REAL ESTATE DATA

All the facts about real estate
contact us

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Upravljajte rizicima uz pristup pouzdanim informacijama

check-mark-blue.png

Proverite nekretninu koja se koristi kao hipoteka za zaduživanje

check-mark-blue.png

Proverite podatke o nekretninama pre planiranja projekata

Sveobuhvatni podaci o 3,5 miliona nekretnina

Sveobuhvatni podaci o 3,5 miliona nekretnina

Sva zemlja u Švedskoj podeljena je na nekretnine koje se sastoje od jedne ili više specifičnih površina, a objekti, šuma, voda i ribolovno pravo mogu da pripadaju nekretninama (imanjima). U Švedskoj ima ukupno 3,5 miliona nekretnina.

Podela na nekretnine je od velikog značaja za planiranje i razvoj društva. Ona predstavlja osnovu za stvari kao što su civilna registracija, procenjena vrednost i geografske podele. Nekretnine (imanja) se takođe mogu koristiti kao hipoteka za kreditiranje.

Bisnode vam daje pristup kompletnim informacijama o svim švedskim nekretninama i tipovima nekretnina - u realnom vremenu.

Upravljanje rizicima koji nastaju prilikom kupovine, investiranja i kreditiranja

Upravljanje rizicima koji nastaju prilikom kupovine, investiranja i kreditiranja

Izbegavajte gubitke uz ispravne informacije o imanjima

 • Uporedite aplikacije za kredit sa sumnjivim imanjima i vlasnicima.
 • Proverite imanja, npr. u vezi sa stvarima koje se tiču osiguranja.
 • Povežite imanje sa verifikovanim ličnim i poslovnim informacijama.

Podaci o nekretninama se dostavljaju poslovnim subjektima i Švedska uprava za kartografiju, katastar i zemljišno-knijžne poslove traži proveru svrhe pre nego što možete da im pristupite. Bisnode će vam pomoći u tome.

Sa Bisnodeovim uslugama u vezi sa nekretninama dobijate kontinuirano ažurirane informacije o:

 • katastarskim podacima;
 • adresi, sa poštanskom adresom, opštinom i kantonom;
 • području;
 • zgradama, šumama, vodi, ribolovnim pravima;
 • procenjenoj vrednosti;
 • sadašnjim i prethodnim vlasnicima;
 • nabavnoj ceni trenutnog vlasnika;
 • hipotekama;
 • granicama imanja;
 • udelu komunalnih objekata;
 • pravu služnosti i drugim pravima;
 • planovima i regulacijama;
 • mapi područja i okolnih imanja;
 • koordinatama centra imanja, zgradama i ulazima.

Možete da odaberete koliko informacija želite u svom izveštaju preuzimanjem podataka na tri nivoa: informacije o vlasnicima, procena vrednosti ili prošireni izveštaj. Podaci se preuzimaju direktno iz Švedske uprave za kartografiju, katastar i zemljišno-knijžne poslove. Na taj način možete da budete sigurni da uvek imate tačne i ažurirane podatke.

Ako imate ograničene informacije o imanju, osim putem katastarskih podataka, možete da pretražite i prema adresi, registarskom broju firme ili jedinstvenom registracionom broju imanja. Takođe je moguće pretraživati po karti.

 • Web stranica 
 • Mobilna aplikacija za iPhone i Android
 • Integrisano ažuriranje vaših sistema
 • CSV datoteka