D&B mesečni pregled

22 mar 2018

Danas nije lako pratiti sve informacije koje su bitne za poslovanje. Prilikom upravljanja rizicima je, osim praćenja poslovnih partnera, takođe važno praćenje rizika države u kojoj poslujete. U nastavku možete da pročitate D&B kratak mesečni pregled makroekonomskih pokazatelja i tri primera detaljnijih izveštaja o državnom riziku za Australiju, Irsku i Čile.

D&B „Country Insight”, mart 2018.

Naš optimizam u pogledu globalnog razvoja u 2018. godini je i dalje snažan i predviđamo porast od 3,2%, što se smatra najvećom stopom napretka od 2010. godine, kada je došlo do oporavka nakon ekonomskog pada zabeleženog u periodu od 2008. do 2009. Procenili smo da je u 2017. godini došlo do primetnog rasta bruto domaćeg proizvoda, kada je uočen porast od 3,1%. Takođe smatramo da će se taj trend rasta od 3,1–3,2% održati do 2022. godine. Međutim, ta stopa napretka je i dalje znatno ispod nivoa koji je zabeležen u 2008. godini.

U našoj globalnoj proceni se kriju i značajne regionalne razlike. Dok se predviđa da će u periodu od 2018. do 2019. godine ekonomski napredak u azijsko-pacifičkim zemljama zadržati trenutnu stopu od oko 4,6% na godišnjem nivou, procenjuje se da će zemlje Južne Amerike doživeti umeren oporavak uz porast od 2,4%. Za ostale oblasti se predviđa porast od 3–4%: Istočna Evropa sa Srednjom Azijom, Podsaharska Afrika, kao i zemlje Bliskog istoka i Severne Afrike. Činjenica je da su cene robe široke potrošnje sada pristupačnije proizvođačima nego što je to bio slučaj pre dve ili tri godine, ali oporavak kroz investicije na višem nivou je još uvek u ranoj fazi. Kao rezultat mera štednje u zemljama koje izvoze naftu, krediti za finansiranje projekata su se skoro prepolovili u regionu Evrope/Bliskog istoka/Afrike (EMEA), na 85 milijardi USD, a u Bliskom istoku su i pale za čak 75% u 2017. godini, na šta ukazuju podaci agencije Thomson Reuters.

Australija: Strane investicije pokazuju težnju pada usled sve većih restrikcija i kontrole
Pročitajte više

Čile: Reforme u policiji i sektoru bezbednosti predstavljaju prioritet za predsednika Pinjeru.
Pročitajte više

Irska: Podaci iz 2017. godine ukazuju na najveći ekonomski napredak u poslednjih četrnaest godina.
Pročitajte više   

Da li tražite podatke za drugu državu? Pišite nam na zorica.petrovic@bisnode.com.