Šta kažu dobitnici srebrne bonitetne izvrsnosti

Nosioci sertifikata Srebrne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Nosioci sertifikata

Nosioci sertifikata

Dobitnici sertifikata Srebrne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Pročitajte njihove recepte za uspeh i ono što ih pokreće u poslu!

Eurošped

Željko Đurić,
direktor

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Sertifikat je za nas samo dokaz sadašnjosti. Da bi obezbedili budućnost moramo i dalje ulagati u sebe, pregalački raditi, dokazivati se, učiti, napredovati. Za to nam je potrebno zdravlja, mudrosti, podrške, poštenja.
To je naš moto!

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

U ne laka vremena, naš jedini plan je da ljudi prepoznaju naše razmišljanje, stavove i odnos prema usluzi kao našoj glavnoj delatnosti. U tom slučaju svi naši planovi biće uspešno sprovedeni.

 

Koji citat Vas najviše motiviše?

Manje je bitno ko je i da li je ikada ovo izjavio. Bitna je suština misli. "Uvek budi svoj, izrazi sebe, imaj vere u sebe, ne idi okolo, ne traži uspešnu ličnost i ne kopiraj je".

 

 

 

hidro-tan-logo.jpg

Jelena Klisura, dipl. ecc.,
finansijski direktor

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Dobijeni sertifikat za nas predstavlja priznanje tj nagradu za zalaganje i trud svih ovih godina.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Nastojaćemo da poboljšavamo svoj kvalitet , pratićemo trendove, prilagođavati se novim situacijama i zahtevima korisnika tako što ćemo raditi na usavršavanju kompanije, a i njenih zaposlenih.

 

Koji citat Vas najviše motiviše?

Tajna uspešne promene je u tome da svu svoju energiju usmeriš na gradnju novoga, a ne na ratovanje sa starim.

 

 

 

nordsoft-logo.png

Žigmond Nandor,
direktor

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Dobijeni sertifikat izvrsnosti za nas jeste jedna snažna potvrda, da ono što radimo, dobro radimo, da smo na dobrom putu, i jeste jedna “dodatna satisfakcija” za mene lično, kao i za ceo naš tim, da nismo pogrešili, kada smo u našem razvojnom radu glavni akcenat stavili na kvalitet.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

U tom kontekstu su definisani i naši budući poslovni planovi, tj. da izradom novih savremenih modula za naš glavni ERP proizvod, proširimo oblast saradnje sa našim sadašnjim klijentima, i naravno da dobijemo i nove klijente – prilikom koje komunikacije ponosno koristimo kao “dodatnu referencu” dobijeni sertifikat, kao dokaz, da mogu računati na nas kao na pouzdanog partnera.

 

Koji citat vas najviše motiviše?

I na kraju moj omiljeni citat, u stvari radi se o 2 citata (interesantno, a nije slučajno a oba su od Roberta Boša), koji ne samo da nas motivišu, nego daju vernu sliku glavnih principa:

  • pristupa radu prilikom razvoja naših aplikacija: ”Quality doesn’t happen by accident”
  • u saradnji sa klijentima: “I would rather lose money than trust”

Ubedjeni smo, da zahvaljujućI baš tim principima ne gubimo – ne samo poverenje – nego ni “pare”, o čemu svedoči i dobijeni sertifikat.

 

 

 

metron-logo.jpg

Šagi Agošton,
direktor

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Dobijeni sertifikat je u isto vreme potvrda i nagrada za dugogodišnji uspešan rad, a takođe je i motiv za dalje poslovne uspehe.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Želja nam je da održimo visok standard poslovanja i budemo siguran i stabilan oslonac sadašnjim i budućim poslovnim partnerima.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Sertifikat koristimo u poslovnoj korespondenciji, što je rezultiralo dobrim poslovnim odnosima i velikim poverenjem domaćih i ino partnera.

 

 

 

Tatjana Vesnić,
Direktor Marketinga Konstruktor Grupe

 

1. Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Domaća građevinska grupacija Konstruktor godinama unazad beleži zdrav i uspešan rast, ostvaruje veoma visoke rezultate u završenim projektima, raste kao grupacija a isto tako rastu i pojedinci u njoj, stoga nam predstavlja zadovoljstvo kada ozbiljne revizorske kuće kakva je Dun & Bradstreet urade stručnu analizu poslovanja domaćih privrednika i uruče im različita priznanja, takav pristup je lep i od opšteg je interesa za domaću ekonomiju, kao i buduće preduzetnike.

 

2. Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Svakako u zavisnosti od poslovne klime u 2021. planovi su, kao i do sada, da kompanija Konstruktor nastavi da raste, i da taj rast nastavi da prati najviši kvalitet koji se pruža klijentima.

 

3. Koji citat vas najviše motiviše?

Ima više citata koje volimo, ali evo jedan koji stoji i na našem sajtu:
“Ukoliko čovek krene u biznis samo da napravi novac, verovatno neće uspeti”. - Joyce Hall

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Dun & Bradstreet garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti