Izjava o transparentnosti

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Izjava o transparentnosti Analitičkih podataka kompanije Dun & Bradstreet

Modeli, ocene, rezultati i predskazatelji („Analitički podaci“) kompanije Dun & Bradstreet su izvedeni iz elemenata podataka koji čine kolekciju firmografskih skupova podataka, što uključuje podatke o osnovnim atributima preduzeća (npr. industrija, veličina preduzeća i starost preduzeća) i skupovi doprinetih podataka (npr. podaci o trgovinskom plaćanju), kao i istorijski učinak takvih skupova podataka.

Nisu nam svi elementi podataka skupova osnovnih ili doprinetih podataka dostupni za sva preduzeća. U slučajevima kada elementi podataka nisu dostupni, Analitički podaci za takva preduzeća mogu da se procene na osnovu podataka referentnog teksta izvedenih iz odgovarajućih grupa ravnopravnih korisnika povezanih sa osnovnim atributima preduzeća koji su zamena za odsutne elemente podataka. Zamenski podaci, što je procena, možda za rezultat neće imati izračunavanje istih Analitičkih podataka koja bi se izračunala za preduzeće ako bi stvarni elementi podataka preduzeća bili dostupni i koristili se umesto njih.

Kompanija Dun & Bradstreet prikuplja podatke iz spoljašnjih izvora za koje veruje da su tačni i pouzdani, ali Dun & Bradstreet nije revizor i ne preuzima nikakvu odgovornost za detaljnu analizu ili nezavisne provere bilo kojih informacija koje dobije. Usled mogućnosti ljudske ili mehaničke greške, podaci dostavljeni kompaniji Dun & Bradstreet mogu sadržati nepravilnosti ili greške, koje zauzvrat mogu da utiču na performanse izvesnih Analitičkih podataka.

U nekim slučajevima, možda ćete moći da dopunite podatke o svom preduzeću u našim skupovima podataka. Ako biste želeli da vidite osnovne informacije koje imamo o Vašem preduzeću i vi se vodite kao direktor preduzeća na izveštaju, pozovite +381 11 225 2747 da biste zatražili kopiju. Da biste poslali ažuriranja ili osporili informacije, koje podležu razmatranju, proveri valjanosti i potencijalnom prihvatanju od strane kompanije Dun & Bradstreet, pogledajte service.dnb.com.

Naši Analitički podaci su izjave koje vrede od datuma kada su iznete i ne predstavljaju izjave o aktuelnim ili istorijskim činjenicama ili preporuke o bilo kom preduzeću. Kompanija Dun & Bradstreet ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira naše Analitičke podatke nakon objavljivanja u bilo kom obliku ili formatu.

Svaka poslovna odluka predstavlja preuzimanje rizika, u izvesnoj meri. Naši Analitički podaci su predviđanja, ali kompanija Dun & Bradstreet ne može da garantuje učinak takvih podataka za svako pojedinačno preduzeće. Pored toga, Dun & Bradstreet Analitički podaci ne uzimaju u obzir svaki rizik koji bi mogao da utiče na poslovanje ili posebno Vaše preduzeće, uključujući ali se ne ograničavajući na druge ekonomske faktore ili promenu tržišnih uslova. Na naše Analitičke podatke se ne treba oslanjati niti su oni zamena za veštinu, rasuđivanje i iskustvo korisnika naših Analitičkih podataka, njegovo rukovodstvo, zaposlene, savetnike i/ili klijente pri donošenju poslovnih odluka. Na kraju, prethodni učinak ne garantuje niti nagoveštava buduće rezultate.

Osim toga, naši Analitički podaci ne uzimaju u obzir pojedinačne okolnosti svakog korisnika naših podataka. Stoga bi svaki korisnik trebao da proceni i koristi naše Analitičke podatke na osnovu pojedinačnih okolnosti i posebnih potreba kreditne analize. Ništa ni u kojoj od naših Analitičkih podataka ne predstavlja odobrenje ili određivanje kvalifikacije preduzeća za zajam niti bilo koje drugo produženje kredita. Kompanija Dun & Bradstreet ne izjavljuje da u njeni Analitički podaci identični ili slični bilo kojoj drugoj kreditnoj oceni ili modelu ocenjivanja.

Naši Analitički podaci se obezbeđuju po principu „takva kakva jeste“. DUN & BRADSTREET ODRIČE SE SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, SVE GARANCIJE U VEZI SA PODESNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU ILI UPOTREBU. KOMPANIJA DUN & BRADSTREET NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NIJEDNOJ STRANKI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, NENAMERNU, EGZEMPLARNU, KOMPENZACIONU, KAZNENU, POSEBNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, TROŠKOVE, IZDATKE, SUDSKE TROŠKOVE ILI GUBITKE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENI PRIHOD ILI IZGUBLJENI PROFIT I PROPUŠTENU DOBIT ILI GUBITKE IZAZVANE NEPAŽNJOM) U VEZI SA BILO KAKVIM KORIŠĆENJEM ANALITIČKIH PODATAKA, ČAK I AKO JE UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE. Neka nadležna tela ne dozvoljavaju ograničenje odgovornosti, tako da prethodno ograničenje možda ne važi za Vas. U takvim državama, zemljama ili nadležnim telima, odgovornost kompanije Dun & Bradstreet biće ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.