Upravljanje potraživanjima

Maksimizirajte profitabilnost kroz optimizaciju raspodele rizika
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Donesite profitabilne kreditne odluke tako što ćete imati potpun pregled rizika

check-mark-blue.png

Uštedite vreme sa preciznim prognozama i pouzdanim podacima za analizu

check-mark-blue.png

Kreirajte poslovne prilike kroz promišljeno davanje zajmova širom sveta

Koliko uspešni želite da budete?

Koliko uspešni želite da budete?

U svetu koji se menja, sve više je važno pratiti izloženost riziku. Kada se uslovi mogu menjati od jednog dana do drugog, veoma je važno da kompanije imaju podatke na kojima mogu zasnovati svesne odluke potkrepljene razlozima. Za razumevanje rizika, treba znati šta treba izbegavati i gde postoji potencijal za istraživanje. Najuspešnije kompanije imaju izraženu sposobnost da pretvore rizike u mogućnosti. Da bi se to postiglo, potrebni su neophodno razumevanje i uvidi zasnovani na pametnim i detaljnim analizama. Sa verodostojnim prognozama, možete da donosite pouzdane odluke i da obezbedite nove poslovne prilike.

Naša rešenja daju vam potpunu sliku vašeg sveukupnog rizika i obezbeđuju da svoje kreditne odluke zasnivate na ažuriranim i relevantnim informacijama. Ovo  se primenjuje bez obzira na to da li poslujete u Švedskoj, Skandinaviji ili bilo gde drugde u svetu. 

Razvijte svoje poslovanje kroz optimizovano upravljanje rizikom

Razvijte svoje poslovanje kroz optimizovano upravljanje rizikom

Dobijte preciznu podršku sa analiziranim podacima

 • Obavljajte pametne transakcije zahvaljujući potpunom pregledu ukupnog kreditnog rizika.
 • Donosite bezbedne poslovne odluke kroz izveštavanje o riziku uz obezbeđen kvalitet o izlaznim potraživanjima i drugim aspektima svog poslovanja.
 • Povećajte profitabilnost sa promišljenim odobravanjem zajmova za pojedince u Švedskoj i nordijskim zemljama.
Optimizujte kreditne odluke na osnovu svojih potreba

Optimizujte kreditne odluke na osnovu svojih potreba

Donosite pametne odluke sa prilagođenim rešenjima

 • Stvorite fleksibilnost u svom upravljanju kreditima sa stalnim nadgledanjem promena.
 • Dobijte uvid u vaše klijente tako što ćete pratiti promene u profitabilnosti i riziku u portfelju klijenata.
 • Optimizujte kreditni proces zahvaljujući sažetoj analizi izlaznih potraživanja vaših klijenata i dobavljača. 

 

Optimizujte upravljanje rizikom širom sveta

Optimizujte upravljanje rizikom širom sveta

Obezbedite pouzdane opšte podatke.

 • Dobijte jasan pregled rizika i mogućnosti u svom međunarodnom portfelju tako što ćete povezati svoje glavne računovodstvene knjige sa Dun & Bradstreet informacijama o kreditima i rizicima.
 • Nadgledajte i kontrolišite svoje dobavljače i procese nabavke na globalnom nivou.
 • Obezbedite donošenje potkrepljenih odluka zahvaljujući pristupu najvećoj bazi podataka u svetu sa 265 miliona kompanija.

Analiza portfelja daje sveukupnu sliku relevantnih rizika i mogućnosti koji se kriju u vašim glavnim računovodstvenim knjigama, uključujući i to kako su se menjali sa vremenom. Naša rešenja omogućavaju detaljnu analizu vaših klijenata i dobavljača. Mi razvijamo prilagođene analize integrišući vaše informacije, uključujući ponašanje pri plaćanju i profitabilnost, sa našim modelima predviđanja. Rezultat daje osećaj bezbednosti, što vodi ka profitabilnijim poslovnim odlukama.

Analiza portfelja odgovara na pitanja kao što su:

 • Kakva je raspodela rizika u našem portfelju?
 • Koji su najveći rizici i najbolje mogućnosti?
 • Kolika je verovatnoća da će naši klijenti platiti u dogovorenom roku?
 • Kolika je naša ukupna izloženost u određenoj korporativnoj grupi?
 • Kako su se naša izlazna potraživanja menjala sa vremenom?
 • Koliko novca rizikujemo da izgubimo u sledećih 12 meseci?

Naša rešenja vam omogućavaju da upravljate i kontrolišete operacije u kompleksnom poslovnom svetu. Pomažemo vam da dobijete kontrolu nad rizicima kompanije, prihodima i profitabilnosti, u potpunosti zasnovano na zahtevima vaše kompanije.

Mi vam pomažemo da:

 • identifikujete potencijalne klijente sa kupovnom moći;
 • razumete koje klijente možete da izgubite;
 • analizirate rizik u portfelju postojećeg klijenta;
 • provedete procedure za pronalaženje finansijski rizičnih klijenata;
 • obavite analize za poboljšanje vašeg protoka gotovine u različitim segmentima klijenta;
 • identifikujete ključne pokazatelje za merenje učinka promene.

Naše nalize portfelja prilagođene su vašoj stvarnosti uz mogućnost za, na primer, pravljenje jedinstvenih obračuna ograničenja i očekivanih gubitaka. Analiza daje sveobuhvatan pregled rizika i može ići u više detalja kroz filtere, starost, nivo rizika (proračun ili rejting), trgovine, geografske podele, oblast i druge varijable. Ovo vam omogućava ne samo da vidite gde je najveći rizik, već i gde su mogućnosti.

Kako svaki klijent ima specifične potrebe, naša analiza portfelja se sastoji od osnovnog reda koji će vas brzo pokrenuti. Kasnije se razvija i širi na osnovu onoga što je relevantno za vaše poslovanje.

Dobijate pristup vrednim informacijama iz kompanija širom sveta. Procenjujući vaše podatke zajedno sa onima iz Dun & Bradstreet, dobijate pregled sposobnosti plaćanja klijenata i jasnu sliku mogućnosti u vašem portfelju klijenta. Ovo vam omogućava da: 

 • pregledate raspodelu rizika u vašem portfelju u skladu sa nekoliko različitih vrsta analiza koje će vam omogućiti detaljan pregled sve do nivoa računa;
 • povećate protok gotovine tako što ćete davati prioritete klijentima u skladu sa njihovom sposobnosti plaćanja i naplatom pre nego što prođe previše vremena;
 • budete informisani putem dnevnih ili mesečnih ažuriranja podataka, zavisno od toga šta vam najviše odgovara;
 • imate potpunu kontrolu vašeg portfelja sa znakovima upozorenja povezanim sa značajnim izmenama;
 • predvidite koji klijenti će imati poteškoća sa plaćanjem a koji rizikuju bankrot, na osnovu naših analiza;
 • potvrdite svoje strategije za rezerve i naplatu prateći trendove u vašem portfelju.

 

SAZNAJTE VIŠE O D&B MENADŽERU PORTFELJA

Dobijate pristup onlajn rešenju koje kombinuje vaše informacije sa onima iz D&B. Ovo vam omogućava da efikasno nadgledate i upravljate sa dobavljačima širom sveta.

Ovo vam omogućava da:

 • nadgledate svoje troškove po sektoru i po dobavljaču;
 • identifikujete dobavljače čije poslovanje je kritično;
 • razumete stanje sa troškovima na nivou korporativne grupe, distribuirano na različite dobavljače;
 • dobijete jasnu sliku finansijske moći i slabosti u lancu snabdevanja;
 • kvantifikujete rizik po industriji, kategoriji troškova, lokaciji i poslovnoj jedinici;
 • pratite bitne promene u vašem portfelju kroz prilagođene signale upozorenja.

 

SAZNAJTE VIŠE O D&B MENADŽERU PORTFELJA SNABDEVANJA

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module