Članci

Koliko su u Srbiji i Sloveniji uspešna preduzeća koja vode žene

08 mar 2019

Preduzeća u kojima su žene odgovorna lica predstavljaju značajan segment privrede. Obimna Bisnode analiza preduzeća prikazuje njihovo poslovanje u Sloveniji i Srbiji u poređenju sa celokupnom privredom.

Srbija

Analizirani podaci prikazuju preduzeća za koja imamo podatak o direktoru. »Ženska preduzeća« predstavljaju skoro 21% ukupne privrede. U finansijskoj 2017. godini su ta privredna društva ostvarila 12% ukupnih prihoda privrede, i 11% ukupnog izvoza. Njihov profit čini  13% ukupnog profita privrede,  pri čemu su zapošljavala 12% svih zaposlenih.

Efikasnost poslovanja govori da analizirana preduzeća ostvaruju skoro 7 dinara profita na 1 evro prihoda (1 evro = 118 RSD), dok je prosek u privredi niži i iznosi 6 dinara.

Tako Profitabilnost i Stabilnost poslovanja pokazuju da su »ženska preduzeća« istrajnija u ostvarivanju profita, odnosno stabilnija u poslovanju.

Iz indeksa plaćanja preduzeća, na osnovu podataka dostupnih kompaniji Bisnode, ustanovili smo da preduzeća u kojima su odgovorna lica žene, u Srbiji ugovorene obaveze u proseku izmiruju u roku od 8 do 15 dana po valuti.

Slovenija

Podaci obuhvaćeni analizom pokazuju da su žene odgovorna lica u više od 18.300 privrednih društava,što čini  25% ukupne privrede.

U finansijskoj 2017. godini ta su preduzeća, u odnosu na ukupnu privredu, ostvarila 37% svih prihoda i 39% ukupne dobiti, i ujedno su zapošljavala 37% od ukupnog broja zaposlenih. Ove kompanije su odgovorne i za  24% ukupnih izvoznih prihoda.

Poređenje udela sa celokupnom privredom daje zanimljive rezultate u analizi efikasnosti, profitabilnosti i stabilnosti poslovanja takozvanih »ženskih preduzeća«.

Analiza efikasnosti poslovanja, koju možemo da merimo kao obrt sredstava (visina ostvarenih prihoda u odnosu na raspoloživa sredstva, odnosno koliko prihoda generiše jedinica sredstava) nam pokazuje da su ženska preduzeća« nadprosečno efikasna, pošto za 1 evro uloženih sredstava ostvaruju skoro 1,3 evra profita, dok privreda u proseku ostvaruje 0.9 evra.

U pogledu profitabilnosti ustanovljeno je da je kontinuitet u ostvarivanju profita u »ženskim preduzećima« veći nego u privredi. To znači da su, u poređenju sa celom privredom, ostvareni dobici, (ili gubici) u posmatranim preduzećima manje osetljivi na razne spoljne ekonomske faktore.

 Uvid u strukturu izvora finansiranja (visina udela kapitala u sredstvima), koji ukazuje na stabilnost poslovanja u smislu obezbeđenja dovoljne likvidnosti i solventnosti u slučaju većih privrednih šokova, otkriva da, u proseku, privreda svoje delatnosti finansira više iz vlastitih izvora (48%), a manje zaduživanjem, nego što to važi za »ženska preduzeća«, u kojima je postotak finansiranja iz vlastitih izvora 44%.

Na osnovu indeksa plaćanja preduzeća, koji pokriva podatke dostupne kompaniji Bisnode, ustanovili smo da slovenačka preduzeća u kojima su odgovorna lica žene svoje obaveze u proseku izmiruju u roku od  1 do 7 dana od valute.