Kako koristimo vaše podatke o ličnosti

Kada su vaši podaci u posedu kompanije Dun & Bradstreet to znači da su usluge koje dobijate svakodnevno nesmetane, dok istovremeno osiguravamo da su podaci bezbedni i da se koriste samo u svrhe na koje ste pristali.

Podaci u kompaniji Dun & Bradstreet doprinose društvu tako što snabdevaju organizacije važnim informacijama. Na primer, Dun & Bradstreet je dobavljač za službe hitne pomoći i mnoge organe. Za vas kao osobu, naši proizvodi i usluge mogu npr. da olakšaju proces kada vršite kupovinu u nekoj prodavnici ili na internetu. Dun & Bradstreet vredno radi na podacima kako bi bili od koristi ne samo vama već i društvu, a i celom svetu.

Ispod ćete pronaći svrhe kao i šta znači držanje vaših podataka u kompaniji Dun & Bradstreet.

SVRHE KOMPANIJE DUN & BRADSTREET

Kredit

Kredit znači da se podaci koriste za informacije o pouzdanosti sposobnosti plaćanja.

Marketing

Marketing znači da se izabrana imena i adrese koriste za promotivne aktivnosti postojećim korisnicima, potencijalnim kupcima i drugim ciljnim grupama.

Marketo je alatka za automatizovani marketing koja se koristi u okviru kompanije Dun & Bradstreet i koja potpada pod ovu kategoriju namene.

Direktorijum

Direktorijum znači da se podaci koriste za potrebe upućivanja i da je u pitanju katalog sa brojevima telefona i informacijama o pretplatnicima.

Verifikacija i kontrola (kvalitet podataka i upravljanje podacima)

Ova usluga sadrži ažuriranja, dopune i verifikaciju podataka o ličnosti kako bi se održavao kvalitet podataka. Verifikacija i kontrola se odnose na proces za osiguravanje tačnosti podataka ili otkrivanje i izmenu neažurnih podataka. U praksi, ovu uslugu može da koristi, na primer, neko preduzeće koje traži novu adresu nekog korisnika nakon što se preselio kako bi se osiguralo da se npr. novine isporuče na tačnu adresu.

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM LEGITIMNIM INTERESIMA