Obraćanje ciljanim klijentima kroz različite prodajne kanale

Poboljšajte kampanje na svim kanalima
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Uskladite Vašu ciljanu publiku odabirom pravih lica

check-mark-blue.png

Povećajte tačnost uz relevantne i tačne podatke

check-mark-blue.png

Obezbedite da Vaša poruka dopre do publike odabirom pravog kanala

Od strategije do implementacije

Od strategije do implementacije

Da biste stvorili uspešne aktivnosti prodaje i marketinga, treba da prepoznate i razumete ciljanu publiku i prema njima usmerite relevantne ponude. Nakon toga, po završetku naprednih analiza i razvoju pametnih strategija, moraju da budu implementirane. Izazov se krije u sposobnosti da se ciljane publike prevedu u stvarna lica do kojih će se doći putem kanala na koje će najbolje reagovati. Da biste odredili uspešnost kampanje, morate da budete u stanju prepoznati rezultat i potvrditi da je poruka Vaše kampanje doprla do publike. Bez obzira na kriterijume procene koje koristite, evaluacije su ključne da se neprekidno razvijate i poboljšavate aktivnosti i obezbedite njihovu implementaciju u skladu sa Vašim strategijama.

Rešenja koja nudimo pomažu Vam da prepoznate koga treba da ciljate i omogućava Vam da kontaktirate potencijalne klijente koji odgovaraju Vašoj ciljanoj publici. Uz pristup relevantnim podacima i informacijama koje su Vam potrebne, možete da obezbedite da vaš ciljani marketing ostvari željene rezultate. Podacima se upravlja u skladu sa primenjivim odredbama i usvojenim praksama i redovno se ažuriraju. To znači da možete da budete sigurni da su pouzdani i da se pravilno koriste.

Prepoznajte klijente

Prepoznajte klijente

Načinite pravi odabir uz prave podatke

 • Označite zanimljive ciljane publike i putem naprednih analiza i relevantnih podataka.
 • Prepoznajte ljude koji odgovaraju Vašim ciljanim publikama putem pristupa tačnim informacijama.
 • Obezbedite da se Vaše strategije implementiraju definisanjem konkretnih ciljanih publika.
Poboljšajte svoj marketing

Poboljšajte svoj marketing

Potvrđeni rezultati uz kampanje koje pokreću podaci

 • Kontaktirajte prave klijente uz ciljane poruke u relevantnim kanalima tačnim određivanjem ciljanih publika.
 • Razvijajte odnos sa ključnim zaposlenim strateških mogućih klijenata putem marketinga zasnovanog na IP-u.
 • Obezbedite neprekidni efikasni direktni marketing uz analize povratnih informacija i ažurirane informacije.

Ako radite u direktnom oglašavanju, telemarketingu, planiranju kampanja ili prodaja, imamo veliki broj proverenih usluga i alata za ciljanje. Uz pristup informacijama i kontaktnim podacima za preko 1 milion kompanija i radnih mesta i 1,8 miliona ključnih profesionalaca u poslovnoj zajednici, dajemo Vam alate da ostvarite svoj cilj. U to spada pronalaženje pravih kanala, što znači ne samo obezbeđivanje da kanal funkcioniše, već i da će rezultirati odgovorom od klijenta. Pomažemo Vam da pronađete Vaše ciljane publike i potencijalne klijente i obezbeđujemo da odaberete relevantne ciljeve i kanale putem pristupanja različitim varijablama za odabir. Putem nadzora nad Vašim odabranim ciljanim grupama uvek ćete znati kad se relevantne informacije menjaju, kao osnivanje ili likvidacija kompanije ili smena ključnog direktora. Tako ćete imati pristup tačnim imenima, titulama i adresama da biste razvili efikasan direktni marketing.

Primeri varijabli za odabir koje nudimo:

Opisne

 • Sektor
 • Broj zaposlenih
 • Pozicija
 • Geografija
 • Pravna forma
 • Deo korporativne grupe

Finansijske

 • Prihod
 • Prognoza rasta
 • Rizik
 • Promena u profitima
 • Promena u prihodima
 • Vlasnički kapital
 • Omer kapitala/sredstava
 • Rejting

Koji se odnose na dešavanja

 • Imenovanje novog generalnog direktora
 • Pripajanje/akvizicija
 • Promena adrese
 • Nova kompanija

Ako biste radije odredili vlastite kriterijume za odabir, imamo razvijen alat i za to. Da biste eksperimentisali sa Vašim odabirom i odmah videli raspon Vaše potencijalne ciljane grupe, posetite www.dmurval.se

Stvaranje efikasnih kampanja zahteva dubinsko razumevanje faktora koji upravljaju ljudima. Morate poznavati činjenice kao ko su i šta rade u slobodno vreme, šta trenutno misle i šta planiraju da rade sutra. U našem kompleksnom svetu, tradicionalni kriterijumi za odabir više nisu jednako relevantni ili primenjivi. Kollektion Vam daje tačniji pregled današnjih potrošača kombinovanjem i analizom različitih izvora podataka. Vaši odabiri ciljane publike će dobiti novu dimenziju uz preko 50 varijabli koje podržavaju ključni faktori kao što je pojedinac, mesto stanovanja i geografija. To Vam omogućava da dalje odredite Vaš odabir i stupite u kontakt sa pravom publikom.

Nadzor nad ciljnim grupama koji obavljamo Vam pomaže da pratite ciljne grupe koje su od važnosti za Vaše poslovanje. To Vam otvara pristup mogućnostima – kompanijama i privatnim potrošačima – koji odgovaraju Vašim strategijama i potrebama. Nadzor nad Vašom ciljanom publikom Vam može omogućiti informacije o novim kompanijama i donosiocima odluka. Za potrošače, možete da pratite ko se kreće u okviru i između različitih područja.

Nudimo Vam rešenja u marketingu zasnovanom na korisničkim računima kompanije čiji smo vlasnici pod nazivom Vendemore. Ovo reklamiranje zasnovano na IP-u Vam omogućava da efikasno dosegnete specifične strateške račune.  Omogućava Vam da izgradite dugotrajne odnose i poboljšate aktivnosti marketinga i prodaje za odabir klijenata. Rešenje kombinuje priliku da doprete do pravih donosilaca odluka uz mogućnosti u digitalnim međusklopovima, te Vam dozvoljava da komunicirate sa klijentima ili potencijalnim klijentima kad odluče da se priključe onlajn i aktivno traže informacije. Personalizacijom Vaše ponude i poruke određenim klijentima, Vaša prodaja i marketing postaju relevantniji i interesantniji. Omogućuje Vam alate za stvaranje uspešnog i profitabilnog posla.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module