Podaci o preduzeću

Obezbedite svoje poslovne transakcije dobro zasnovanim odlukama
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Napravite pametne odabire uz relevantno znanje o tome s kim poslujete

check-mark-blue.png

Kreirajte profitabilnost izbegavanjem neizvesnosti i kreditnih gubitaka

check-mark-blue.png

Uštedite vreme i novac uz pomoć informacija iz celog sveta sadržanim u jednom alatu

Ključne odluke za poslovanje

Ključne odluke za poslovanje

Preduzeće i preduzetništvo su osnovna obeležja našeg društva. Promovišući rad i trgovinu, oni doprinose većem dobru i omogućavaju relacije između ljudi i zemalja. Broj kompanija je u stalnom porastu, a u Švedskoj sada ima više od 1,3 miliona aktivnih poslovnih subjekata. Sve više i više ljudi na taj način postaju igrači u stubu društva, što dovodi do povećanja broja kompanija sa kojima posluju i većeg raspona opcija za svaku transakciju. Izazov ne leži samo u potvrđivanju statusa, uslova i zdravlja svake kompanije, nego i u razumevanju pojedinaca koji stoje iza kompanije i njihovog potencijalnog uticaja na nju. Više poslovnih odluka zahteva veću brzinu da bi se obezbedila ekonomičnost i profitabilnost. Ali to može da rezultuje odlukama koje su neosnovane, donesene sa većim stepenom rizika i stvaraju neizvesnost u dugoročnoj strategiji.

Naši podaci o firmama vam daju istorijske i aktuelne informacije, što vam omogućava da uvek pratite firme sa kojima poslujete ili sa kojima želite da poslujete. To vam omogućava da obezbedite odluke potkovane informacijama i da smanjite rizik, a da i dalje budete član koji doprinosi društvu.

Obezbedite pametne poslovne odluke

Obezbedite pametne poslovne odluke

Optimizujte rizik i potencijal podacima

 • Analizirajte vaše poslovne partnere i negujte postojeće i nove korisnike na osnovu uvida iz ključnih poslovnih informacija.
 • Izbegavajte kreditne gubitke i prevare praćenjem istorije i aktivnosti vaših poslovnih partnera.
 • Razvijte svoje poslovanje i kreirajte profitabilnost tako što ćete reći “da” ispravnim klijentima i dobavljačima u pravo vreme.

Dajemo Vam sve relevantne i poslovno važne informacije koje su vam potrebne za donošenje pouzdanih odluka. Kroz znanje i kontrolu onih sa kojima poslujete možete da izbegnete klijente i dobavljače za koje postoji rizik da neće biti u stanju da plate ili isporuče ili koji su blizu bankrota. Takođe možete da obezbedite potpisivanje ugovora sa ovlašćenim potpisnicima i da predstavnici firme ili članovi uprave imaju verodostojnu istoriju. Pristup informacijama i okolnostima omogućva vam donošenje informisanih odluka koje podržavaju vašu dugoročnu strategiju i operacije.

U našoj bazi podataka kompanija imaćete pristup podacima kao što su:

 • Sve informacije o švedskim i međunarodnim kompanijama
 • Sve dostupne informacije o predstavnicima kompanija i donosiocima odluka
 • Poslovanje kompanije, svrha i NACE kod
 • Kontakt informacije
 • Zvaničnici, potpisnici i prošla i trenutna imenovanja članova odbora
 • Uloga domaćinstva u kompaniji
 • Informacije o korporativnoj grupi
 • Vlasništvo pravnih lica, 15% i više 
 • Imovina i vozila u vlasništvu kompanije
 • PDV registracija, korporativni porezi i doprinosi poslodavca
 • Kreditne provere i kreditni izveštaji
 • Kašnjenja sa plaćanjem i stanje duga kod Švedske poreske agencije
 • Liste upozorenja - ako je kompanija navedena u bilo kakvim pravnim kontekstima ili ima revizorske primedbe  
 • Odabir ciljnih grupa za pronalaženje novih kupaca
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • Finansijski izveštaji, ključni pokazatelji i analize u kom smeru ide dotična kompanija
 • Izveštaji prilagođeni vašim potrebama
 • Praćenje kompanija i zvaničnika uzobaveštenja o promenama

Dajemo Vam detaljne informacije o švedskim kompanijama, njihovoj vrsti poslovne organizacije, kao i 2.6 miliona ljudi povezanih sa njima. Dobićete pristup svim podacima u korisnički prilagođenom alatu sa jasnim pregledom i mogućnošću da uronite u informacije koje su relevantne za vas. Sakupljamo sve informacije i obezbeđujemo da su uvek aktuelne putem ažuriranja u realnom vremenu.

Primeri izvora u našoj bazi podataka kompanija:

 • Švedska kancelarija za registraciju firmi
 • Švedska poreska agencija
 • Švedska statistika
 • Švedska uprava za kartografiju, katastar i zemljišno-knijžne poslove
 • Švedska agencija za saobraćaj
 • Kreditne institucije

Da bismo olakšali vaše upravljanje informacijama i obezbedili pristup podacima kompanija kada vam je to potrebno, razvili smo brojne mogućnosti dostave. Možete da pronađete sve vrste podataka na našim informacionim portalima, ili možete da odaberete da integrišete informacije u vlastite međusklopove i postojeće sisteme. Pomoću naše aplikacije možete da pristupite važnim podacima gde god se nalazili. Takođe možemo da vam pomognemo u ažuriranju baza kupaca i dobavljača i da ih dopunimo, što znači da ćete biti sigurni da su uvek aktuelni i da mogu da doprinesu povećanju profitabilnosti.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module