Uspostavite automatizovan sistem za donošenja odluka

Optimizujte vaš rizik pomoću analitičkih konsultacija
Kontakt

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Kreirajte prilagođena rešenja uz sveobuhvatne analize klijenata

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost tako što ćete moći da kažete "da" većem broju klijenata

check-mark-blue.png

Preuzmite kontrolu sa informisanim preuzimanjem rizika širom sveta

Povećano kreditno tržište podrazumeva povećane zahteve

Povećano kreditno tržište podrazumeva povećane zahteve

Što se više širi kreditno tržište, utoliko kreditna ponuda vaše firme postaje važnija za vaše poslovanje. Da bi održale i obezbedile profitabilnost, kompanije treba da optimizuju svoje procese i svoju ponudu. Kako se tržište širi, tako se u velikoj meri povećavaju zahtevi koji se postavljaju pred kreditni proces, sa više važnosti koja se pridaje pitanjima koja se tiču sledivosti, transparentnosti i usklađenosti. Isto vredi i za znanja i veštine potrebne za usklađivanje sa odgovarajućim zakonskim propisima koji se odnose na podatke o kreditima i podatke o klijentima. Sve ove promene znače da postoji potreba za kreditnim procesima koji optimizuju rizik i promovišu poslovanje, dok se istovremeno pridržavaju sve strožijih zahteva i rigoroznijih zakonskih propisa.

Paralelno sa ovim promenama, klijenti takođe postaju sve zahtevniji. Više opcija i pristup sveobuhvatnim informacijama prilikom kupovine proizvoda i usluga donosi i očekivanja boljih rešenja. U nastojanju da se zadovolje potrebe klijenata za bržim servisima, efikasan kreditni proces može da bude ključan. 

Automatizovani i optimizovani kreditni procesi vam omogućavaju pojednostavljenje upravljanja rizicima i obezbeđenje usklađenosti, a istovremeno nude proces koji je brz i fokusiran na klijente. Kroz konsultacije sa iskusnim analitičarima možete da budete sigurni da je vaš kreditni proces optimizovan za tržišne uslove i vašu poziciju. Pružamo pristup najvećoj svetskoj korporativnoj bazi podataka i omogućava implementaciju kreditnog procesa i analiza, bez obzira na to gde se nalaze vaši klijenti.

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Prepoznajte potencijal u prilagođenim ponudama

 • Povećajte razumevanje svojih klijenata uz jedan optimizovan kreditni proces na osnovu njihovih potreba.
 • Efikasno organizujte proces koristeći naše analize sa dubokim uvidom i kombinaciju vaših i naših podataka.
 • Razvijte optimizovane strategije za budućnost savetovanjem sa nama pre strateških i taktičkih promena.
Maksimizirajte vrednost vašeg poslovanja

Maksimizirajte vrednost vašeg poslovanja

Ostvarite bolje rezultate sa pojednostavljenim procesom

 • Minimalizujte troškove da biste imali manje kreditnih gubitaka i manje troškova dodeljenih kreditnom procesu.
 • Povećajte profit sa mogućnošću odobravanja kredita većem broju klijenata uz isti ili čak niži rizik.
 • Stvorite profitabilnost prilagođenim i optimizovanim kreditnim rešenjem koje podržava vaše poslovanje.
Obezbedite poboljšanu kontrolu i usklađenost

Obezbedite poboljšanu kontrolu i usklađenost

Povećajte efikasnost i poboljšajte zadovoljstvo klijenta

 • Povećajte pouzdanost u upravljanju kreditima pomoću rešenja koje omogućava manju marginu za ljudske greške.
 • Smanjite rizik negativnog gudvila (loše reputacije) kroz povećano praćenje i usklađenost sa prevladavajućim zakonima i propisima.
 • Razvijte odnose sa klijentima uz efikasne kreditne odluke, brzi odgovor i poboljšanu uslugu.

Rešenje za automatizovane i optimizovane kreditne procese bazira se na dubinskim analizama koje sprovode naši iskusni konsultanti. Mi posmatramo vaš trenutni proces, identifikujemo mogućnosti za poboljšanje, prezentujemo potencijalne rezultate, predlažemo novi proces i vodimo proces promene tokom implementacije. Naša široka ekspertiza omogućava da vam ponudimo razne vrste analiza i uvida, sve na osnovu vaših potreba, izazova i mogućnosti.

Ove analize mogu da uključuju:

 • identifikovanje vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše klijente, uključujući pitanja poput dobre prakse za odobravanje kredita i memorisanja podataka;
 • pregled vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše akcionare, uključujući pitanja kao što su maksimiziranje profita kroz proces ili kako biste mogli da izbegnete donošenje odluka koje bi mogle negativno da utiču na vaš imidž;
 • identifikaciju vašeg kreditnog procesa u odnosu na zakone i propise.

Da bi optimizovali kreditni proces za vašu firmu, naši konsultanti počinju sa sprovođenjem analize stanja vašeg trenutnog procesa. Ova sveobuhvatna analiza daje vama i nama jasnu sliku izazova i bilo kakvog potencijala za poboljšanje. Takođe pruža dobro razumevanje izgleda i ponašanja strukture vašeg klijenta. To bi moglo da otkrije bilo šta iz zastarele kreditne politike vezano za pitanja koja se tiču usklađivanja i prilagođavanja novim propisima.

U analizi stanja, ispitujemo sledeće:

 • Strukturu klijenta - distribuciju između kompanija i klijenata
 • Prezentaciju portfolija klijenta baziranu na različitim karakteristikama kao što su starosna distribucija, veličina klijenta (ispostavljenih računa), stopa iskorišćenja odobrenih kredita ili geografska distribucija, raščlanjena prema proizvodu ili poslovnom području (ili sličnim parametrima)
 • Sektore - identifikaciju sektora u kojima ste jaki/slabi (za korporativne klijente)
 • Raspodelu rizika zasnovanu na rejtingu ili modelima bodovanja
 • Stopu automatizacije - uvid u efikasnost vašeg upravljanja kreditima
 • Stopu odobrenja – identifikaciju vaših trenutnih stopa odobravanja
 • Kriterijume za odbijanje klijenata i identifikaciju rizika u ovoj grupi
 • Potencijal u stopama odobrenja - analizu da li možete da povećate stopu odobrenja bez povećanja rizika
 • Kreditnu prevaru - analiza vašeg nivoa ranjivosti

Na osnovu ove sveobuhvatne analize situacije, naši konsultanti sastavljaju predlog i vizuelizaciju onoga što poboljšani kreditni proces može da znači za vašu firmu. Identifikujemo potencijal koji ima i kako bi to moglo da podrži vašu firmu i poslovanje u stvaranju uslova za optimizovanu situaciju.

U ovoj vizuelizaciji istražujemo:

 • ključne finansijske indikatore - efekat promenjenog i poboljšanog kreditnog procesa baziranog na ključnim indikatorima kao što su potencijalni rast profita, smanjeni troškovi, novi klijenti, marža dobiti, prodaja itd.;
 • dnevne operacije - uticaj i ishod optimizovanog procesa;
 • usklađenost - kako kreditni proces može da bude usklađeniji sa zakonima i propisima;
 • imidž - efekat i potencijal poboljšanog upravljanja;
 • razvojni potencijal - mogućnosti i posledice u smislu mekih i tvrdih vrednosti. 

Da bi se obezbedilo nesmetano sprovođenje novog kreditnog procesa, možemo da vam pomognemo u upravljanju promenama da bi se obezbedilo da je postupak prilagođen i inkorporisan u vaše dnevne rutine. S obzirom na to da su uslovi različiti za svaku firmu, ne postoji standardno, po principu “ključ u ruke”, rešenje za ono što radimo. Umesto toga, prilagođavamo rešenje da bismo zadovoljili vaše potrebe.

Evo nekoliko primera kako možemo da vam pomognemo:

 • Kreiranjem ili ažuriranjem kreditne politike
 • Obukom vaših zaposlenih vezanom za novu politiku
 • Sprovođenjem politike i njenim raščlanjivanje na podršku u odlučivanju u formi kreditnih smernica i kreditnih pravilnika
 • Kreiranjem procesa kontinuiranog praćenja upravljanja kreditima

Da bismo dodatno optimizovali odobravanje kredita, nudimo i prilagođene bodovne kartice. Bodovanje klijenata je model kreditnog rejtinga klijenta u kojem koristimo istorijske podatke za predviđanje budućih događaja. Polazeći od specifičnih uslova vaše firme, kreirali smo model koji vam omogućava odobravanje kredita većem broju korisnika bez povećanja rizika, ili održavanje nivoa pozajmljivanja, ali uz smanjenje vašeg rizika. Ovo obezbeđuje da imate efikasno upravljanje kreditima koje podržava vaše poslovanje, što može da vodi ka povećanoj profitabilnosti.

Pre nego što napravite promenu prelaska na novi model rizika, dajemo vam šansu da testirate potencijalne ishode. Ovo vam daje jasnu sliku o uticaju koji novi model rizika ima u odnosu na onaj koji imate danas. Takođe možete da nastavite da koristite svoj trenutni model na određenom delu priliva vaših klijenata dok testirate suparnički na drugom delu, što vam omogućava da optimizujete modele rizika za korišćenje u različitim ponudama proizvoda. Ovo rešenje stoga testira vašu trenutnu strategiju i stvara prilike za isprobavanje nove.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module