Članci

Inovativne metrike: da li se inovacije zapravo mogu meriti?

04 feb 2019

Kako merite inovaciju? Da li pratite podatke o povratku ulaganja, broj novih usluga ili nivo produktivnosti?

Inovacija je složen proces. Nije iznenađujuće da samo jedna trećina svih kompanija iz grupacije Fortune 1000 koristi formalne podatke o inovacijama. Ovaj je kreativni proces često definisan nematerijalnim mernim podacima i daje neočekivane rezultate.

Izazov merenja inovacija

Prema istraživanju koje je sprovela Boston Consulting Group, 73% menadžera veruje da inovacije treba meriti što je moguće preciznije. Ipak, samo 46% je reklo da to zapravo i čine a manje od 32% bilo je zadovoljno načinom na koji su merili inovacije.

Neki lideri pretpostavljaju da se inovacija uopšte ne može mjriti. Drugi se fokusiraju isključivo na povrat ulaganja, što može ubiti obećavajuće projekte u ranoj fazi jer se rezultati inovacija često mere starim mernim podacima koji pružaju ograničen pogled. Uzmimo, na primer, indeks vitalnosti. Ovaj pokazatelj prikazuje procenat prodaje izveden iz novih proizvoda. Međutim, to ne govori zašto se brojevi povećavaju ili smanjuju.

Ako se proizvod lansira u različitim vremenima i u različitim regijama teško je odrediti indeks vitalnosti. Takođe, mnoge kompanije zapravo ne znaju šta da učine s brojem. To stvara konfuziju i pruža nezadovoljavajući uvid u uticaj inovacije.

Disruptivna inovacija sastavni je deo današnjeg poslovnog okruženja. Stare metrike ne uspevaju da obuhvate informacije koje su ključne za razvoj inovativnih projekata. Stoga su neophodne nove metrike.

Ti brojevi ne mogu sami otkriti da li se vaši projekti kreću u pravom smeru. Ponekad je najbolje gledati izvan finansijskih rezultata. Razmotrite faktore poput rezultata lojalnosti kupaca, angažman zaposlenih i funkcionalnost procesa.

Početak rada s merilima za inovacije

Ne postoji ispravan ili pogrešan odgovor o tome kako meriti inovaciju. Nijedno pojedinačno merenje ne može obuhvatiti veći broj funkcija. Osim toga, svaka kompanija koristi različite inovacijske metrike.
Merenje inputa inovacija izazov je za većinu organizacija. U tom slučaju možete koristiti različite merne podatke, kao što su broj generisanih ideja i broj ideja raspoređenih u različitim vremenskim periodima.

Zatim, možete pratiti broj ideja po strateškom inovacijskom području (na primer, inovacije u pogledu korisničkog iskustva ili inovacije poslovnog modela), broj predstavljenih ideja, broj ideja kvalifikovanih u različitim fazama inovacijskog procesa i tako dalje.

Kompanije mogu doslovno koristiti na desetine potencijalnih mernih podataka kako bi pratili svoje inovacijske rezultate. To uključuje i sledeće stavke, iako nije ograničeno na njih:

 • Profiti, prihodi i tržišni udeo od novih proizvoda i usluga,
 • Kupci novih proizvoda u odnosu na kupce starih proizvoda,
 • Stopa povrata na ulaganja u inovacije,
 • Broj efektivnih ideja koje su poslali zaposleni,
 • Broj aktivnih projekata s potencijalom za rast,
 • Broj prijavljenih patenata u protekloj godini,
 • Funkcionalnost procesa,
 • Ušteda troškova,
 • Nivoi angažmana,
 • Prosečno vreme od generisanja ideja do prihoda,
 • Vrednost inovacijskog procesa,
 • Sredstva dodeljena inovacijama,
 • Projekcija u odnosu na stvarne preformanse.

Savršene inovacijske metrike su neuhvatljive. Ako imate problema s merenjem inovacija, pogledajte druge. Pogledajte kako vaši konkurenti prate svoje rezultate i koje metrike koriste. Samo se pobrinite da prilagodite njihov pristup potrebama vaše organizacije.

Zapamtite da je merenje inovacija dug proces. Prodor proizvoda i usluga na tržište može potrajati godinama, pa čak i više za generisanje prihoda. Ako su vaši resursi ograničeni, usredsredite se na manje projekte s nižim profilom rizika.

Joakim Skog, rukovodilac inovacija kompanije Bisnode kaže: “Inovacija će učiniti vašu kompaniju uspešnom na duge staze, pretvarajući vašu ukupnu poslovnu kulturu u kulturu orijentisanu na promene. To pomaže smanjiti finansijske rizike i ostaviti prostora za rast.

Kultura inovacija razlikuje se od one koja se fokusira na brojeve. Inovacija nije samo u proizvodima, nego i na radnom mestu, poslovnim modelima i logistici. Na primer, taj se proces takođe koristi kako bi se promenila poslovna kultura - ali kako to možete izmeriti?

Praćenje finansijskih povrata nije dovoljno. Kada je reč o inovacijama, brojevi govore samo deo priče.

Stvorite skup inovacijskih mernih podataka koji su usklađeni s ciljevima. Uključite merne podatke o organizacijskim sposobnostima, podatke o povratu ulaganja i podatke o vođstvu. Pratite ove brojeve i usput prilagodite svoju strategiju. Jedna veličina ne odgovara svima.

Metrike bi trebalo podržavati razvoj vaših inovacijskih projekata. Ako je potrebno, prilagodite ili izmenite merne podatke. Ključ je pokrenuti akciju oko ciljeva koje ste postavili.