Rešenja za automatizaciju marketinških aktivnosti

Omogućuje personalizovani marketing
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Pojednostavite glavni proces uz informacije provjerenog kvaliteta u Vašem sistemu

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost optimizacijom Vaše automatizacije marketinga

check-mark-blue.png

Obezbedite pristup tačnim podacima uz automatizovana ažuriranja

Slik får du oversikt over usikret gjeld registrert i Gjeldsregistrene

Skrojene informacije koje dopiru do potencijalnih klijenata u pravo vreme su postale vrlo važne za kompanije koje se usmeravaju ka marketingu i prodaji i teže da povećaju konverziju njihovih klijenata i mogućih klijenata. Automatizacija marketinga je postala važan i koristan alat za sve trgovce.

Mnogi akteri, naročito u e-trgovini, usvojili su principe automatizacije marketinga i sada sistematično rade u digitalnom okruženju koje klijenti ostavljaju iza sebe kad su onlajn. Ali mnogi zaboravljaju potencijal koji nastaje povezivanjem digitalnih informacija o klijentima i njihovo ponašanje tokom kupovine onlajn sa informacijama o fizičkom licu iza potrošača.

Uz rešenja koja nudimo, možete da povećate svoje napore u marketinškoj automatizaciji dopunom i oplemenjivanjem podataka o Vašim klijentima sa podacima proverenog kvaliteta. To omogućava i konkurentnu prednost i nove prilike za rast i razvoj.

Sklapajte profitabilnije poslove uz pomoć sveobuhvatnih informacija

Sklapajte profitabilnije poslove uz pomoć sveobuhvatnih informacija

Pristup potpunom marketingu, informacijama o poslovanju i kreditima

 • Steknite potpuni uvid u klijenta kombinovanjem Vaših podataka o klijentima sa javnim podacima i analitičkim modelima.

 • Razvijte ciljane ponude uz pristup globalnim poslovnim podacima i podacima o korisnicima u nordijskim zemljama.

 • Prepoznajte prave poslovne klijente uz informacije o kreditima ažurirane u stvarnom vremenu.

Poboljšajte konverziju uz efikasniji marketing

Poboljšajte konverziju uz efikasniji marketing

Znanje o klijentima poboljšava proces automatizacije marketinga

 • Razvijte kampanju uz relevantnu komunikaciju zasnovanu na specifičnim dešavanjima (okidačima).

 • Povećajte verovatnoću sklapanja poslova uz ponude skrojene prema potrebama primalaca i uzorcima kupovine.

 • Ostvarite bolji tajming u procesu prodaje putem analize uzoraka kupovine ciljne grupe.

Oslobodite vreme integrisanjem svog sistema s API-jima

Oslobodite vreme integrisanjem svog sistema s API-jima

Automatizovani pristup informacijama u internim sistemima

 • Obezbedite da uvek delujete prema ažuriranim i proverenim podacima uz automatizovane procese nadzora.

 • Poboljšajte pristup informacijama integracijom eksternih izvora podataka u jednoj aplikaciji.

 • Pojednostavite interne procese integracijom relevantnih podataka direktno u svoje sisteme.

Imamo pristup najobuhvatnijim informacijama o poslovanju, marketingu i kreditima. Dajemo Vam pristup svim informacijama koje su Vam potrebne o:

 • ooslovima,

 • ootrošačima,

 • nekretninama,

 • vozilima.

Saznajte više o oplemenjivanju svojih podataka.

Većina današnjih kompanija ima pristup velikim količinama podataka i može da bude teško prepoznati prave podatke za pronalaženje odgovora na poslovne izazove kompanije. Naši analitičari Vam mogu pomoći da dobijete više informacija iz svojih podataka i dopunite ih prikladnim kvalitetnim podacima da biste dobili potpunu sliku o Vašim klijentima.

Takođe mogu da deluju kao konsultanti u procesima i poslovanju, koji pomažu da se povećaju komercijalne prilike Vaše kompanije, smanje troškovi i obezbedi usklađenost kad je reč o upravljanju podacima.

Konsultanti vrše analize za klijente širom Evrope i imaju značajno iskustvo u izgradnji analitičkih modela zasnovanih na poslovnim izazovima. To Vam omogućuje da se oslonite na bezbedne i odluke proverenog kvaliteta.

Svaki dan kompanije bankrotiraju, promene imena smene direktore. Nudimo usluge putem kojih se sve relevantne promene uključene u signale koji se mogu iskoristiti da stvore okidače u Vašem sistemu automatizacije marketinga.

Dun & Bradstreet može da Vam pomogne bez obzira na to gde u svetu se nalazili Vaši klijenti, dobavljači i partneri.

Dun & Bradstreet Vam pruža priliku da proverite i upotpunite svoje poslovne informacije uz bazu podataka o 265 miliona kompanija koja se ažurira iz 30.000 izvora. Imaćete pristup:

 • broju D&B D-U-N-S® i registrovanom nazivu kompanije;

 • ažuriranim informacijama o adresama, telefonskim brojevima i donosiocima odluka;

 • informacijama o duplikatima i neaktivnim kompanijama;

 • informacijama o, na primer, globalnoj vlasničkoj strukturi, podružnicama korporacijske grupe i bonitetu.

Nudimo rešenja za nordijski region te Vam pruža direktni pristup podacima korisnika u nordijskim zemljama. Dobićete ažurirane i tačne podatke o matičnim brojevima, datumima rođenja, imenima, adresama i telefonskim brojevima za 25 miliona korisnika u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj i Finskoj.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module