"Real time" upotreba podataka u Vašem CRM ili ERP sistemu

Aktuelni podaci u vašim sistemima
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Pojednostavite prikupljanje informacija sa pristupom spoljašnjim podacima u vašim internim sistemima

check-mark-blue.png

Optimizujte rad organizacije pomoću prilagođenog protoka informacija

check-mark-blue.png

Poboljšajte interne procese uz automatsko ažuriranje podataka obezbeđenih kvalitetom

Prilagođena rešenja

Prilagođena rešenja

Svakodnevno se proizvodi 16.000 milijardi megabajta podataka. Za firme to predstavlja veliku priliku za prikupljanje informacija iz različitih izvora: putem digitalnih usluga kao što su rešenja za e-trgovinu i aplikacije, ali i iz spoljašnjih izvora podataka.

Ti podaci mogu da pruže dragocene informacije o korisnicima, kao što su menjanje obrazaca potrošnje, ključne brojke i kreditni rizik povezan sa određenim klijentom. Za kompanije, ručna obrada takve količine podataka i kompleksnosti informacija predstavlja izazov.

Koristeći API veze, primate stalna ažuriranja sa kvalitetnim podacima o klijentima i dobavljačima u vlastitim sistemima. Štedite vreme obezbeđujući da odluke bazirate na tačnim podacima, i minimizirate rizik od grešaka.

Oslobodite vreme integrisanjem API-ja

Oslobodite vreme integrisanjem API-ja

Automatizovani pristup informacijama u sopstvenim poslovnim sistemima

 • Pojednostavite prikupljanje podataka integrišući više izvora u jednu aplikaciju.
 • Održavajte svoje podatke ažuriranim pomoću automatizovanih rutina za praćenje.
 • Pojednostavite procese integrišući relevantne podatke direktno u svoje sisteme.
Kreirajte prilagođena rešenja za podatke

Kreirajte prilagođena rešenja za podatke

Prikupljanje informacija sa prilagođenim API-jima

 • Obezbedite da vaši ključni poslovni sistemi uvek sadrže ažurirane i verifikovane podatke.
 • Optimizujte strategije i politike uz pristup spoljašnjim podacima u realnom vremenu.
 • Delujte na osnovu podataka za ispravno donošenje odluka u skladu sa najnovijim tržišnim izvorima.

Postoji niz podataka kojima možete da pristupite putem API-ja, a vreme razvoja zavisi od nivoa složenosti. Na primer, potrebno je oko dva dana da se razvije rešenje putem kojeg primate ažuriranja o promenama u svim firmama u Evropi direktno u vaš CRM sistem (sistem upravljanja odnosima sa klijentima).

Sa API konekcijom, vaš sektor prodaje može da bude siguran da su kontakt informacije, imena donosilaca odluka i ostale informacije o firmama i pojedincima ažurne - i vaše računovodstveno odeljenje više ne treba da troši vreme u potrazi za ispravnom adresom za ispostavljanje računa.

Naši API-ji su obimni i možete da odaberete one koji najbolje odgovaraju vašem poslovanju. Na primer, možete da pristupite:

 • informacijama o klijentu;
 • kontakt informacijama klijenata — adrese, brojevi telefona, brojevi mobilnih telefona, istorijske adrese, opcija izlistavanja broja u imeniku;
 • kreditnom rejtingu klijenta*;
 • poslovima u koje je klijent involviran — članstva u upravi, pozicije u višem menadžmentu, forma preduzeća, zabrana trgovine;
 • informacijama o nekretninama;
 • podacima o vozilu;
 • kontakt informacijama za firme i donosioce odluka;
 • informacijama o korporacijskoj grupi - lokalne i globalne;
 • spajanjima, stečajima, likvidacijama i ugašenim kompanijama;
 • finansijskim podacima o kompanijama - kreditni rejting, finansijski izveštaji, neizmirenja obaveza, neizmireni dug, ovlašćeni potpisnik;
 • paketima telefonske pretplate — kontakt osoba, ugovorni period, adresa fakturisanja.

*Posebni zahtevi i kopija zahteva se šalju potrošaču

Pomoću API-ja možete da obezbedite tačnu i ažuriranu informaciju o vašim klijentima, ali i da tražite nove klijente i nove poslovne prilike uz pomoć ažuriranja u realnom vremenu o pojedincima i firmama u Evropi.

Možete, na primer, da identifikujete ljude koji su se nedavno preselili u geografsko područje koje vam gravitira, nove kompanije u datom sektoru ili kompanije koje povećavaju inostrani kapital ili otvaraju nove filijale. Istovremeno imate i mogućnost da implementirate sve neophodne finansijske kontrole da biste obezbedili da tražite kupce sa dobrim bonitetom.

Naši analitičari i poslovni konsultanti će vam rado pomoći da razvijete i unapredite marketing i prodaju kako sa novim tako i sa postojećim kupcima.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module