Dun & Bradstreet AAA Sertifikat

U Dun & Bradstreet na godišnjem nivou sertifikujemo poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem zaslužili bonitetne ocene A, AA i AAA.
KONTAKTIRAJ NAS
check-mark-blue.png

Poverenja vredan poslovni subjekat

check-mark-blue.png

Bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije

check-mark-blue.png

Vlasnici sertifikata bonitetne izvrsnosti mogu se pohvaliti natprosečnom ocenom

Bonitetna izvrsnost

Bonitetna izvrsnost

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet d.o.o. na godišnjem nivou sertifikujemo poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem zaslužili bonitetne ocene A, AA i AAA.

Poverenje i verodostojnost poslovanja danas su danas retka odlika. Uzimajući u obzir preplitanje različitih faktora koji utiču na okruženje, danas je teško pronaći pouzdanog partnera. Vlasnici sertifikata bonitetne izvrsnosti spadaju u retke poslovne subjekte koji se mogu pohvaliti ocenom i to kažu svim svojim poslovnim partnerima sa kojima već sarađuju ili tek nameravaju da sarađuju u budućnosti.

VIŠE O BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korišćenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stiču kompanije koje zadovoljavaju kriterijume bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA tri godine zaredom.

Srebrna bonitetna izvrsnost kao indikator kvaliteta saopštava da je kompanija nepokolebljiva i onda kada uspostavljeno poslovanje prestaje da bude uspostavljeno. Kao ugledan pečat služi u jačanju ugleda uvek kada se čini da sve počinje od početka. Dodatnim presekom u privredi ističemo važnost tradicije postizanja standarda koji će sa aspekta održavanja i zaključivanja novih poslova obezbediti prednost po pitanju platne discipline.

VIŠE O SREBRNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije koja bonitetnu izvrsnost pokazuje već tri godine zaredom.

VIŠE O ZLATNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Platinasta izvrsnost

Platinasta izvrsnost

Platinastu bonitetnu izvrsnost nose isključivo kompanije koje imaju najvišu bonitetnu izvrsnost Zlatna AAA čak tri godine zaredom. Kompanije koje pokazuju platinastu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima.

Dun & Bradstreet Srbija je 2020. godine prvi put od svih privrednih subjekata sa zlatnom bonitetnom izvrsnošću izdvojio kompanije sa platinastom bonitetnom izvrsnošću u koje ove godine spada 0,19% srpskog tržišta.

VIŠE O PLATINASTOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

EuroCons Group

EuroCons Group

Goran Đurić, direktor i vlasnik

Dobitnici sertifikata Gold

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Kompanija EuroCons Group je lider u regionu u oblasti industrijskog inženjeringa, dizajna inovativnih tehnologija, kao i ponudi opreme vodećih multinacionalnih kompanija, pre svega u farmaceutskoj industriji, ali i u ostalim industrijama. Nudi vrhunska tehnološka rešenja u oblasti “čistih soba”, i realizuje projekte po principu “ključ u ruke”, od projektovanja, izgradnje i instalacije opreme do puštanja objekta u rad i postprodajne podrške, u skladu sa najvišim evropskim standardima za određeni vid proizvodnje. Samim tim, za nas je svaka kriza ujedno i izazov, kao i prilika da dokažete i sebi i drugima da je kompanija postavljena na zdrave noge. Sa druge strane, ako radite predano i  konstatno, ne može početak krize, bez obzira na njenu težinu, da utiče na poslovanje trenutno, jer sada se, bar u našoj branši inženjeringa, realizuju projekti koji su dogovarani u prethodnih godinu - dve dana. Tako da, mi nismo imali strah da nećemo imati posla u početku krize, više kako će biti ako kriza bude duže trajala, ali i to smo prebrodili dobijanjem velikih poslova i projekata u oblasti čistih soba, medicinskog kanabisa i sektoru energetike i zaštite životne sredine.  

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Sam sertifikat nam je potvrda dobrog rada svih uposlenih i domaćinskog poslovanja, da smo na dobrom putu i da koristeći istu metodologiju za izračun dokažemo i pokažemo našim EU partnerima, da smo često i bolji partner od njih samih. Takođe, EuroCons Group je prvi u Srbiji stekao ISO 9001:2008 sertifikat za inženjering poslove u farmaceutskoj proizvodnji, medicini i proizvodnji hrane, kao i sertifikat koji se odnosi na prodaju procesne i merno-regulacione opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala. A u skladu sa misijom, vizijom i strategijom razvoja kompanije EuroCons Group, uveden je i sertifikovan Integrisan menadžment sistem (IMS): kvaliteta (ISO 9001:2015), životne sredine (ISO 14001:2015) i zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007). Tako da je sertifikat bonitetne izvrsnosti bio logičan sled potvrda za kvalitetno poslovanje.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Da, koristimo sertifikat kao dokaz naše finansijske stabilnosti, čime ulivamo poverenje, pre svega novim korisnicima naših usluga, da otpočnu saradnju sa nama, jer znaju da rade sa pouzdanim partnerom. U mnogim slučajevima kod ugovaranja poslova, sertifikat nam je bio zamena za menice ili bankarske garancije, što na kraju donosi i dodatnu finansijsku korist kompaniji, ali i ubrzava potpisivanje i relizaciju ugovora.

 

 

 

Helios Srbija a.d

Helios Srbija a.d

Direktorka, Stanica Levajac

Dobitnici sertifkata AAA

 

„Dun & Bradstreet sertifikat je potvrda našeg dugogodišnjeg kvalitetnog i uspešnog rada i ostvarenih dobrih rezultata. Svrstava nas u red kompanija izvrsne bonitetnosti i otvara nam vrata na svim tržištima kod potencijalnih poslovih partnera.

Posedovanje sertifikata, na neki način, obavezuje da se fokusiramo na još bolje rezultate i stalno uvodjenje inovacija i poboljšanja u cilju održavanja pozitivnih indikatora poslovanja i konkurentnosti.“

 

 

 

Advokat, Vlatko Sekulović

Dobitnici sertifkata AA

 

“AK Sekulović je u svojoj dugogodišnjoj praksi imala kako GOLD, AAA tako i AA sertifikate. Dun & Bradstreet sertifikati bonitetne izvrsnosti imaju značaja u našem poslovanju jer čine transparentnom činjenicu da godinama unazad uspešno poslujemo, te da smo veoma pouzdan i kvalitetan partner za saradnju u delatnosti Pravni poslovi. Ovi sertifikati su nam od koristi, uz preporuke naših klijenata, kako bi na efikasan i transparentan način prikazali našu posvećenost profesiji. Zastupamo inostrane i domaće kompanije, a sertifikati izdati po međunarodnim standardima su odlična referenca koja nas izdvaja, ali i potvrda koja doprinosi poverenju pri uspostavljanju kontakata sa domaćim i inostranim klijentima.”

 

 

 

Santamed d.o.o.

Santamed d.o.o.

Direktor i vlasnik, Saša Vaščanin

Dobitnici sertifikata Gold

 

„Sertifikat Zlatna izvrsnost je kruna za dosadašnji razvoj Santameda i veliki zadatak da budemo još bolji u svim segmentima našeg poslovanja. Sertifikat nam omogućava lakše sklapanje partnerstava i bolje uslove kod banaka.
Do pobede ne možeš sam, sve se svodi na težak rad, prave izbore i veliku upornost. Težak rad je ono što uspešni ljudi rade svaki dan.
Sertifikat nosimo sa velikom srećom i ponosno ga ističemo.”

 

 

 

Alma Quattro d.o.o.

Sanja Pešić, Direktor preduzeća

“Ovaj sertifikat je jedna vrsta markera na našem poslovnom putu. Potvrđuje da smo finansijski stabilna kompanija, koja ima visok nivo sposobnosti servisiranja svojih obaveza. U poslovnom smislu to znači da smo dobar partner, solventni smo i kompanije, banke i pojedinci, kao i zaposleni, mogu da se oslone na nas”

 

 

 

1. Uvodne odredbe

Izdavalac i vlasnik proizvoda je društvo Dun & Bradstreet, društvo za poslovne i bonitetne informacije, d.o.o., Bulevar vojvode Bojovića 6-8, 11000 Beograd (u nastavku: izdavalac).

Sa opštim uslovima za kupovinu i upotrebu proizvoda se regulišu pravni odnosi između izdavaoca i naručioca. Naručioci su dužni da u potpunosti poštuju ove opšte uslove i obaveze i ograničenja u vezi sa korišćenjem podataka, baza podataka i drugih usluga pojedinih proizvoda, kao što je određeno u nastavku.

2. Značenje izraza

Sertifikat bonitetne izvrsnosti (u nastavku: sertifikat) – označava sve proizvode, za koje važe predmetni opšti uslovi:

Bonitetnom izvrsnošću, izdavalac sertifikuje poslovne subjekte na godišnjem nivou, koji su kroz uspešno poslovanje zaslužili rejting A, AA, odnosno AAA.

Zlatna bonitetna izvrsnosti, predstavlja nadprosečnu bonitetnu vrednost među preduzećima, koja imaju bonitetnu izvrsnosti najvišeg razreda AAA uzastopno tri godine.

Brend Bonitetne izvrsnosti (u nastavku: Brend) - uključuje vizuelne elemente A, AA i AAA, natpis Bonitetna izvrsnosti na srpskom, engleskom i na nemačkom jeziku, godinu dodele sertifikata.

Licenca za korišćenje zaštitnog znaka (u nastavku: Licenca) – korisnik, koji je kupovinom paketa Exclusive stekao pravo na korišćenje zaštitnog znaka može Brend da koristi za svoje potrebe, i to na pakovanim proizvodima, u različitim objavama, katalozima, prospektima, uputstvima, u oglasima, reklamnim filmovima, video i tonskim zapisima, na elektronskim materijalima: e-pošta, internet stranica, baneri, na društvenim mrežama, na sajmovima i izložbama.

3. Predmet

Sadržaj opštih uslova o korišćenju sertifikata izdavaoca je korišćenje usluga, opisanih u priručnicima i brošurama, koje su deo usluga pojedinog proizvoda.

4. Uslovi za izdavanje Sertifikata bonitetne izvrsnosti:

 - Sertifikat može da se izda preduzeću, koje ispunjava uslove za dobijanje sertifikata bonitetne izvrsnosti A, AA i AAA ili preduzeće, koje ispunjava uslove za dobijanje sertifikata zlatne bonitetne izvrsnosti.

 - Koja preduzeća ispunjavaju uslove za izdavanje sertifikata utvrđuje izdavalac na osnovu obavljene finansijske analize preduzeća.

Sa ispunjavanjem uslova naručilac stiče pravo, ali ne i obavezu korišćenja Brenda.

5. Početak pretplatničkog odnosa

 

Pretplatnički odnos nastaje na osnovu:

 

1. telefonske ili online porudžbine, koju izdavalac i naručilac potvrđuju time, da izdavalac naručiocu putem elektronske pošte pošalje ispravno popunjenu porudžbenicu ili

2. na osnovu ispravno popunjene porudžbenice.

Naručilac, koji je sklapanjem pretplatničkog odnosa dobio pravo na sertifat, se obavezuje, da će prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa potpisati i Ugovor o korišćenju žiga »Bonitetne izvrsnosti«.

Izdavalac se obavezuje, da naručiocu preko dostavne službe, u roku od 20 dana od sklapanja pretplatničkog odnosa, na naslov preduzeća, dostavi dogovoreni sadržaj naručenog paketa.

Naručilac ima pravo, da u roku od 7 dana od sklapanja pretplatničkog odnosa odustane od ugovora, i to s pisanim obaveštenjem poslatim preporučeno po pošti.

U tom slučaju se naručilac obavezuje, da će na osnovu izdatog računa izdavaoca izmiriti sve troškove, koji će nastati do dana prestanka pretplatničkog odnosa.

6. Trajanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos traje jednu godinu.

Pretplatnički odnos nije moguće otkazati pre isteka dogovorenog roka, osim u slučaju težih kršenja od strane jedne ili druge strane.

Pretplatnički odnos se po završetku perioda od godinu dana, u dogovoru sa naručiocem, automatski produžava, a ukoliko naručilac najkasnije 15 dana pre isteka fiksnog razdoblja izdavaocu ne pošalje otkaz pretplatničkog odnosa.

Bez obzira na prethodni stav pretplatnički odnos prestaje, ako naručilac više ne ispunjava uslove za dobijanje naručenog sertifikata bonitetne izvrsnosti.

U slučaju, kada je dogovoreno automatsko produžavanje pretplatničkog odnosa, izdavalac se obavezuje, da naručioca obavesti putem elektronske pošte 30 dana pre isteka fiksnog razdoblja, o isteku pretplatničkog odnosa, o tome da li još uvek ispunjava uslove za dobijanje sertifikata, bilo istog ili drugačijeg i o tome da se pretplatnički odnos automatski produžava, ukoliko ga naručilac blagovremeno ne otkaže.

Naručilac mora blagovremeno poslati otkazivanje pretplate na elektronsku adresu izdavaoca aaa.rs@bisnode.com.

7. Kršenje pravila korišćenja

Izdavalac zadržava pravo, da u slučaju sumnje na zloupotrebu, koje predstavljaju kršenje opštih uslova, ograniči ili prekine korišćenje proizvoda, a protiv prekršioca postupi u skladu sa zakonom i pravima zaštite intelektualne svojine i drugih propisa.

U slučaju kršenja pravila korišćenja proizvoda, izdavalac zadržava pravo na sledeće mere protiv prekršioca:

 - Pisana ili usmena opomena – u slučaju opomene naručilac mora u roku od 48 sati da otkloni greške pri korišćenju Brenda;

 - Privremeno oduzimanje prava na korišćenje Brenda;

 - Trajno oduzimanje prava na korišćenje Brenda i odustajanje od ugovora.

 

Postupak izdavaoca u slučaju kršenja pravila korišćenja:

 

1. U slučaju sumnje na kršenje pravila korišćenja, ovlašćeno lice izdavaoca kontaktira naručioca i pribavlja informacije o načinu korišćenja usluge i razlozima za eventualno odstupanje od pravila korišćenja usluge i u slučaju neosnovanih razloga izdaje pisanu ili usmenu opomenu naručiocu.

2. U slučaju nastavljanja kršenja, izdavalac uvodi privremeno oduzimanje prava na korišćenje Brenda i tako onemogućava dalju zloupotrebu korišćenja proizvoda.

3. U slučaju nastavljenih kršenja, izdavalac naručiocu posreduje pisano upozorenje koje prethodi trajnom oduzimanju prava na korišćenje Brenda i prekidom ugovornog odnosa. Posle ponovnog kršenja izdavalac pokreće postupak raskida ugovora sa obaveštenjem naručioca.

Bez obzira na gore navedene mere naručilac je dužan da na osnovu izdatog računa izdavaoca, u celosti izmiri obaveze iz pretplatničkog odnosa.

8. Cenovnik, troškovi usluga i E-račun

Cenovnik usluga za pojedine proizvode određuje izdavalac.

Cene su navedene u EUR i bez uračunatog PDVa.

U slučaju, kada naručilac ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim opštim uslovima, izdavalac ima, pored zatezne kamate, pravo na nadoknadu troškova za opomene po cenovniku izdavaoca i do nadoknade svih drugih troškova eventualne (vansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom obimu, zajedno a ne ograničeno na troškove provera, advokatske i druge troškove (vansudske i sudske) naplate. U slučaju svih vrsta sudskih postupaka, zajedno sa postupcima zbog insolventnosti (prinudno poravnanje, stečaj) i postupcima prestanka pravnog lica, naručilac je dužan da nosiocu pored troškova sudskog postupka nadoknadi i advokatske troškove, troškove provera i druge troškove (vansudske i sudske) naplate.

Naručilac ovlašćuje izdavaoca, da u slučajevima, kada je to potrebno za izvršavanje ovog ugovora, posreduje podatke u vezi sa tim ugovorom trećim licima i da obavi sve provere kod nadležnih državnih i drugih organa, banaka, štedionica i finansijskih institucija i navedenim subjektima dozvoljava, da nosiocu posreduju tražene podatke. Naručilac dalje izričito dozvoljava, da izdavalac obavi proveru i pribavi podatke o njegovim ličnim i drugim podacima, između ostalog o zaposlenju, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udelima, akcijama i drugim vrednosnim papirima, brojevima računa kod banaka i platnih institucija i o ostaloj njegovoj imovini, prebivalištu, poreskom broju i drugim podacima kod ostalih administratora baza podataka, ako ih izdavalac ne poseduje odnosno ih nije nosiocu lično posredovao, pa su ti podaci potrebni za postizanje svrhe ovih opštih uslova i sklopljenog ugovora.

Izdavalac lične i druge podatke briše iz svojih baza podataka, kada je postignuta svrha ugovora odnosno, kada istekne rok, koji propisuje period čuvanja tih podataka.

Naručilac je  saglasan, da se račun izdaje i posreduje u elektronskoj formi na, sa njegove strane određenu, elektronsku adresu.

9. Tehnički uslovi

Naručilac je sam odgovoran, da raspolaže sa odgovarajućom veb stranicom i drugim veb interfejsima, koji omogućavaju instalaciju sertifikata i ostalog materijala, koji sadrži naručeni paket.

Izdavalac obezbeđuje odgovarajuću tehničke uslove i podršku sa svoje strane i nije odgovoran za bilo koje nepravilnosti ili nezakonitosti, koje bi mogle nastati zbog neadekvatne opreme ili postupanja naručioca.

Izdavalac nije odgovoran za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili neprijatnosti, koje bi mogle nastati kod naručioca zbog eventualnih tehničkih problema.

10. Pomoć pri korišćenju proizvoda

Izdavalac u uobičajeno radno vreme obezbeđuje besplatnu pomoć i savetovanje pri korišćenju proizvoda, i to uz pomoć telefona i/ili elektronske pošte.

11. Pravila korišćenja sertifikata Bonitetne izvrsnosti

Naručioc ne sme na bilo koji način da modifikuju Brend, u smislu, da ga menjaju ili prerađuju, isto tako ga ne smeju registrovati kao Brend ili deo Brenda u Srbiji ili inostranstvu.

Naručilac, uz Licencu, dobija i sav potreban materijal za korišćenje Brenda u vektorskoj formi putem e-pošte ili na USB-u, poslatim putem dostavne službe.

Brend može da se koristi i posle isteka perioda sertifikovanja, ali sa obaveznim naznakom godine sertifikovanja (na primer: ako naručilac u 2017, godini koristi zaštitni znak, koji se odnosi na sertifikovanje u 2016. godini, mora pred zaštitnog znaka, u veličini već definisanoj od strane izdavaoca, navesti godinu 2016.).

Naručilac se obavezuje, da će pri korišćenju Brenda za pojedino razdoblje sertifikovanja, posle isteka tog istog, koristiti Brend sa onom bonitetnom ocenom, koju je u skladu sa metodologijom izdavaoca postigao u tom razdoblju sertifikovanja (na primer: naručilac je u razdoblju sertifikovanja za 2016. godinu postigao bonitetnu izvrsnost AAA, a u razdoblju sertifikovanja za 2017. godinu postigao bonitetnu izvrsnost AA, može da koristi Brend AAA, samo sa odgovarajućom godinom, to jest u konkretnom slučaju 2016).

12. Zaštita i korišćenje (ličnih) podataka

Izdavalac se obavezuje, da će lične podatke štititi u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Da bi u skladu sa zakonom, koji reguliše zaštitu ličnih podataka sprečili neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovom otkrivanju, sačuvali tačnost ličnih podataka i obezbedili njihovo odgovarajuće korišćenje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione postupke za zaštitu ličnih podataka.

Sve lične podatke koristimo i čuvamo u skladu sa odredbama zakona, koji reguliše zaštitu ličnih podataka.

13. Autorsko-pravna zaštita podataka

Naručilac se slaže, da je upoznat sa uputstvima i pravilima korišćenja proizvoda i da će poštovati pravila i propise, pre svega u vezi sa autorsko-pravnom zaštitom.

14.Prestanak pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos prestaje, u slučaju, da:

 - Naručilac – pravno lice prestane da postoji;

 - Ako naručilac prestane sa poslovanjem ili je u postupku insolventnosti;

 - Ako se sertifikat Bonitetne izvrsnosti koristi na način, koji nije u skladu sa opštim uslovima izdavaoca.

Naručilac mora najkasnije u roku od 3 dana posle gubitka prava na korišćenje Brenda, taj isti o svom trošku da ukloni iz svih materijala i komunikacija i da prestane da ga koristi.

Sadržaj pojedinog paketa ostaje naručiocu na korišćenju i posle isteka pretplatničkog odnosa, ali to ne važi za e - baner – za potpise elektronske pošte i veb stranica preduzeća (srb+ang+nem) i objave logotipa na http://www.bisnode.rs/proizvodi/aaa---sertifikat, koji se posle isteka jedne godine ukidaju.

15. Promena opštih uslova

Izdavalac zadržava pravo, da bilo kada bez otkaznog roka ukine ili promeni bilo koji od prethodno navedenih opštih uslova. Izdavalac se obavezuje, da će naručioca o eventualnim bitnim promenama opštih uslova, obvestiti na do sada uobičajen način.

16. Reševanje sporova

Eventualne sporove, koji proizilaze iz pravnog odnosa ili u vezi sa njim, stranke rešavaju sporazumno, a ukoliko to nije moguće za spor je nadležan Privredni sud u Beogradu.

18. Validnost opštih uslova

Opšti uslovi stupaju na snagu od 01.10.2017.

Dun & Bradstreet d.o.o. Beograd

 

 

 

Bonitetna kuća Dun & Bradstreet d.o.o. otkad posluje i postoji zauzima se za transparentno i zakonito prikupljanje, obradu i prenos svih vrsta informacija koje se odnose na poslovnu i ekonomsku okolinu, pri čemu se vodi time da je za funkcionalnu i transparentnu ekonomsku okolinu potrebna što veća transparentnost podataka o poslovanju kompanija i ostalih osoba. Svaka ocena Dun & Bradstreet koristi različite indikatore i shodno tome svaka ocena pokazuje različite poglede na poslovanje svake kompanije.

 

FINANSIJSKA OCENA

Finansijska ocena izračunata je na osnovu podataka iz bilansa koje ste za prošlu godinu predali APR-u. Vaši finansijski izveštaji jedina su osnova za izračun finansijske ocene.

Izračun finansijske ocene se zasniva na finansijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresovane stranke (banke, poslovni partneri, bonitetne kuće, itd.). Svaki korisnik za potrebe svog pregleda razvija svoj način i metodologiju. Naša bonitetna kuća analizirala je velik broj varijabli i za svoju metodologiju je izabrala 5 ključnih pokazatelja koji odražavaju uspešnost i likvidnost preduzeća.

Udeo obaveza u finansiranju - ukazuje na količinu sredstava koja se finansiraju iz tuđeg kapitala. Što je vrednost pokazatelja veća, to se preduzeće u većoj meri finansira iz tuđih izvora (kratkoročne i dugoročne obaveze).

 

UDUF = (([Dugoročne obaveze] + [Kratkoročne obaveze]) / [[ukupno aktiva]) * 100= 75,72 (76,42)

 

Pokazatelj likvidnosti - ukazuje nam kakva je pokrivenost kratkoročnih obaveza kratkoročnim sredstvima sa uzimanjem u obzir: Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi i Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Veća vrednost pokazatelja predstavlja veću likvidnost kompanije.

 

PS = (([Zalihe]+[Kratkoročna potraživanja]+[Kratkotrajna finansijska imovina]+[Novac u banci i blagajni]+[Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi])/(([Kratkoročne obaveze]+ [Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja])))= 1,09 (1,63)

 

Servisiranje duga (novčani tok) - govori nam kakav je odnos između slobodnog novčanog toka (poslovne dobiti i amortizacije) i ukupnih obaveza. Veća vrednost pokazatelja znači da novčani tok u većoj meri pokriva rashode.

 

SD = ([ukupni prihodi ]-[ukupni rashodi]+[amortizacija])/[Ukupni rashodi] = 0,04 (0,04)

 

Kreditna izloženost iz poslovanja - govori nam koliko je sredstava vezano u potraživanjima s obzirom na poslovne prihode. Veća vrednost pokazatelja ukazuje na veći poslovni rizik.

 

KI = [Kratkoročna poslovna potraživanja]/[Poslovni prihodi] = 0,14 (0,14)

 

Stopa povrata imovine - pokazuje uspešnost upotrebe ukupnih sredstava preduzeća. Veća vrednost pokazatelja znači da sredstva koja se koriste u poslovanju donose veću profitabilnost.

 

ROA = ([poslovni prihodi]- [poslovni rashodi])/(([SredstvaZadnjaFinGodina]+[SredstvaZadnjaFinGodina-1])/2)= 11,72 (10,48)

 

Produktivnost ukupne imovine - pokazuje koliko prihoda stvaraju ukupna imovina. Veća vrednost pokazatelja govori da se sredstva brže okreću.

 

KOS = [Ukupni prihodi]/(([SredstvaZadnjaFinGodina]+[SredstvaZadnjaFinGodina-1])/2)= 3,21 (3,68)

 

Naš postupak dodeljivanja bodova u finansijskoj oceni se zasniva razvrstavanju preduzeća unutar pojedinačnih kategorija. Pojedinačno preduzeće se u sklopu prvog koraka razvrstava u jednu od deset kategorija prema kriterijumu vrednosti sredstava i jednu od deset kategorija prema kriterijumu ukupnih prihoda, gde kategorija 1 uključuje najmanje kompanije, a kategorija 10 najveće kompanije.

Ovi pokazatelji čine centralni deo sistema rejtinga, koji se na kraju pojedinačne vrednosti pokazatelja standardizuje i pretvara u bodovni sistem. Sistem bodovanja čini osnovu za prikazivanje kreditnih rejtinga.

 

DINAMIČNA OCENA

Dinamična ocena je promenljivi deo bonitetne ocene, izračunavanje uzima u obzir kako prošle promene u preduzeću, tako i trenutne, dnevne promene, tako da se može menjati svakodnevno. To je prediktivna procena da li će kompanija imati dužu blokadu ili ne. Dinamična ocena označena je sa ++, +, - i -.

U ovu je ocenu uključeno više modula od kojih su najvažniji Finansijski podaci, Profil, Suđenja, Blokade tekućih računa i nešto manje vrednovani modeli Delatnost i Lokacija.

 

DUN & BRADSTREET SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

Model ocenjivanja Dun & Bradstreet bonitetne izvrsnosti uključuje širok spektar dostupnih informacija o kompaniji (tj. ne samo finansijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke veze itd. U model ocenjivanja je izabranih i uključenih 70 statistički promenljivih pokazatelja, koje su podeljene u četiri sklopa, dok smo analizirali preko 300 promenljivih. Odabrane promenljive su one koje koriste statističke karakteristike za ilustraciju promenljivosti pojave (podrazumevano).

Predviđa verovatnoću zatvaranja preduzeća, nesolventnosti (bankrot, prinudno poravnanje, likvidacija, preventivno restrukturiranje), uvrštavanje na spisak poreskih neplatiša ili blokadu tekućih računa za više od 90 dana u narednih 12 meseci.

 

Sastavljen je iz četiri modula:

  1.  Demografski modul obuhvata profilne podatke preduzeća kao što su godina osnivanja, vrsta preduzeća, delatnost, broj zaposlenih i sudski postupci. U ovaj modul uključeni su i setovi podataka kao što su pravni oblik, region, opština, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih tekućih računa u poslednjoj godini kao i informacije o mogućoj blokadi firme.
  2. Finansijski modul koji obuhvata ključne stavke bilansa stanja, bilans uspeha kao i odabranih finansijskih pokazatelja.
  3. Modul navike plaćanja koji obuhvata i detektuje vremenski regulisana platna disciplina, udela avansnih plaćanja i udela dužih kašnjenja plaćanja, prema podacima koje su dostavili partneri kompanije.
  4. Modul blokade koji uključuje podatke o blokadi u poslednjih 365 dana.

 

Pomenuti pokazatelji predstavljaju glavni deo bonitetnog sistema koji na kraju pojedinačne vrednosti pokazatelje normira i transformiše u sistem bodova. Sistem bodova predstavlja osnovu za sprovođenje razreda.

Dun & Bradstreet sertifikat izvrsnosti tako ne odražava samo finansijske slike kompanije stare godinu dana, već uključuje i širok izbor statistički relevantnih i ažurnih podataka koji pomoću naprednih analitičkih algoritama ukazuju na verovatnoću neuspeha odnosno propadanja kompanije.

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Dun & Bradstreet garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti