Upotrijebite prediktivnu analitiku da biste identifikovali mogućnosti za rast

Povećajte prihod uz pomoć „trigger-based“ marketinga i prodaje
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Pojednostavite glavni proces uz „trigger-based“ marketing

check-mark-blue.png

Poboljšajte stope konverzije tako što ćete kontaktirati korisnike u pravo vreme

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost kroz uvid u sledeću kupovinu kupca

Predvidite sledeću kupovinu vašeg kupca

Predvidite sledeću kupovinu vašeg kupca

Sva preduzeća znaju da njihova ponuda mora da bude usmerena na jednu ili više dobro definisanih grupa. Problem je u tome što tradicionalne varijabile ciljnih grupa više nisu dovoljno tačne. Dob, pol, adresa i prihod ne govore dovoljno o potrebama i sklonostima pojedinca. Isto važi i za preduzeća: sektor, broj zaposlenih i prošlogodišnji rezultati ne daju adekvatne informacije o tome koje su potrebe preduzeća upravo sada.

Izazov je obezbediti vašoj organizaciji prodaje kvalitativne kontakte. Zauzvrat, prodajni predstavnici suočavaju se sa zastrašujućim zadatkom identifikovanja potencijala u svakom kontaktu, dok istovremeno paze na postojeće kupce da bi oni kupili više. Prediktivna analitika događaja (okidača) koji prethode kupovini od vašeg preduzeća omogućava vam da znate koja će ciljna grupa kupiti i kada će kupiti. To vam omogućava da predstavite relevantne ponude u pravo vreme - pre svojih konkurenata.

 Naše prediktivne analize ne zasnivaju se samo na istorijskim podacima kupaca. Mi prikupljamo podatke iz mnogo različitih izvora prema varijabilama koje su najvažnije za vaše preduzeće. Kada jednom identifikujemo značajne okidače za vaše poslovanje, moguće je predvideti verovatnoću da će kupci kupiti određeni proizvod ili uslugu u određenom periodu.

Prediktivna analitika pomaže vam u razvoju poslovnih strategija i taktičkih i operativnih procesa za pametnije poslovanje.

Maksimizujte tačnost u vašem istraživanju

Maksimizujte tačnost u vašem istraživanju

Prediktivna analiza predviđa sledeću kupovinu vašeg kupca

  • Istaknite kada kupac ima potrebu za vašim proizvodima i uslugama.
  • Razvijte svoje kampanje segmentovanjem kupaca na bazi specifičnih događaja (okidača).
  • Optimizujte razvoj poslovanja izračunavanjem verovatnoće da će kupac kupiti.
Povećajte stope konverzije sa efektivnim procesima kontakata

Povećajte stope konverzije sa efektivnim procesima kontakata

„Trigger-based“ marketing omogućava automatizaciju

  • Povećajte ROI (return of investment - povraćaj ulaganja) vašeg marketinškog odelenja sa relevantnijom komunikacijom sa kupcima.
  • Napravite relevantne i profitabilne marketinške kampanje sa boljim razumevanjem potreba primaoca.
  • Povećajte stabilnost u vašim prodajnim i marketinškim aktivnostima pomoću automatizovanog marketinga.
Podstaknite prodaju u pravo vreme

Podstaknite prodaju u pravo vreme

Prepoznajte potrebe kupaca kroz okidače

  • Poboljšajte vreme u prodajnom procesu razumevanjem događaja koji dovode do potreba za kupovinom.
  • Povećajte verovatnoću prodaje putem personalizovanja ponude kupcu.
  • Izradite relevantne kampanje prilagođene okviru kupovine kupca.

Podaci se mogu analizirati iz bilo kojih razloga, a nije neuobičajeno da organizacije imaju različite nivoe zrelosti u načinu na koji postupaju sa podacima. Prediktivna analitika predstavlja treći od četiri koraka u modelu zrelosti analitike. U prvom koraku, pod nazivom reaktivna ili deskriptivna analitika, fokus je na razumevanju onog što se dogodilo. Sledeći korak, proaktivna ili dijagnostička analitika, traži odgovore zašto se nešto dogodilo. Nakon toga, spremni ste za prediktivnu analitiku - predviđanje šta će se sledeće dogoditi. U poslednjem koraku, preskriptivnoj analitici, moći ćete (barem teoretski) koristiti ove analitike da biste odredili koje odluke treba da donesete da biste postigli željene rezultate.

Pomoću prediktivne analitike, možemo da prepoznamo odnos između vaših postojećih kupaca i kategorija proizvoda i usluga te da predvidimo verovatnoću da neko ko je kupio ponudu A kupi ponudu B ili C. Takođe vam možemo da pomognemo da izdvojite svoje najprofitabilnije kupce, a zatim da identifikujete slične grupe za cilj i odredite verovatnoću kupovine u određenom vremenskom okviru.

Takođe, možemo da analiziramo događaje koji pokreću potrebu za vašim proizvodima i uslugama, te da odredimo kojim redosledom i u kojim vremenskim razmacima će proizvodi biti kupljeni. Prediktivna analitika pomaže vam da razvijete strategije i taktičke i operativne procese da biste iskoristili svoje prilike na tržištu.

Podaci o događajima koji prethode kupovini od vašeg preduzeća ili potrebi za vašim uslugama, mogu da vam olakšaju komunikacione napore i da automatizuju vaše marketinške aktivnosti. Možemo da vam pomognemo da prepoznate kako započinje putovanje vašeg kupca i u kojoj tački i u kojim kanalima postižete najveće rezultate u komunikaciji sa kupcima.

Okidač za privatnog kupca može da bude kupovina nove kuće ili rođenje deteta. Primeri okidača među preduzećima uključuju uvođenje inostranog kapitala, otvaranje nove podružnice ili dobivanje novog izvršnog direktora.

Takođe, možemo da upotrebimo prediktivnu analitiku da bismo identifikovali koji će vaši kupci verovatno izvršiti kupovinu tokom određenog perioda. Na osnovu tih informacija, tada možete da komunicirate sa njima u trenutku kada se njihova potreba pojavi. 

Saznajte više o marketingu na bazi okidača

Sposobnost kombinovanja internih, vlasničkih podataka o kupcima i transakcijama sa pouzdanim i kvalitetnim vanjskim podacima ključ je uspešnog poslovnog razvoja. Provodimo kontinuirane analize za klijente širom Evrope i imamo veliko iskustvo u razvoju modela analize zasnovanih na specifičnim poslovnim izazovima.

Prikupljamo i obrađujemo podatke od 1800-ih i provodi prediktivne analize od 1960-ih. Zapošljavamo 300 analitičara koji rade na kontinuiranoj proveri i obezbeđenju kvaliteta podataka iz stotina različitih izvora. To znači da uvek možete da budete sigurni da je podrška koju ste dobili pouzdana i tačna.

Vaša baza kupaca se stalno menja. Novi kupci dolaze, a drugi ostaju, što znači da se profili vaših kupaca mogu da menjaju iz dana u dan. Važno je da se odluke koje donosite uvek zasnivaju na tačnim i ažuriranim informacijama.
Možete da odaberete da se pretplatite na redovna ažuriranja i da vam se datoteke šalju ili da povežete svoje sisteme sa našim sistemima za integrisana ažuriranja, na primer, vaših CRM alata ili ERP sistema.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module