Članci

7 kriterijuma koji utiču na vaš kreditni rejting

22 mar 2018

Svako preduzeće je svesno važnosti praćenja poslovanja svojih poslovnih partnera, budući da njihova sigurnost i pouzdanost itekako utiče na poslovanje preduzeća. Kreditni rejting u poslovanju koristimo prvenstveno kao pomoć u donošenju neke poslovne odluke koja se odnosi na postojeće ili potencijalne poslovne partnere: izbor dobavljača, odobrenje kredita, određivanje uslova plaćanja, pružanje usluga i sl. Ipak, ne smemo zaboraviti da i ostali proveravaju i prate naše poslovanje i na osnovu našeg kreditnog rejtinga odlučuju kako da se ponašaju prema nama. Zato je itekako važno da i sami vodimo računa o što boljoj „anamnezi“.

Kako onda da upravljamo sopstvenim kreditnim rejtingom? U nastavku ćemo vam predstaviti 7 najčešćih kriterijuma* koje rejting agencije uzimaju u obzir prilikom određivanja kreditnog rejtinga i koje ne smete zanemariti u upravljanju preduzećem.

1.    KAŠNJENJE SA PLAĆANJEM

Verovatno vam nije svejedno hoće li vam partner platiti uslugu na datum dospeća ili nedelju-dve kasnije. Na isti način i kašnjenja u izmirivanju obaveza privlače pažnju rejting agencija. Pritom, nije važno kakav je formalni dogovor o uslovima plaćanja, nego jeste li ga vi prekoračili. Zato je bolje da u poslovnim dogovorima isposlujete duže formalne rokove plaćanja nego da svoje obaveze izmirujete prekasno. Čak i ako su se Pera iz komercijale i Mita iz nabavke dogovorili da je u redu ako platite račun dve nedelje kasnije.

2.    SUDSKI SPOROVI

Sporovi su sastavni deo poslovanja. Ali za vašu sliku u javnosti, važno je kako ih rešavate. Ako se sporovi nađu na sudu, pri čemu nije važno ko je tužilac, a ko optuženi, za kreditni rejting je to loše jer može ukazivati na to da nemate pod kontrolom stanje u kompaniji. Da ne pričamo o mogućem negativnom publicitetu u medijima. Dakle, sporove rešavajte mirnim putem i sporazumno.

3.    ODNOS IZMEĐU VLASNIČKOG I DUŽNIČKOG KAPITALA

Privredne grane, poslovni modeli, zahtevi vlasnika i potrebe preduzeća se u mnogo čemu razlikuju, pa se posledično i optimalan odnos između duga i kapitala znatno razlikuje. Odnos između dužničkog i vlasničkog kapitala je jedan od pokazatelja koji nam govori koliko je preduzeće rizično. Preduzeća koja se prevashodno finansiraju dužničkim kapitalom (finansijski dugovi, krediti, lizing i sl.) i imaju minimalan udeo vlasničkog kapitala (ulog vlasnika) označena su kao rizičnija. Dakle, ako vaš odnos iznosi više od 60:40 u korist dužničkog kapitala, vaš kreditni rejting će biti obojen crvenijom bojom.

4.    PLATEŽNA SPOSOBNOST

Reč je o kratkoročnom koeficijentu koji nam na brz i jednostavan način pokazuje sposobnost preduzeća da izmiruje svoje tekuće kratkoročne obaveze. Ako vrednost pokazatelja prekorači 1, to znači da kompanija ima više kratkotrajne imovine nego obaveza. Veća vrednost pokazatelja ukazuje na bolju platežnu sposobnost kompanije i istovremeno pozitivno utiče na kreditni rejting.

5.    RIZIK ZEMLJE

Na tok poslovanja ne utiču samo kupac i dobavljač, već i poslovno okruženje u kojem posluju. Poslovno okruženje su poslovne prakse (kultura) i zakoni, ekonomske politike i makroekonomski pokazatelji zemalja. Ponekad možete biti izuzetno dobronamerni u poslovnim odlukama, ali mogu vam ih pokvariti spoljašnji faktori. Zato rejting agencije izračunavaju i državne rejtinge, na koje inače nemamo neposredan uticaj. Ipak ih je dobro imati na umu prilikom ulaska na nova tržišta i preporučuje se da, pored kreditnog rejtinga svog kupca, proverite i kreditni rejting države.

6.    RIZIK INDUSTRIJE

Da li je industrija u kojoj posluje vaše preduzeće statistički izloženija stečaju? Nažalost, na ovaj faktor ne možete uticati sami, ali je dobro znati da se, recimo, prerađivačke industrije, građevinarstvo i trgovina trenutno u rejting agencijama kotiraju lošije nego informacione i komunikacione delatnosti, kao i nauka i tehnologija.

7.    SEDIŠTE KOMPANIJE

U nedostatku merljivih, finansijskih podataka o poslovanju kompanije, rejting agencije koriste i „mekše“ kriterijume koji mogu posredno posvedočiti o tome u kakvom je stanju preduzeće. Jedan od njih je i lokacija preduzeća. Radite li u kancelariji ili u kućnoj garaži? Pomoću alata kao što su Google Maps i Street View, danas možemo veoma brzo proveriti podatke o lokaciji preduzeća i na osnovu njih donositi zaključke o njegovoj stabilnosti. To ne znači da morate investirati u luksuzne poslovne prostore na elitnoj lokaciji, ali za početak možete, na primer, pokositi dvorište.

*Pažljivom oku neće promaći činjenica da među kriterijumima ne navodimo finansijske izveštaje. Naravno, ona su jedan od glavnih pokazatelja poslovanja jednog preduzeća. Međutim, ti podaci nažalost, kada poslujemo na globalnom nivou, često nisu javno dostupni jer je takav kvalitet i javna dostupnost podataka o poslovanju preduzeća na kakve smo navikli u svetu pre izuzetak nego pravilo. Zato je još važnije da u globalnom poslovanju za praćenje preduzeća i podršku sigurnosti poslovanja izaberemo partnera koji zna doneti odgovarajuću procenu preduzeća i na osnovu drugih kriterijuma.