Šta Vi možete učiniti

Prava koja imate su velika. Naše obaveze su veće.
Meeting

1. Pravo pristupa

Imate pravo da znate kada mi obrađujemo Vaše podatke. Potrebno je da vam se pruži ova informacija prilikom prikupljanja Vaših podataka ili kada se isti budu koristili prvi put. Takođe imate stalno pravo pristupa, što znači da možete da zatražite informacije o obradi kad god to poželite. Isto tako, obavestićemo Vas o kategorijama primaoca sa kojima smo podelili Vaše podatke.

U određenim slučajevima, ako npr. sa naše strane dođe do curenja podataka (ili slično), možete očekivati da Vas o tome posebno obavestimo.

Informacije koje Vam dostavljamo su besplatne i dostupne bilo u pisanom ili elektronskom formatu. Naša je obaveza da Vas obavestimo zašto obrađujemo Vaše podatke i po kom pravnom osnovu smo to učinili.

2. Pravo na ispravak

Imate pravo da zatražite od nas da ispravimo sve netačne informacije o Vama. Isto tako, imate pravo da dodate sve podatke koji nedostaju, a koji su od značaja za nas. Mi, sa naše strane, imamo obavezu da održavamo podatke ispravnim i ažuriranim.

3. Pravo na brisanje

Imate pravo da zatražite da se Vaši podaci u potpunosti uklone iz naše baze podataka u slučaju kada to zakon nalaže:

  • Ako nam Vaši podaci nisu više potrebni

  • Ako ste povukli saglasnost za obradu podataka

  • Ako se Vaši podaci koriste u marketinške svrhe, čemu se Vi protivite

  • Ako se Vaši podaci koriste na nelegalan način

  • Ako je brisanje podataka neophodno radi ispunjavanja zakonske obaveze

Ako zatražite brisanje podataka, moraćemo da obavestimo primaoce o ovom brisanju, gde god je to primenljivo. Vi isto tako imate pravo da znate sa kojim primaocima smo podelili Vaše podatke.

Postoje određeni izuzeci kada je u pitanju pravo na brisanje i pravo na informisanje ostalih; kada je od značaja da zaštitimo ostala fundamentalna prava kao što je sloboda govora, da ispunimo pravnu obavezu, da izvršimo zadatak koji je od javnog interesa ili zbog izvršavanja službene vlasti.

4. Pravo na ograničenje obrade podataka

Imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka kada su u pitanju određene svrhe.

Pravo na ograničenje važi, na primer, kada uočite zapise koji su netačni i želite da ih ispravimo. U takvim slučajevima, imate pravo da zatražite da podatke ne obrađujemo sve dok se ne izvrši provera kvaliteta.

Kada se podaci isprave i odobre, o tome Vas obaveštavamo i nakon toga se ograničenje može ukloniti.

5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo, da se podaci koji se odnose na Vas, prenose u strukturiranom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku. Napominjemo da to važi samo za podatke koje smo dobili direktno od Vas.

6. Pravo na primedbe

Imate pravo, dati prigovor određenoj vrsti obrade ličnih podataka.

Možete se suprotstaviti određenoj upotrebi ličnih podataka, ukoliko se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za pružanje naših usluga ili za ispunjavanje naših zakonskih obaveza. Imate pravo da u svakom trenutku znate kada se Vaši lični podaci koriste u direktne marketinške svrhe. U svakom trenutku možete uputiti primedbu na ovo.

7. Automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje

Pojedinac ne sme biti predmet ili odluka mera koje proizlaze isključivo iz pretpostavki koje koriste automatizovano sredstvo obrade ili profilisanje podataka. Morate se pobrinuti da se pojedincima može pružiti lična intervencija kontrolora kako bi mogli izraziti svoja mišljenja i kako bi dobili objašnjenje odluke. Ova prava se ne primenjuju ukoliko je odluka potrebna za zaključivanje ili za izvršenje ugovora, potvrđena zakonom ili na osnovu izričite saglasnosti.

8. Žalbe

Ukoliko smatrate da obrađujemo Vaše podatke, a da za to nemamo pravo, možete podneti žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.

Nadležni organ će primiti Vašu žalbu i razmotriće sledeće korake. Ukoliko se donese odluka da se pokrene inspekcijska kontrola, bićete obavešteni u roku od tri meseca. Ukoliko ne dobijete nikakvo obaveštenje, možete se obratiti sudu kako biste dobili odgovor.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), Vaš zahtev će biti obrađen u roku od 30 dana od trenutka kada primimo sve potrebne informacije za obradu Vašeg zahteva. Ukoliko je Vaš zahtev kompleksan, ovaj period se može produžiti na maksimalno dva meseca, ali prethodno ćemo Vas obavestiti o tome.