlučuje da proširi svoj pristup rizicima. Samo kao primer: Bisnode za izračunavanje faktora rizika u drugim državama upotrebljava više usluga.

«Geološki rizici, kao što je mogućnost zemljotresa ili ostalih elementarnih nepogoda, sve se više uzimaju u obzir. Kao primer mogu da navedem nedavne poplave na Balkanu; imale su uticaj na švedska preduzeća, koja zaključuju ugovore sa spoljnim izvođačima u navedenoj regiji», navodi Bernt-Olof.

Politički rizici takođe postaju sve češći

«Iz ugla političkog rizika, preduzeća zanima stepen mogućnosti korupcije i stabilnost državnog ekonomskog sistema. Za vreme arapskog proleća, egipatska kriza je imala velik uticaj na švedsku drvnu industriju. Razlog za takav uticaj je bio u nedostupnosti egipatskih luka za pretovar, što je posledično značilo da do izvoza drveta neće doći duže od mesec dana. To znači da stabilnost švedskog poslovanja zavisi od svakodnevnih događaja u svetu. Zato je neophodno u svoje kalkulacije uključiti ove faktore rizika», zaključio je.