Dun & Bradstreet AAA Sertifikat

U Dun & Bradstreet na godišnjem nivou sertifikujemo poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem zaslužili bonitetne ocene A, AA i AAA.
KONTAKTIRAJ NAS
check-mark-blue.png

Poverenja vredan poslovni subjekat

check-mark-blue.png

Bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije

check-mark-blue.png

Vlasnici sertifikata bonitetne izvrsnosti mogu se pohvaliti natprosečnom ocenom

Bonitetna izvrsnost

Bonitetna izvrsnost

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet d.o.o. na godišnjem nivou sertifikujemo poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem zaslužili bonitetne ocene A, AA i AAA.

Poverenje i verodostojnost poslovanja danas su danas retka odlika. Uzimajući u obzir preplitanje različitih faktora koji utiču na okruženje, danas je teško pronaći pouzdanog partnera. Vlasnici sertifikata bonitetne izvrsnosti spadaju u retke poslovne subjekte koji se mogu pohvaliti ocenom i to kažu svim svojim poslovnim partnerima sa kojima već sarađuju ili tek nameravaju da sarađuju u budućnosti.

VIŠE O BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korišćenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stiču kompanije koje zadovoljavaju kriterijume bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA tri godine zaredom.

Srebrna bonitetna izvrsnost kao indikator kvaliteta saopštava da je kompanija nepokolebljiva i onda kada uspostavljeno poslovanje prestaje da bude uspostavljeno. Kao ugledan pečat služi u jačanju ugleda uvek kada se čini da sve počinje od početka. Dodatnim presekom u privredi ističemo važnost tradicije postizanja standarda koji će sa aspekta održavanja i zaključivanja novih poslova obezbediti prednost po pitanju platne discipline.

VIŠE O SREBRNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost kompanije koja bonitetnu izvrsnost pokazuje već tri godine zaredom.

VIŠE O ZLATNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Platinasta izvrsnost

Platinasta izvrsnost

Platinastu bonitetnu izvrsnost nose isključivo kompanije koje imaju najvišu bonitetnu izvrsnost Zlatna AAA čak tri godine zaredom. Kompanije koje pokazuju platinastu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima.

VIŠE O PLATINASTOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Textil doo Jagodina

Textil doo Jagodina

Dragan Pavlović, vlasnik i direktor kompanije

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Priznanje ovakvog ranga predstavlja potvrdu da su i misija i vizija naše kompanije ispravno definisane i da se prate i ostvaruju sa izuzetnim uspehom i rezultatima.

Ovo je zajednički uspeh svih zaposlenih radnika i ogromna motivacija da ove rezultate i opravdamo jer, kao kompanija koja je prisutna na tržištu od 1986.godine, imamo veliku odgovornost prema kupcima koji su zaista lojalni.

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Svi planovi su jasno unapred definisani za naredni period ali se u isto vreme moramo i prilagodjavati sve nestabilnijoj situaciju na globalnom tržištu. Svakako, neki interni plan je, ulaganje u zaposlene i opremu, gde smo veoma otvoreni za inovacije, dok je strateški cilj da pojačamo izvoz u budućem periodu jer zaista imamo da ponudimo proizvode koji su konkurentni po kvalitetu i dizajnu. 

 

Koji citat vas najviše motiviše?

Neuspeh je predah za buduću pobedu. - Mihajlo Pupin

 

 

EuroCons Group

EuroCons Group

Goran Đurić, direktor i vlasnik

Dobitnici sertifikata Gold

 

Šta za vas i vaše zaposlene znači dobijeni sertifikat?

Kompanija EuroCons Group je lider u regionu u oblasti industrijskog inženjeringa, dizajna inovativnih tehnologija, kao i ponudi opreme vodećih multinacionalnih kompanija, pre svega u farmaceutskoj industriji, ali i u ostalim industrijama. Nudi vrhunska tehnološka rešenja u oblasti “čistih soba”, i realizuje projekte po principu “ključ u ruke”, od projektovanja, izgradnje i instalacije opreme do puštanja objekta u rad i postprodajne podrške, u skladu sa najvišim evropskim standardima za određeni vid proizvodnje. Samim tim, za nas je svaka kriza ujedno i izazov, kao i prilika da dokažete i sebi i drugima da je kompanija postavljena na zdrave noge. Sa druge strane, ako radite predano i  konstatno, ne može početak krize, bez obzira na njenu težinu, da utiče na poslovanje trenutno, jer sada se, bar u našoj branši inženjeringa, realizuju projekti koji su dogovarani u prethodnih godinu - dve dana. Tako da, mi nismo imali strah da nećemo imati posla u početku krize, više kako će biti ako kriza bude duže trajala, ali i to smo prebrodili dobijanjem velikih poslova i projekata u oblasti čistih soba, medicinskog kanabisa i sektoru energetike i zaštite životne sredine.  

 

Koji su vaši budući planovi za održavanje uspešnog poslovanja?

Sam sertifikat nam je potvrda dobrog rada svih uposlenih i domaćinskog poslovanja, da smo na dobrom putu i da koristeći istu metodologiju za izračun dokažemo i pokažemo našim EU partnerima, da smo često i bolji partner od njih samih. Takođe, EuroCons Group je prvi u Srbiji stekao ISO 9001:2008 sertifikat za inženjering poslove u farmaceutskoj proizvodnji, medicini i proizvodnji hrane, kao i sertifikat koji se odnosi na prodaju procesne i merno-regulacione opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala. A u skladu sa misijom, vizijom i strategijom razvoja kompanije EuroCons Group, uveden je i sertifikovan Integrisan menadžment sistem (IMS): kvaliteta (ISO 9001:2015), životne sredine (ISO 14001:2015) i zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007). Tako da je sertifikat bonitetne izvrsnosti bio logičan sled potvrda za kvalitetno poslovanje.

 

U kojoj ste fazi radnog procesa koristili sertifikat i na koji način? Kakva poboljšanja vam je ovo donelo? Možete li dati konkretne primere?

Da, koristimo sertifikat kao dokaz naše finansijske stabilnosti, čime ulivamo poverenje, pre svega novim korisnicima naših usluga, da otpočnu saradnju sa nama, jer znaju da rade sa pouzdanim partnerom. U mnogim slučajevima kod ugovaranja poslova, sertifikat nam je bio zamena za menice ili bankarske garancije, što na kraju donosi i dodatnu finansijsku korist kompaniji, ali i ubrzava potpisivanje i relizaciju ugovora.

 

 

 

Helios Srbija a.d

Helios Srbija a.d

Direktorka, Stanica Levajac

Dobitnici sertifkata AAA

 

„Dun & Bradstreet sertifikat je potvrda našeg dugogodišnjeg kvalitetnog i uspešnog rada i ostvarenih dobrih rezultata. Svrstava nas u red kompanija izvrsne bonitetnosti i otvara nam vrata na svim tržištima kod potencijalnih poslovih partnera.

Posedovanje sertifikata, na neki način, obavezuje da se fokusiramo na još bolje rezultate i stalno uvodjenje inovacija i poboljšanja u cilju održavanja pozitivnih indikatora poslovanja i konkurentnosti.“

 

 

 

Advokat, Vlatko Sekulović

Dobitnici sertifkata AA

 

“AK Sekulović je u svojoj dugogodišnjoj praksi imala kako GOLD, AAA tako i AA sertifikate. Dun & Bradstreet sertifikati bonitetne izvrsnosti imaju značaja u našem poslovanju jer čine transparentnom činjenicu da godinama unazad uspešno poslujemo, te da smo veoma pouzdan i kvalitetan partner za saradnju u delatnosti Pravni poslovi. Ovi sertifikati su nam od koristi, uz preporuke naših klijenata, kako bi na efikasan i transparentan način prikazali našu posvećenost profesiji. Zastupamo inostrane i domaće kompanije, a sertifikati izdati po međunarodnim standardima su odlična referenca koja nas izdvaja, ali i potvrda koja doprinosi poverenju pri uspostavljanju kontakata sa domaćim i inostranim klijentima.”

 

 

 

Santamed d.o.o.

Santamed d.o.o.

Direktor i vlasnik, Saša Vaščanin

Dobitnici sertifikata Gold

 

„Sertifikat Zlatna izvrsnost je kruna za dosadašnji razvoj Santameda i veliki zadatak da budemo još bolji u svim segmentima našeg poslovanja. Sertifikat nam omogućava lakše sklapanje partnerstava i bolje uslove kod banaka.
Do pobede ne možeš sam, sve se svodi na težak rad, prave izbore i veliku upornost. Težak rad je ono što uspešni ljudi rade svaki dan.
Sertifikat nosimo sa velikom srećom i ponosno ga ističemo.”

 

 

 

Alma Quattro d.o.o.

Sanja Pešić, Direktor preduzeća

“Ovaj sertifikat je jedna vrsta markera na našem poslovnom putu. Potvrđuje da smo finansijski stabilna kompanija, koja ima visok nivo sposobnosti servisiranja svojih obaveza. U poslovnom smislu to znači da smo dobar partner, solventni smo i kompanije, banke i pojedinci, kao i zaposleni, mogu da se oslone na nas”

 

 

 

1. UVODNE ODREDBE

Predmetni opšti uslovi uređuju pravne odnose između kompanije Dun & Bradstreet d.o.o. (u daljem tekstu „D&B”) i Nosioca Sertifikata bonitetne izvrsnosti (u daljem tekstu „Nosilac”). Nosilac se obavezuje da u celosti poštuje predmetne opšte uslove, a bilo kakva odstupanja dozvoljena su samo ako se strane tako unapred dogovore u pisanom obliku.

 

2. ZNAČENJE IZRAZA

U predmetnim opštim uslovima korišćeni izrazi imaju sledeće značenje:

Sertifikat bonitetne izvrsnosti (u daljem tekstu: Sertifikat) označava sve proizvode kompanije D&B za koje važe predmetni opšti uslovi.

Tako dostavljene poslovne informacije zasnivaju se na sopstvenim metodološkim pristupima, matematičkim i statističkim analizama i sopstvenim procenama verovatnoće, i zato ih je potrebno tumačiti kao takve i ne mogu se tumačiti kao „bonitetna ocena” u smislu Uredbe (EZ) br. 1060/2009 od 16. septembra 2009. o bonitetnim agencijama.

Bonitetna izvrsnost, kojom D&B sertifikuje poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem stekli bonitetnu izvrsnost klase A, AA ili AAA.

Srebrna bonitetna izvrsnost je posebno izdanje Sertifikata koji predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost među kompanijama koje bonitetnu izvrsnost klase A, AA ili AAA pokazuju tri godine zaredom.

Zlatna bonitetna izvrsnost je posebno izdanje Sertifikata koji predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost među kompanijama koje bonitetnu izvrsnosti najviše klase AAA pokazuju već tri godine zaredom.

Platinasta bonitetna izvrsnost je posebno izdanje Sertifikata koji predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost među kompanijama koje bonitetnu izvrsnost Zlatni AAA pokazuju tri godine zaredom.

Zaštitni znak Bonitetne izvrsnosti (u daljem tekstu: Zaštitni znak) je izraz koji označava robne marke kompanije D&B.

 

3. DOBIJANJE SERTIFIKATA

Sertifikat može da dobije samo poslovni subjekt koji u skladu sa metodologijom D&B ispunjava uslove za dobijanje sertifikata bonitetne izvrsnosti.

 

4. NARUDŽBA I VAŽENJE SERTIFIKATA

Sertifikat se Nosiocu izdaje na osnovu:

 • telefonske narudžbine nakon koje D&B Nosiocu šalje potvrdu o narudžbini (nakon potvrde ponude) i
 • u drugim slučajevima kada kompanija D&B i Nosilac postignu konsenzus potreban za narudžbinu na Sertifikat.

Ugovorni odnos traje 12 meseci. U izuzetnim slučajevima, kad se istek ugovornog odnosa poklapa s prikupljanjem finansijskih podataka za novu poslovnu godinu, ugovorni odnos traje do njihovog prikupljanja.

Nakon isteka razdoblja iz prethodnog stava narudžbina na Sertifikat koji odgovara klasi  bonitetne izvrsnosti, odnosno posebnom izdanju Sertifikata koji ostvaruje poslovni subjekat, automatski se obnavlja ako ga Nosilac najkasnije u roku od 30 dana pre isteka ne otkaže slanjem elektronske poruke na elektronsku adresu aaa.rs@dnb.com.  

Bez obzira na prethodni stav, ugovorni odnos se ne obnavlja ako Nosilac u skladu sa metodologijom kompanije D&B više ne ispunjava uslove za dobijanje Sertifikata. 

Ako Nosilac Sertifikata u skladu sa metodologijom D&B ispunjava uslove za narudžbinu na posebno izdanje Sertifikata (Srebrni, Zlatni, Platinasti), u slučajevima kad Nosilac te uslove nije ispunio u prethodnoj poslovnoj godini, ugovorni odnos mu se automatski obnavlja na način koji je naveden u drugom stavu ovog člana, a Nosilac može da se dogovori s kompanijom D&B o narudžbi na posebno izdanje Sertifikata.

D&B se obavezuje da najkasnije 60 dana pre obnove elektronskom poštom obavesti Nosioca o isteku ugovornog odnosa i o činjenici da li u skladu sa metodologijom kompanije D&B ispunjava uslove za sticanje klase bonitetne izvrsnosti, odnosno posebnog izdanja Sertifikata.

U slučaju da kompanija D&B iz objektivnih razloga (pre prikupljanja finansijskih podataka za novu poslovnu godinu) koji ne zavise od nje ne može da obavesti Nosioca 60 dana pre obnove o isteku narudžbe i o ispunjavanju uslova, D&B se obavezuje da obavesti Nosioca o svim navedenim činjenicama čim je to moguće, a Nosilac u tom slučaju može u roku od 15 dana da otkaže narudžbu slanjem elektronske poruke na elektronsku adresu aaa.rs@dnb.com.    

 

5. CENA I USLOVI PLAĆANJA

Cene su navedene u RSD i bez PDV.

Ako Nosilac ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim opštim uslovima, D&B uz zatezne kamate ima pravo na povrat troškova za opomene po cenovniku nosioca i na povrat svih ostalih troškova eventualne (vansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom opsegu, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove upita, advokatske i ostale troškove (vansudske i sudske) naplate. U svim vrstama sudskih postupaka, uključujući postupke zbog nesolventnosti (prinudno poravnanje, stečaj) i postupcima prestanka postojanja pravnog lica, Nosilac je dužan da uz troškove sudskog postupka nosiocu podmiri i advokatske troškove, troškove upita i ostale troškove (vansudske i sudske) naplate.

Nosilac se izričito slaže da se račun izdaje i šalje u elektronskom obliku na elektronsku adresu koju on odredi. Nosilac može da zatraži i prijem e-računa u elektronskom obliku u internet banci korisnika. Primanje e-računa u elektronskom obliku može da zatraži Nosilac koji je komitent/stranka banke koja omogućava primanje e-računa i istovremeno je korisnik internet ili elektronske banke.

 

6. UPOTREBA SERTIFIKATA

narudžbom na Sertifikat Nosilac stiče pravo na upotrebu zaštitnog znaka na način i pod uslovima određenim u predmetnim uslovima.

Nosiocu nije dozvoljeno ni na koji način da vrši intervencije u pogledu zaštitnog znaka. Zaštitni znak se ne sme ni na koji način menjati ili preoblikovati niti registrovati kao Zaštitni znak ili deo Zaštitnog znaka u Srbiji ili u inostranstvu.

Nosilac narudžbom na Exclusive, Srebrni, Zlatni, Platinasti paket ili dodatnom narudžbom na taj element dobija materijal za upotrebu Zaštitnog znaka u vektorskom obliku.

D&B će elektronske materijale putem elektronske pošte dostaviti ugovornom predstavniku Nosioca u roku od 3 radna dana od postignutog dogovora o narudžbini.

D&B se obavezuje da Nosiocu putem dostavne službe u roku od 30 dana od sklapanja ugovornog odnosa na adresu kompanije dostavi preostali sadržaj naručenog paketa. Ukoliko kompanija D&B iz objektivnih razloga koji ne zavise od nje ne može da dostavi sadržaj paketa u navedenom roku, o tome je dužna da obavesti Nosioca i da mu javi novi rok u kojem će mu dostaviti preostali sadržaj naručenog paketa.

 

Nosilac se obavezuje da koristi Zaštitni znak samo za sopstvene poslovne svrhe, i to u štampanim ili u drugim objavama koje predstavljaju oglašavanje sopstvene delatnosti.

Zaštitni znak u vektorskom obliku može se koristiti i nakon isteka perioda sertifikacije, ali uz obavezno dopisivanje godine prošle sertifikacije (na primer i radi izbegavanja nedoumica: ako Nosilac tokom 2022. godine koristi zaštitni znak koji se odnosi na sertifikaciju za 2020. godinu, mora uz zaštitni znak u primerenoj veličini navesti 2020. godinu).

Nosilac se obavezuje da pri korišćenju Zaštitnog znaka za određeni period sertifikacije nakon isteka tog perioda koristi Zaštitni znak s onom bonitetnom ocenom koju je u skladu sa metodologijom D&B ostvario u određenom periodu sertifikacije (na primer i radi izbegavanja nedoumica: naručilac koji je u periodu sertifikacije za 2020. godinu postigao AAA bonitetnu izvrsnost, a u periodu sertifikacije za 2021. godinu ostvaruje AA bonitetnu izvrsnost, može da koristi Zaštitni znak u kojem su stilizovana slova AAA samo uz odgovarajuće navođenje godine, a to je u konkretnom slučaju 2020.).

Sadržaj svakog paketa ostaje na korišćenje Nosiocu i nakon isteka ugovornog perioda, ali to ne važi za e-natpis i objave logotipa na internet stranici kompanije D&B, koji se ukidaju nakon jedne godine.

Nosilac gubi pravo na korišćenje Zaštitnog znaka ako:

 •  pravno lice Nosioca prestane da postoji ili je u postupku zbog nesolventnosti
 • s danom blokade TRR-a
 • ako se Sertifikat koristi na način koji nije u skladu s opštim uslovima kompanije D&B ili drugim pravilima upotrebe.

 

Nosilac se obavezuje da pri gubitku prava na korišćenje Zaštitnog znaka odmah prestane da koristi Zaštitni znak i da ga u roku od tri dana o svom trošku odstrani iz svih materijala i komunikacija.

 

7. POVREDA U UPOTREBI SERTIFIKATA

D&B zadržava pravo da pri sumnji na zloupotrebe koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati povredu opštih uslova, prava intelektualne svojine ili ostalih važećih propisa preduzme mere protiv Nosioca na način da:

 • Nosioca pisanim putem upozori i pozove ga da u roku od 48 sati prestane s povredama
 • mu privremeno oduzme pravo na upotrebu Zaštitnog znaka – u slučajevima kad Nosilac u gore navedenom roku ne prestane s povredama i pozove ga da u roku od 7 radnih dana prestane s povredama
 • mu trajno oduzme pravo na upotrebu Zaštitnog znaka – ako Nosilac ni nakon 7 radnih dana ne prestane s povredama i ako Nosilac ponavlja povredu.

Bez obzira na gore navedene mere, Nosilac je dužan da na osnovu izdatog računa nosioca u celosti izmiri svoje obaveze.

Ako zbog povrede predmetnih opštih uslova, prava intelektualne svojine ili drugih važećih propisa nastane šteta kompaniji D&B ili njenim povezanim društvima ili drugim naručiteljima i drugim poslovnim subjektima, Nosilac odgovara za svu nastalu štetu.

 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kompanija D&B ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice koje bi mogle da proisteknu iz upotrebe Sertifikata i ni u jednom slučaju nije odgovorna za odluke koje poslovni subjekti u poslovanju donose na osnovu činjenice da je neki poslovni subjekat u skladu sa metodologijom D&B vlasnik sertifikata.

 

9. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Ako Nosilac smatra da naručen Sertifikat ima greške ili nedostatke, mora na to ukazati kompaniji D&B ili zatražiti pojašnjenje, a ako se utvrdi da se radi o grešci koja proizilazi iz delokruga kompanije D&B, Nosilac i D&B dogovaraju razuman rok za ispravku greške.

Ako D&B u tom roku ne ispravi grešku, Nositelj ima pravo da odustane od ugovora.

Izuzetak od ove obaveze su slučajevi u kojima zakonske odredbe dozvoljavaju Nosiocu da odustane od ugovora bez određivanja naknadnog roka.

 

10. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

D&B je isključivi vlasnik prava intelektualne svojine. Nosilac stiče samo pravo na upotrebu u skladu s opštm uslovima i važećim zakonodavstvom.

Svaka neovlašćena upotreba predstavlja zadiranje u zakonski zaštićena prava kompanije D&B i nije dozvoljena.

 

11. OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Nosilac se obavezuje da sve podatke o ličnosti do kojih dođe tokom korišćenja poslovnih rešenja obradi u skladu sa zakonima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti. Takođe se obavezuje da obezbedi uslove i mere zaštite podataka o ličnosti i spreči moguće zloupotrebe u smislu odredbi navedenog zakona.

Ako D&B u svrhu izvršenja ugovora obrađuje podatke o ličnosti osoba koje su zaposlene kod Nosioca, Nosilac se osim toga obavezuje da u skladu sa važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu podataka o toj obradi obavesti i osobe na koje se odnosi obrada.

 

12. POVERLJIVE INFORMACIJE

Ugovorne strane se obavezuju da sve informacije koje im se otkriju čuvaju u strogoj tajnosti. To se odnosi na sve podatke s oznakom koja označava poverljivost, kao i na podatke koji nisu izričito označeni kao „poverljivi”, ali je po njihovoj prirodi očigledno da bi nastala značajna šteta ako bi za to saznala neovlašćena osoba. Ugovorne strane ne smeju direktno niti indirektno da otkrivaju poverljive podatke trećoj strani, osim uz pristanak druge strane ili drugi izuzetak predviđen ugovorom sklopljenim između strana, zakonodavstvom ili odlukom ili zahtevom državnog ili drugog stranog nadzornog tela.

 

13. MERODAVNO PRAVO ZA REŠAVANJE SPOROVA

Ako nije dogovoreno drugačije, na pravni odnos između kompanije D&B i Naručioca primenjuje se srpsko zakonodavstvo, osim ako je izričito dogovoreno drugačije.

Eventualne sporove koji proisteknu iz pravnog odnosa ili u vezi sa njim strane će rešavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, sporovi će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu.

U slučaju korišćenja verzija Uslova ili drugih dokumenata koji uređuju ugovorni odnos između kompanije D&B i Nosioca na drugim jezicima, pri tumačenju pojedinih odredbi prvenstveno se uzima u obzir tekst na srpskom jeziku.

 

14. IZMENA OPŠTIH USLOVA

D&B zadržava pravo na izmene ili dopune predmetnih uslova o kojima će Nosilac biti obavešten na uobičajen način.

O svim bitnim izmenama koje bi mogle negativno da utiču na prava i obaveze Nosioca kompanija D&B će obavestiti Nosioca najkasnije 30 dana pre datuma uvođenja takve izmene. U tom slučaju Nosilac ima pravo da odustane od ugovora danom stupanja na snagu izmene.

 

Bonitetna kuća Dun & Bradstreet d.o.o. otkad posluje i postoji zauzima se za transparentno i zakonito prikupljanje, obradu i prenos svih vrsta informacija koje se odnose na poslovnu i ekonomsku okolinu, pri čemu se vodi time da je za funkcionalnu i transparentnu ekonomsku okolinu potrebna što veća transparentnost podataka o poslovanju kompanija i ostalih osoba. Svaka ocena Dun & Bradstreet koristi različite indikatore i shodno tome svaka ocena pokazuje različite poglede na poslovanje svake kompanije.

 

FINANSIJSKA OCENA

Finansijska ocena izračunata je na osnovu podataka iz bilansa koje ste za prošlu godinu predali APR-u. Vaši finansijski izveštaji jedina su osnova za izračun finansijske ocene.

Izračun finansijske ocene se zasniva na finansijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresovane stranke (banke, poslovni partneri, bonitetne kuće, itd.). Svaki korisnik za potrebe svog pregleda razvija svoj način i metodologiju. Naša bonitetna kuća analizirala je velik broj varijabli i za svoju metodologiju je izabrala 5 ključnih pokazatelja koji odražavaju uspešnost i likvidnost preduzeća.

Udeo obaveza u finansiranju - ukazuje na količinu sredstava koja se finansiraju iz tuđeg kapitala. Što je vrednost pokazatelja veća, to se preduzeće u većoj meri finansira iz tuđih izvora (kratkoročne i dugoročne obaveze).

 

UDUF = (([Dugoročne obaveze] + [Kratkoročne obaveze]) / [[ukupno aktiva]) * 100= 75,72 (76,42)

 

Pokazatelj likvidnosti - ukazuje nam kakva je pokrivenost kratkoročnih obaveza kratkoročnim sredstvima sa uzimanjem u obzir: Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi i Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Veća vrednost pokazatelja predstavlja veću likvidnost kompanije.

 

PS = (([Zalihe]+[Kratkoročna potraživanja]+[Kratkotrajna finansijska imovina]+[Novac u banci i blagajni]+[Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi])/(([Kratkoročne obaveze]+ [Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja])))= 1,09 (1,63)

 

Servisiranje duga (novčani tok) - govori nam kakav je odnos između slobodnog novčanog toka (poslovne dobiti i amortizacije) i ukupnih obaveza. Veća vrednost pokazatelja znači da novčani tok u većoj meri pokriva rashode.

 

SD = ([ukupni prihodi ]-[ukupni rashodi]+[amortizacija])/[Ukupni rashodi] = 0,04 (0,04)

 

Kreditna izloženost iz poslovanja - govori nam koliko je sredstava vezano u potraživanjima s obzirom na poslovne prihode. Veća vrednost pokazatelja ukazuje na veći poslovni rizik.

 

KI = [Kratkoročna poslovna potraživanja]/[Poslovni prihodi] = 0,14 (0,14)

 

Stopa povrata imovine - pokazuje uspešnost upotrebe ukupnih sredstava preduzeća. Veća vrednost pokazatelja znači da sredstva koja se koriste u poslovanju donose veću profitabilnost.

 

ROA = ([poslovni prihodi]- [poslovni rashodi])/(([SredstvaZadnjaFinGodina]+[SredstvaZadnjaFinGodina-1])/2)= 11,72 (10,48)

 

Produktivnost ukupne imovine - pokazuje koliko prihoda stvaraju ukupna imovina. Veća vrednost pokazatelja govori da se sredstva brže okreću.

 

KOS = [Ukupni prihodi]/(([SredstvaZadnjaFinGodina]+[SredstvaZadnjaFinGodina-1])/2)= 3,21 (3,68)

 

Naš postupak dodeljivanja bodova u finansijskoj oceni se zasniva razvrstavanju preduzeća unutar pojedinačnih kategorija. Pojedinačno preduzeće se u sklopu prvog koraka razvrstava u jednu od deset kategorija prema kriterijumu vrednosti sredstava i jednu od deset kategorija prema kriterijumu ukupnih prihoda, gde kategorija 1 uključuje najmanje kompanije, a kategorija 10 najveće kompanije.

Ovi pokazatelji čine centralni deo sistema rejtinga, koji se na kraju pojedinačne vrednosti pokazatelja standardizuje i pretvara u bodovni sistem. Sistem bodovanja čini osnovu za prikazivanje kreditnih rejtinga.

 

DINAMIČNA OCENA

Dinamična ocena je promenljivi deo bonitetne ocene, izračunavanje uzima u obzir kako prošle promene u preduzeću, tako i trenutne, dnevne promene, tako da se može menjati svakodnevno. To je prediktivna procena da li će kompanija imati dužu blokadu ili ne. Dinamična ocena označena je sa ++, +, - i -.

U ovu je ocenu uključeno više modula od kojih su najvažniji Finansijski podaci, Profil, Suđenja, Blokade tekućih računa i nešto manje vrednovani modeli Delatnost i Lokacija.

 

DUN & BRADSTREET SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

Model ocenjivanja Dun & Bradstreet bonitetne izvrsnosti uključuje širok spektar dostupnih informacija o kompaniji (tj. ne samo finansijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke veze itd. U model ocenjivanja je izabranih i uključenih 70 statistički promenljivih pokazatelja, koje su podeljene u četiri sklopa, dok smo analizirali preko 300 promenljivih. Odabrane promenljive su one koje koriste statističke karakteristike za ilustraciju promenljivosti pojave (podrazumevano).

Predviđa verovatnoću zatvaranja preduzeća, nesolventnosti (bankrot, prinudno poravnanje, likvidacija, preventivno restrukturiranje), uvrštavanje na spisak poreskih neplatiša ili blokadu tekućih računa za više od 90 dana u narednih 12 meseci.

 

Sastavljen je iz četiri modula:

 1.  Demografski modul obuhvata profilne podatke preduzeća kao što su godina osnivanja, vrsta preduzeća, delatnost, broj zaposlenih i sudski postupci. U ovaj modul uključeni su i setovi podataka kao što su pravni oblik, region, opština, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih tekućih računa u poslednjoj godini kao i informacije o mogućoj blokadi firme.
 2. Finansijski modul koji obuhvata ključne stavke bilansa stanja, bilans uspeha kao i odabranih finansijskih pokazatelja.
 3. Modul navike plaćanja koji obuhvata i detektuje vremenski regulisana platna disciplina, udela avansnih plaćanja i udela dužih kašnjenja plaćanja, prema podacima koje su dostavili partneri kompanije.
 4. Modul blokade koji uključuje podatke o blokadi u poslednjih 365 dana.

 

Pomenuti pokazatelji predstavljaju glavni deo bonitetnog sistema koji na kraju pojedinačne vrednosti pokazatelje normira i transformiše u sistem bodova. Sistem bodova predstavlja osnovu za sprovođenje razreda.

Dun & Bradstreet sertifikat izvrsnosti tako ne odražava samo finansijske slike kompanije stare godinu dana, već uključuje i širok izbor statistički relevantnih i ažurnih podataka koji pomoću naprednih analitičkih algoritama ukazuju na verovatnoću neuspeha odnosno propadanja kompanije.

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?