Šta kažu dobitnici zlatne bonitetne izvrsnosti

Nosioci sertifikata Zlatne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Nosioci sertifikata

Nosioci sertifikata

Dobitnici sertifikata Zlatne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Pročitajte njihove recepte za uspeh i ono što ih pokreće u poslu!

Goran Đurić,
direktor i vlasnik

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Kompanija EuroCons Group je lider u regionu u oblasti industrijskog inženjeringa, dizajna inovativnih tehnologija, kao i ponudi opreme vodećih multinacionalnih kompanija, pre svega u farmaceutskoj industriji, ali i u ostalim industrijama. Nudi vrhunska tehnološka rešenja u oblasti “čistih soba”, i realizuje projekte po principu “ključ u ruke”, od projektovanja, izgradnje i instalacije opreme do puštanja objekta u rad i postprodajne podrške, u skladu sa najvišim evropskim standardima za određeni vid proizvodnje. Samim tim, za nas je svaka kriza ujedno i izazov, kao i prilika da dokažete i sebi i drugima da je kompanija postavljena na zdrave noge. Sa druge strane, ako radite predano i  konstatno, ne može početak krize, bez obzira na njenu težinu, da utiče na poslovanje trenutno, jer sada se, bar u našoj branši inženjeringa, realizuju projekti koji su dogovarani u prethodnih godinu - dve dana. Tako da, mi nismo imali strah da nećemo imati posla u početku krize, više kako će biti ako kriza bude duže trajala, ali i to smo prebrodili dobijanjem velikih poslova i projekata u oblasti čistih soba, medicinskog kanabisa i sektoru energetike i zaštite životne sredine.  

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Sam sertifikat nam je potvrda dobrog rada svih uposlenih i domaćinskog poslovanja, da smo na dobrom putu i da koristeći istu metodologiju za izračun dokažemo i pokažemo našim EU partnerima, da smo često i bolji partner od njih samih. Takođe, EuroCons Group je prvi u Srbiji stekao ISO 9001:2008 sertifikat za inženjering poslove u farmaceutskoj proizvodnji, medicini i proizvodnji hrane, kao i sertifikat koji se odnosi na prodaju procesne i merno-regulacione opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala. A u skladu sa misijom, vizijom i strategijom razvoja kompanije EuroCons Group, uveden je i sertifikovan Integrisan menadžment sistem (IMS): kvaliteta (ISO 9001:2015), životne sredine (ISO 14001:2015) i zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007). Tako da je sertifikat bonitetne izvrsnosti bio logičan sled potvrda za kvalitetno poslovanje.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Da, koristimo sertifikat kao dokaz naše finansijske stabilnosti, čime ulivamo poverenje, pre svega novim korisnicima naših usluga, da otpočnu saradnju sa nama, jer znaju da rade sa pouzdanim partnerom. U mnogim slučajevima kod ugovaranja poslova, sertifikat nam je bio zamena za menice ili bankarske garancije, što na kraju donosi i dodatnu finansijsku korist kompaniji, ali i ubrzava potpisivanje i relizaciju ugovora.

 

 

 

Đoko Krivokapić,
direktor Diposa

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Misija Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd i svih zaposlenih jeste da Dipos brend bude simbol kvaliteta, poverenja i pouzdanosti.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Odgovornim poslovanjem dodatno osnažujemo svoju poslovnu reputaciju i poverenje kod postojećih i potencijalnih poslovnih partnera.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Sertifikat zlatne bonitetne izvrsnosti, koji nam se dodeljuje drugu godinu za redom, je potvrda uspešnog rada i poslovanja i ujedno i motivacija za dalje unapređenje i postizanje još boljih poslovnih rezultata.

 

 

 

aura-logo.jpg

Mila Litvinjenko,
vlasnica i direktorka kompanije AURA

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Za mene lično je zadovoljstvo, a zaposlenima je posebno drago kada vide u kakvoj formi rade.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Da izbacujemo na tržiste proizvode koji će nam donositi profit i omogućavati nam da se iz njega sami finansiramo.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Sertifikat još nismo koristili sem ISO standarda, biće primenjivan na svim aurinim dokumentima pored obaveznih podataka. Svesni smo da bonitet firme može da se proveri preko APR-a.Sertifikat nam je bitan za nova tržista na koja želimo da izađemo.

 

 

 

ICSA logo..png

Ivan Filipović, M.Sc.Mech.Eng.,
General Manager

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Sigurnost na dobrom putu poslovanja i obaveza održavanja istog i boljeg kursa.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Održavanje stabilnosti i medjusobnog poverenja.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Osvajanje i utvrdjivanje novog tržista, gde su novi komintenti prepoznali pravac i diferentnost u odnosu na konkurenciju. Podignuta poslovna svest radnika i saradnika. Povećanje ugleda medju kolegama i kupcima. Posebno u završnoj fazi pregovora prisustvo sertifikata je bilo ključno za postizanje uspešnog dogovora.

 

 

 

Milan Marković,
direktor Milenijum doo Zaječar

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Sertifikat za nas predstavlja potvrdu o uspesnosti u dosadasnjem poslovanju ali i dodatnu obavezu i motivaciju da sa planskim razvojem nastavimo i u buducnosti.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Plan je da nastavimo kako sa razvojem firme,tako i sa razvojem nasih brendova MILLA i MILLATOYS,a to cemo postici angazovanjem mladih i obrazovanih ljudi i maksimalnom posvecenoscu poslu.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Sertifikat koristimo u svim dokumentima firme i smatramo da on dokazuje da smo uspesna i poslovna firma.

 

 

 

sp-lasta-logo.jpg

Ivana Pavić,
Izvršni direktor SP Lasta - Finansijski direktor

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Zlatni kvalitet izvrsnosti je izuzetetno priznanje za SP Lasta ad Beograd, njene zaposlene i poslovanje u koje ulažemo maksimum stručnosti, znanja i energije. Zaposleni u SP Lasta svakodnevno organizuju autobuski prevoz širom Republike Srbije, regiona i Evrope u lokalnom, gradskom, prigradskom, međumesnom, međunarodnom, posebnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Putnicima se pruža bezbedna i pouzdana usluga sa velikim obimom realizacije na svim saobraćajnim linijama u sistemu SP Lasta. To je veoma kompleksan posao, koji iziskuje da u lancu izvršenja usluge budu uključeni različiti profili struke, od vozača, mehaničara, prodavaca, do diplomiranih inženjera, ekonomista, pravnika... Stoga ova nagrada predstavlja jednu od najprestižnijih u višedecenijskom poslovanju SP Lasta, jer je dodeljuje Dun & Bradstreet, najstručnija kompanija za analitiku rejtinga u privredi.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Naši planovi su da očuvamo lidersku poziciju u Republici Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Tradicija duga 74 godine znači odgovornost, a unapređenje odgovornosti prema putnicima, učesnicima u saobraćaju i široj društvenoj zajednici bila je i ostaće jedna od ključnih prioriteta poslovanja.

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Dun & Bradstreet garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti