Data Cloud kompanije Dun & Bradstreet

Iskoristite poslovne podatke i uvide na svetu za svoj rast i razvoj.

Upotreba podataka za vlastite ciljeve

Upotreba podataka za vlastite ciljeve

U današnjem ubrzanom poslovnom svetu, organizacijama je potreban efektivan način korišćenja podataka i povezanih uvida u svrhu rasta i uspeha. Podaci su od suštinske važnosti za kreiranje kompletne slike kupaca, potencijalnih kupaca, dobavljača i partnera neophodnih za unapređenje tokova rada, sistema i timova. Međutim, prikupljanje podataka je komplikovano, podaci se stalno menjaju, a kontekst je od ključnog značaja.

Data Cloud kompanije Dun & Bradstreet nudi najkompletnije poslovne podatke i analitičke uvide na svetu kako bi se zadovoljile najvažnije poslovne potrebe današnjice. Zato se 90% kompanija sa liste Fortune 500, kao i kompanije svih veličina širom sveta, oslanja na proizvode Dun & Bradstreet kako bi olakšali rast i zaštitili svoje poslovanje.

Podaci i uvidi kompanije Dun & Bradstreet, isporučen putem Data Cloud-a i rešenja koja pružaju, pomažu klijentima da poboljšaju poslovne rezultate kroz povećanje prihoda i marži, upravljanje rizikom i održavanje usklađenosti sa propisima.

Naš Data Cloud

Naš Data Cloud

Izdvajamo se po višestranom pristupu kreiranju, negovanju i održavanju Data Cloud-a. Ne samo da prikupljamo podatke iz desetina hiljada javnih izvora, već imamo i vlasničke podatke koji su dostupni samo preko kompanije Dun & Bradstreet. Dodajte na to aktivnost vezanu za podatke u samom Data Cloud-u i vlasničku analitiku – često baziranu na ogromnoj količini istorijskih podataka – i brzo postaje jasno kako možemo da tvrdimo da nudimo najkompletnije poslovne podatke. Na primer:

  • Pristup odabranim podacima presudan je za svetsku trgovinu, a imajući u vidu da samo mali procenat svetskih kompanija podnosi javne finansijske izveštaje, naši podaci predstavljaju izvor pouzdanih informacija o javnim i privatnim preduzećima.
  • Verujemo da smo u jedinstvenoj poziciji da povežemo podatke sa odgovarajućim subjektom i imamo obimnu intelektualnu svojinu sa oko 100 do 210 patenata posvećenih ovoj funkciji. Naša sposobnost povezivanja i utvrđivanja identiteta nam omogućuje da pronađemo smisao u širokom univerzumu podataka, da pretvorimo haos u red i da taj red stavimo svojim klijentima na raspolaganje.

Verujemo da smo jedini pružalac ovog reda veličine koji poseduje i poslovne kreditne podatke iz celog sveta i sveobuhvatne podatke iz javne evidencije povezane putem jedinstvenog identifikatora koji omogućava preciznu procenu javnih i privatnih kompanija širom sveta. Uz ovako preciznu procenu, klijenti mogu da reaguju u skladu s podacima i da ih iskoriste kao konkurentsku prednost.

Želite da saznate više informacija?

Unesite svoje podatke i uskoro ćemo vas kontaktirati:

Pročitajte našu Politiku zaštite privatnosti