Identifikacija potencijalnih poslovnih partnera

Prepoznajte ciljane grupe uz analize zasnovane na podacima
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Steknite uvid u ciljane grupe uz pomoć pametnih analiza

check-mark-blue.png

Dajte pravu ponudu pravim klijentima putem jedinstvenih podataka

check-mark-blue.png

Povećajte potencijal tako što ćete se fokusirati na prave mogućnosti i klijente

Razumevanje stvara prilike

Razumevanje stvara prilike

Da bi poslovanje bilo uspešno, mora uvek da bude relevantno klijentima i potencijalnim klijentima. To zahteva detaljno razumevanje toga ko su i kakva im je kupovna moć i ponašanja. Relevantne informacije i sposobnost analize tih informacija stoga postaju ključni preduslovi za konkurentno poslovanje. Sposobnost da se redovno prepoznaju bilo kakve promene u profilima klijenata stvara fleksibilnost i prilike za rast na promenjivom tržištu.

Relevantne informacije o klijentima omogućuju ne samo da se razviju ciljane ponude, već i da prilagodite svoju komunikaciju. To omogućuje kompanijama da razviju svoj odnos prema klijentima, poboljšaju prodaju i aktivnosti marketinga, i povećaju prihode.

Moguća rešenja koja nudimo pomažu Vam da prepoznate Vašu ciljanu publiku i da ih dubinski razumete. Uz veliko iskustvo i dokazane metode, analiziramo podatke Vaših klijenata i kombinujemo ih sa mogućnostima i uvidima iz naših obimnih izvora podataka. To Vam pruža vredno i ključno znanje o Vašim klijentima i odgovore koji su Vam potrebni da biste ciljali prave klijente i zaključili uspešne poslove.

Stvorite nove prilike

Stvorite nove prilike

Povećajte tačnost uz detaljnu analizu i relevantne podatke

  • Tačno odredite Vašu najbolju ciljanu publiku korišćenjem analiziranih podataka.
  • Nabavite vredne informacije o verovatnim kupcima uz naše dokazane analitičke modele.
  • Tačno prognozirajte putem pristupa podacima ključnim za poslovanje.
Razvijte svoj posao

Razvijte svoj posao

Povećajte svoj marketing uz vredan uvid

  • Dajte prave ponude pravim klijentima putem uvida u interese i ponašanja klijenata.
  • Poboljšajte komunikaciju putem informacija o tome ko su vaši najverovatniji klijenti, kad će biti najpodložniji Vašim porukama i putem kojeg kanala.
  • Poboljšajte profitabilnost i pojednostavite korišćenje izvora praćenjem klijenata sa najvećim potencijalom.

Analiza ciljanih grupa koju provodimo pruža Vam informacije o tome ko su Vaši klijenti, u kojim ciljanim grupama je Vaša kompanija uspešna, i kakav je Vaš udeo na tržištu za svaku od tih grupa. Ti uvidi Vam daju potencijal za novi posao i pomažu Vam da odredite gde možete naći »dvojnike«, odn. potencijalne klijente koji su slični postojećim klijentima. Neprekidnim ažuriranjem nakon promena možete da obezbedite da uvek imate tačan pregled profila Vaše ciljane grupe i da relevantno komunicirate sa pravim potencijalnim klijentima.

Ocenjivanje koje provodimo Vam pruža vredne i detaljne informacije o odabranoj grupi klijenata. Provodimo dubinsku analizu i izgrađujemo analitički model na osnovu klijenata koji su Vam trenutno naklonjeni, uz cilj prepoznavanja onih koji će Vam biti naklonjeni u budućnosti. Takođe ćete dobiti odgovore o tome ko za Vas ne treba predstavljati prioritet na isti način u budućnosti. Na osnovu Vašeg direktorijuma klijenata, izgrađujemo jedinstven model za Vašu kompaniju koji analizira Vaše podatke o klijentima i ocenjuje pojedince na osnovu verovatnoće da će postati klijenti, više kupovati, češće kupovati ili prestati kupovati. To vam pruža vredan alat ne samo za dodatnu prodaju postojećim klijentima već i za novu prodaju, s obzirom na to da ocenjivanje može da se ujedno primeni na lica koje trenutno nisu Vaši klijenti.

Da biste povećali prihode od postojećih klijenata, ključno je da razumete kakvo je njihovo procentualno učešće u Vašoj kompaniji. To daje jasnu sliku o postojećem potencijalu, koji se može koristiti u razvoju efikasnih poslovnih strategija. Dopunjujemo Vaše informacije sa podacima na tržištu, koliko Vaši klijenti ukupno kupuju i kako su te kupovine raspoređene među različitim dobavljačima da bi Vama predstavio stanje koliko potencijalno bi mogli potrošiti kod Vas. Uz te informacije, možete dati prioritet pravim inicijativama i ponudama i razvijati odnose sa lojalnim klijentima. To Vam pruža alate da ciljate prave klijente i potaknete rast

 

Vođenje uspešnog poslovanja se više ne sastoji samo iz predviđanja zasnovanih na istorijskim razvojima. Danas je potrebno da kompanije predvide šta će potrošači želeti sutra. Sposobnost da se tumači protok informacija i otkriju novi trendovi i promene u ponašanju potrošača može da bude ključna za vaše poslovanje. Rešenje koje nudimo Vam pomaže da prepoznate podatke koji su ključni za Vaše poslovanje i kako možete da ih uskladite da ostvarite tačnost u svojim predviđanjima. Kombinovanje tih podataka sa Vašim postojećim podacima Vam pruža sveobuhvatnu podršku pri odlučivanju i prilike da obezbedite i povećate profitabilnost.

Omogućavamo Vam da prepoznate potencijalne klijente iz celog sveta. Uz pristup najvećoj svetskoj korporativnoj bazi podataka od 265 miliona poslova iz 30.000 izvora dajemo Vam prave alate da ostvarite ciljeve na međunarodnom tržištu. Dun & Bradstreet Vam pruža priliku da provodite ciljane marketinške kampanje, izgradite baze podataka mogućnosti i prepoznate potencijale u segmentu tržišta u jednoj ili više zemalja. Sva poslovna tela u bazi podataka Dun & Bradstreet poseduju jedinstveni broj D&B D-U-N-S® koji omogućava pristup strukturisanim podacima i informacijama koje se tiču povezanosti poslova na svetskim tržištima. Fokusiranjem na klijente sa najvećim potencijalom, možete da poboljšate svoje aktivnosti prodaje i marketinga.

 

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module