Šta mi činimo kako bismo Vas zaštitili

Kako bismo zaštitili Vašu privatnost, sve što činimo se upravlja prema našim smernicama za podatke.
Business woman in glasses shows a colleague a project on a laptop. Discussing marketing plan. Laptop and paperwork on the table

Vaši podaci su nam od najvećeg značaja, i činimo mnogo kako bismo zaštitili Vašu potrebu za ličnom privatnošću.

1. Bliska saradnja sa partnerima

Pre svega, maksimalno vodimo računa da naši poslovni partneri koji nam dostavljaju izvorni materijal to čine u skladu sa GDPR. Bez obzira da li je to na nivou prikupljanja Vaših podataka ili na nivou informacije koje Vam oni pružaju kada je u pitanju obrada Vaših podataka. Pre svega, od njih zahtevamo da budu maksimalno transparentni prema klijentima kada je u pitanju prenos podataka kompaniji Dun & Bradstreet, kao i to da se detaljno upoznaju sa sadržajem na ovim web stranicama gde se nalaze informacije o našim aktivnostima. Takođe, kako bismo bili sigurni da se podacima rukuje na ispravan način, redovno vršimo kontrolu i dokumentujemo naše dobavljače i treća lica.

2. Ograničavanje obrade podataka na minimum

U cilju zaštite ličnog integriteta, ograničavamo obradu podataka samo na onoliko koliko je potrebno za određenu svrhu. Pored toga, nikada ne objavljujemo informacije ukoliko posumnjamo da bi se iste sukobile sa našim navedenim namerama i da bi privatnost pojedinca mogla da bude prekršena.

Što se tiče same obrade, održavamo tehničku bezbednost na naprednom i modernom nivou.

3. Redovne unutrašnje i spoljašnje kontrole

Sigurnost Vaših podataka je od najvećeg značaja za nas, tako da sprovodimo redovne unutrašnje i spoljašnje kontrole kako bismo osigurali da alati i procedure koje koristimo ispravno funkcionišu. Takođe imamo internu organizaciju koja se koordinisanim postupcima bavi incidentima/bezbednošću, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Svi zaposleni i konsultanti koji imaju pristup podacima moraju proći detaljni proces kod zapošljavanja, kako bismo bili sigurni da određena osoba ima pristup samo onim podacima koji su joj potrebni. Kao dodatnu meru, takođe vodimo evidenciju o svima koji pristupaju našim podacima.

4. Mreža lica za zaštitu podataka o ličnosti

Kako je Dun & Bradstreet evropska kompanija, posedujemo mrežu lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data protection officers – DPO), kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, čime se osigurava bliska saradnja sa pojedincima i sa licima za zaštitu podataka. Ali, nećemo se zaustaviti tu. Takođe za sve zaposlene organizujemo detaljnu obuku o GDPR-u.

5. Spremni smo da vam pomognemo da koristite svoja prava

Posedujemo odgovarajuće procedure koje će Vam olakšati da jednostavno iskoristite svoja prava. To znači da imate na raspolaganju brz i efikasan korisnički servis koji će ažurirati, ispraviti, blokirati i izbrisati podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni.

6. Ograničavanje rizika

U skladu sa GDPR, izdvajamo ocene učinka u vezi sa zaštitom podataka. Ovaj dokument vrši analizu svih mogućih rizika koji mogu naškoditi Vašim podacima, kao i sve mere koje je potrebno preduzeti kako bi se ovi rizici izbegli ili sveli na minimum. Preporučene mere su implementirane u naš IT sistem i u naše procedure.