Zaštita ličnih podataka

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Dun & Bradstreet d.o.o., sa sedištem u Beogradu, Srbija deo je međunarodne korporacije Dun & Bradstreet, sa sedištem u Jacksonvilleu (Florida), SAD.

Zaštita privatnosti pojedinaca ključna je za naše poslovanje, stoga nastojimo da zaštitimo podatke pojedinaca i njihovu privatnost s najvećom pažnjom.

Dun & Bradstreet nudi širok izbor poslovnih podataka i uz pomoć analitike podataka pomaže preduzećima u postizanju boljeg poslovnog uspeha, smanjenju troškova i upravljanju poslovnim rizicima.

Svesni smo da su deo podataka o poslovnim subjektima koje obrađujemo, takođe lični podaci pojedinaca (direktori, samostalni preduzetnici, ...), pa tako u nastavku obaveštenja o privatnosti dajemo sve informacije u vezi obrade ličnih podataka.

 

Koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo

Obrađujemo samo osnovne podatke o pojedincima (fizičkim osobama), a to su:

  • osnivači, vlasnici i zakonski zastupnici poslovnih subjekata (ime, prezime, adresa, kontakt podatke poslovnog subjekta, koji mogu biti kontakt podaci fizičke osobe);

Osim toga, prikupljamo i obrađujemo detaljne podatke o poslovnim subjektima u kojima ti pojedinci imaju određenu funkciju, a to su: podaci o poslovanju poslovnog subjekta, platna disciplina, broj zaposlenih, istorija poslovanja, povezana društva, filijale, poslovna područja i drugi podaci o poslovnim subjektima koji značajno čine celokupni profil poslovnog subjekta. 

Obrada gore navedenih podataka vrši se kao evidencija podataka o vlasničkoj strukturi ili povezanim osobama, koji je deo baze podataka o poslovnim subjektima na teritoriji Republike Srbije i finansijsko-analitičkim podacima namenjenim poslovnim subjektima.

Glavna svrha obrade je omogućiti naručiocima i korisnicima naših poslovnih rešenja procene verovatnosti koje se temelje na matematičkim izračunima i statističkim analizama, jednostavan i transparentan pristup inače javno dostupnim podacima o poslovnim subjektima i drugim podacima koji mogu biti ključni za osiguravanje veće sigurnosti i predvidljivost u donošenju poslovnih odluka pojedinog poslovnog subjekta.

 

Izvor naših podataka

Sve gore navedene podatke prikupljamo iz: 

  • javno dostopnih izvora (javni registri, popisi, objave,itd.) 
  • ugovornih partnera;
  • direktno od pojedinaca zaposlenih u poslovnom subjektu (npr. prikupljanje kontakt podataka poslovnog subjekta,..).

 

S kim delimo vaše podatke

Suština našeg poslovanja je pomoći klijentima u donošenju dobrih poslovnih odluka na osnovu pouzdanih informacija o njihovim (potencialnim) poslovnim partnerima i njihovom poslovanju. 

Komercialne podatke koji su deo naših poslovnih rešenja delimo sa:  

  • našim klijentima koji su uglavnom mala, srednja I velika preduzeća;
  • naši su klijenti i državne ustanove, ustanove javne vlasti, javne agencije, javni fondovi i druge osobe javnog prava;
  • drugim korisnicima, na osnovu njihovog izričitog zahteva, ako postoji odgovarajuća pravna osnova za takav prenos podataka (revizori, sudovi,…);
  • našim ugovornim partnerim (izvršitelji obrade), u kontekstu pružanja usluga.  

 

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Obrada na osnovu legitimnog interesa

Podatke o pojedincima (fizičkim osobama) možemo obrađivati na osnovu legitimnog interesa Dun & Bradstreet-a ili treće osobe, osim kada nad takvim interesima prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojeg se odnose lični podaci koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. U obradi ličnih podataka koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa koristimo odgovarajuće sigurnosne mere za zaštitu vaše privatnosti.

To znači da vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

  • da u sklopu celovite usluge ocene boniteta i analize preduzeća i osiguranja pravnog prometa našim klijentima i korisnicima naših proizvoda i rešenja ponudimo celokupan uvid u profil preduzeća (uključujući podatke o osnivaču, vlasnicima i zakonskim zastupnicima);

 

Ugovorni obrađivači podataka 

U nekim slučajevima Dun & Bradstreet sarađuje s ugovornim obrađivačima.

One, koji obrađuju naše podatke pažljivo biramo i s njima imamo zaključene i sve ugovore o obradi podataka, koji regulišu kako treba i kako mogu da obrade naše podatke. Zalažemo se za to da naši ugovorni partneri imaju isti nivo zaštite podataka kao i mi. Više o tome možete pročitati u Prilogu 1.

Uzimajući u obzir to da naši ugovorni obrađivači rade u naše ime i na naš račun, mi smo potpuno odgovorni za to šta oni rade s našim podacima.

 

Kako štitimo vaše podatke

U to kako štitimo vaše podatke možete se uveriti u Prilogu 1, gde su detaljno predstavljeni tehničke i organizacione mere koje smo prihvatili u cilju obezbeđivanja odgovarajućeg nivoa zaštite vaših podataka.

 

Prenos podataka

Kada prenosimo osobne podatke izvan teritorije republike Srbije, uvek imamo odgovarajuću pravnu osnovu za takav prenos.

 

Čuvanje podataka

Lični podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje određene svrhe. Razdoblje čuvanja stoga zavisi od zakonskih zahteva i poslovnih potreba i precizno je definisano internim aktima preduzeća (npr.: podaci o pojedincima koji imaju određenu funkciju u pojedinom poslovnom subjektu dostupni su unutar poslovnih rešenja barem dok su podaci dostupni u primarnim izvorima - javni registri, popisi, ..).

Kad pojedinačni podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe, brišemo ih iz svojih baza podataka.

 

Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti

Pravo pristupa

Omogućavamo vam da imate pristup podacima o vama koje obrađujemo. To znači da sa nama možete kontaktirati i daćemo vam kopiju informacija o tome koje vaše lične podatke obrađujemo i u koje svrhe.

Pravo na ispravku

Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da ostvari to da bez bespotrebnog odlaganja ispravimo pogrešne i nepotpune podatke koje u vezi s njim obrađujemo. U slučaju da podatke o ličnosti pojedinca dobijamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najpre direktno obratite predmetnom telu u ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Imate pravo da tražite brisanje svojih podataka o ličnosti iz naših baza podataka. Vašim zahtevima ćemo udovoljiti, osim ukoliko budemo utvrdili da imamo pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor određenih vrsta obrade podataka o ličnosti.

Možete se suprodstaviti određenoj upotrebi podataka o ličnosti ako se ovi podaci obrađuju u druge svrhe od onih potrebnih za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se takođe suprodstaviti daljoj obradi podataka o ličnosti po prethodnoj saglasnosti. Ukoliko se suprodstavljate daljoj obradi podataka o ličnosti, to može umanjiti mogućnosti za upotrebu naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da tražite da vaše podatke o ličnosti za određene namene više ne obrađujemo. U tom slučaju, vaše podatke ubuduće nećemo više koristiti za namene na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturisanoj i opšte korišćenoj i mašinski čitljivoj formi, a vi ih možete proslediti drugom operatoru. Uzmite u obzir da to važi samo za podatke koje smo dobili direktno od vas.

 

Kako ostvariti prava

Prava možete ostvariti na taj način što ćete nam poslati običnom ili elektronskom poštom na dole navedene adrese sledeće podatke: ime i prezime, adresa, elektronska adresa ili telefonski broj i bilo kakav dodatni identifikacioni kriterijum koji će nam omogućiti vašu nesumnjivu identifikaciju.

Možemo tražiti i dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbaciti zahteve koji se nerazumno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

Ukoliko smatrate da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, možete uložiti žalbu kod nadležnog nadzornog organa (Poverenika za informacije).

 

Izmene obaveštenja o privatnosti

Zalažemo se da politiku privatnosti redovno ažuriramo. Ona je poslednji put ažurirana u augustu 2021. godine.

 

Kako možete da nas kontaktirate

Obratite nam se ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu naše politike privatnosti ili vaših prava.
E-adresa: dpo.rs@bisnode.com.

Možete se obratiti i našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti (DPO).
E-adresa: dpo.rs@bisnode.com.