Česta pitanja

Dajemo vam pregled najčešće postavljanih pitanja.

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Ulažemo sve napore da osiguramo najveći stepen poverljivosti i bezbednosti vaših podataka. U tom kontekstu, preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere.

U tom kontekstu, naša mreža, infrastruktura i informacioni sistemi su zaštićeni. Isključivo osobe koje moraju da ispune svoj zadatak imaju ovlašćenje da pristupe vašim podacima o ličnosti. Oni se drže u strogoj profesionalnoj tajnosti i moraju biti usaglašeni sa svim tehničkim propisima predviđenim za garanciju poverljivosti podataka o ličnosti. Želimo da sprečimo da neovlašćena lica pristupaju vašim podacima, da ih obrađuju, menjaju ili uništavaju.

U slučaju povrede podataka, što podrazumeva rizike po vašu privatnost, vi ste lično obavešteni, kao i Komisija za zaštitu privatnosti, u skladu sa našim pravnim obavezama. U tom slučaju ćemo uložiti sve napore da zaustavimo takvu povredu i ograničimo sve posledice.

PRAVO NA PRISTUP

Da li biste želeli da znate da li ste registrovani u našoj evidenciji i koje podatke imamo o vama? Da li želite da znate kako smo pronašli vaše podatke? Da biste dobili odgovore na sva ova pitanja kao i pitanja navedena ispod, možete da ostvarite svoje „pravo na pristup”.
U skladu sa Uredbom OUZP, imate pravo da nam tražite sledeće informacije o sebi:

  1. da li ste uključeni u našu evidenciju;

  2. šta radimo sa vašim podacima;

  3. kategorije vaših podataka kojima rukujemo;

  4. primaoci ili kategorije primalaca kojima prenosimo vaše podatke o ličnosti;

  5. vreme čuvanja vaših podataka;

  6. potvrda postojanja vaših prava (vidite ispod);

  7. izvor vaših podataka (ako niste sami dostavili svoje podatke);

  8. potvrda postojanja automatskog profilisanja koje se tiče vas, njegova logika, značenje i posledice;

  9. da li su podaci preneti izvan Evropskog ekonomskog prostora, mere zaštite koje su preduzete u skladu sa OUZP-om.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Takođe imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti koji se tiču vas i koje ste nam direktno dostavili.

PRAVO NA PRIGOVOR

U slučaju spora u vezi sa obradom vaših podataka, možete da zahtevate ograničavanje obrade vaših podataka. U tom slučaju nećemo koristiti vaše podatke dok se spor ne reši.

PRAVO NA ZABORAV

Takođe imate pravo da zahtevate da se vaši podaci u potpunosti uklone iz naše baze podataka u slučajevima utvrđenim zakonom (nezakonito rukovanje, rukovanje u svrhe koje nisu navedene, ako ste pristali na rukovanje, ali povučete taj pristanak...). Takođe imate ovo pravo kada ostvarujete svoje pravo na prigovor za potrebe direktnog marketinga.

Saznajte više o svojim pravima.

Da. U slučaju da to činimo, svaka obrada vaših podataka biće zaštićena u skladu sa pravnim odredbama. Postaraćemo se da predviđena obrada poštuje nivo zaštite vaših podataka koji je jednak zaštiti koja postoji u Evropskoj uniji, posebno korišćenjem štita privatnosti ili potpisivanjem ugovornih klauzula Evropske komisije.